لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۰

يک فعال سياسي: در صورت ايجاد وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر، زنان در مرکز ثقل سرکوب خواهند بود


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): هشتم مارس روز جهاني زن است. به همين مناسب گفتگويي داشتيم با محسن نژاد، فعال سياسي در کاليفرنيا، و از او درباره جنبش زنان در ايران و آينده جنبش در پرتو تحولات اخير پرسيده ايم. محسن نژاد (فعال سياسي، کاليفرنيا): بايد خدمت همه زنان ايران روز جهاني زن را تبريک بگويم و ضمن تبريک بايد در واقع يک هشداري هم بدهيم بابت ايجاد اين وزارتخانه جديد که قرار است امر به معروف و نهي از منکر را به داشته باشد در جمهوري اسلامي و طبيعي است که وقتي که صحبت از امر به معروف و نهي از منکر به ميان مي آيد، بيش از همه زنان ايران مخاطب قضيه هستند، ضمن اين که جوانان و کارگران و ديگر اقشار مملکت هم تحت فشار و سرکوب ايدئولوژيک قرار است قرار بگيرند، اما زنان در مرکز ثقل اين سرکوب قرار خواهند گرفت و داستان اين ضديت رژيم فقها با زنان داستان قديمي است، از قديم الايام، از 1400 سال پيش، گرفته تا زماني که حتي آقاي خميني در ماجراي خرداد 42 اعلام کرد که اصلا مخالفتش با شاه به خاطر اين است که به زنان اجازه راي دادن داده است و الي آخر. اما در هرجا که مصلحت نظام و مصلحت فقها بر اين قرار گرفته است که زن ها را به ميدان بکشند، کشانده اند و هر زمان مصلحتشان بر اين قرار شده است که آن ها را سرکوب بکنند، سرکوب کرده اند و داستان بر اين است که رژيم فقها هيچ وقت تحمل زنان را در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، و غيره ندارد؛ سرکوب آن ها در دستور روز است براي اين که بيشترين مقاومت در جمهوري اسلامي از طريق زن ها و براي آزادي خودشان ابراز مي شود. نمي شود صحبت از آزادي و دموکراسي کرد، دون اين که به نيمي از جامعه هر مملکتي من جمله ايران، که زنان باشند، حق آزادي بيان و فکر داد. ا.آ.: يعني اين سرکوبي که شما مي فرمائيد، چنبش پرتوان زنان ايران را که در واقع در خاورميانه يک مدل و نمونه بوده است از بين مي برد يا تقويت مي کند؟ محسن نژاد: طبيعي است که هر موقع که سرکوب از طرف يک رژيمي اعمال مي شود، اين سرکوب وادار به عقب نشيني مي کند جنبش را، اما طبيعي است که جنبش هم در مقابل آن يک تمهيدات جديدي پيدا مي کند و تلاش مي کند که خودش را منسجم تر و منظم تر بکند. به گفته يکي از رهبران زنان، زنان را هرچقدر که شما بشکنيد، تيزتر مي شوند و بيشتر مبارزه مي کنند و نتيجتا اين که صحبت بکنيم که مي توانند زنان را به طور کامل به عقب نشيني وادار بکنند، اصلا چنين امکاني وجود ندارد و خيال خامي بيش نيست. اگر نگاه بکنيم به دور و بر خودمان هم، در واقع نگاه مي کنيم که در واقع الگوي رژيم اسلامي چيزي نيست جز الگوي طالباني که زنان را سرکوب مي کند، زير هفت رقم چادر مي پوشاند، و به عنوان يک کالا در مي آورد که فقط در واقع کالايي هستند تحت اختيار مردان و نمونه يا مدل ديگر اين ها عربستان سعودي است که در آن ها حتي حق رانندگي را تا مدت هاي مديدي زنان مبارزه مي کردند تا به دست بياورند، آن هم تنها فقط يک بخشي از زنان ثروتمند آن جا مي توانند انجام بدهند. مدل هايي که رژيم اسلامي دارد دنبالش مي گردد در يک سرزميني که ساختار اقتصادي و اجتماعيش به مراتب پيشرفته تر از آن ها است، واداز مي کند اين رژيم را که با هرگونه تمهيدي دسترسي پيدا بکند تا بتواند اين جنبش را سرکوب بکند. محسن نژاد، فعال سياسي در کاليفرنيا، به مناسبت فرارسيدن روز جهاني زن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در پيامد ايجاد وزارتخانه جديد امر به معروف و نهي از منکر در جمهوري اسلامي، بيش از همه زنان ايران مخاطب قضيه هستند، ضمن اين که جوانان و کارگران و ديگر اقشار مملکت هم تحت فشار و سرکوب ايدئولوژيک قرار خواهند گرفت، اما زنان در مرکز ثقل اين سرکوب قرار خواهند بود. وي مي افزايد رژيم فقها تحمل زنان را در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، و غيره ندارد، زيرا بيشترين مقاومت در برابر جمهوري اسلامي از طريق زن ها و براي آزادي خودشان ابراز مي شود. وي مي افزايد که نمي شود صحبت از آزادي و دموکراسي کرد، بدون آنکه به نيمي از جامعه حق آزادي بيان و فکر داد.
XS
SM
MD
LG