لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۹

روز جهاني زن: نمونه هائي از سخنراني هاي نخستين سمينار آنلاين سايت زنان ايران


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): يکي ديگر از ابتکارات زنان در ايران به مناسبت 8 مارس روز جهان زن، برپايي نخستين سمينار آنلاين Online زنان ايراني با موضوع آينده جنبش زنان ايران بود که ، از ساعت 9 شب گذشته تا ساعت 12 به وقت تهران برگزار شد. در اين سمينار زناني از داخل و خارج از ايران در گفتگوها شرکت کردند. نيره توحيدي استاد ايراني گروه مطالعات زنان در دانشگاه ايالتي کاليفرنيا در اين سمينار گفت: خود همين حرمت و اين که زنان لزوم اين حرکت را تشخيص داده اند، حکايت از آن دارد که زنان در زمينه تلاقي ناگزير شرايط بومي، محلي، و ملي با شرايط جهاني؛ و جنبش هاي جهاني زنان به آگاهي رسيده اند. دومين سخنران شعله ايراني سر دبير نشريه آواي زن درباره استراتژي جنبش زنان سخن گفت. وي گفت نقطه ضعف جنبش زنان ما امروز در ايران فاقد هماهنگي است. وي افزود که بهترين ويژگي اين جنبش اين است که رهبر ندارد. مريم احمدي (راديوفردا): در اين سمينار زناني از داخل و خارج ايران در گفت و گوها شرکت داشتند. نخستين سخنران نيره توحيدي گفت: خود همين حرکت و اين که زنان لزوم اين حرکت را تشخيص داده اند، حکايت از آن دارد که زنان در زمينه تلاقي ناگزير شرايط بومي، ملي و محلي با شرايط جهاني و جنبش هاي جهاني زنان به آگاهي رسيده اند. خانم توحيدي گفت: نيره توحيدي (استاد گروه مطالعات زنان در دانشگاه ايالتي کاليفرنيا): عليرغم اين که جنبش زنان ايران حداقل صد سال از تاريخش مي گذرد هنوز به خاطر بخصوص زيگزاگي که در تاريخ ايران صورت گرفت و قوانين ما عقبگرد کرد و امروز ما در واقع عليرغم پيشرفتهايي که در عرصه فرهنگي و اجتماعي زنانمان به دست آوردند، در عرصه قوانين در واقع رسيديم به مثلا 50 يا 60 سال عقب تر برگشتيم. بنابراين مبارزه در عرصه قانوني و حقوقي خيلي اهميت پيدا کرده و هنوز جنبش زنان ما بيشتر شکل حق خواهي دارد. يعني ما هنوز در مرحله عمدتا حق خواهي به سر مي بريم. خود قوانين موجود يکي از موانع بزرگ بر سر راه ماست. اما در عين حال بسيار اندوخته ها داريم که به ما خيلي تواناييها مي دهد. يعني زنان ما در ايران در صد سال گذشته هيچ وقت به اين اندازه پر توان، پر تجربه، آگاه و از لحاظ اجتماعي مهيا نبوده براي اين جنبشها. م. ا: دومين سخنران خانم شعله ايراني درباره استراتژي جنبش زنان ايران صحبت کرد که به صورت مطرح کردن چند پرسش بود. خانم شعله ايراني جنبش زنان ايران را اين گونه تعريف کرد: شعله ايراني: ما شاهد شکل گيري جنبشي هستيم که يک ساختار غيرمتمرکز دارد. اما در عين حال يک نقطه ضعفي دارد که در بسياري از جنبش هاي نوين امروز که دارد در دنيا عمل مي کند، سعي کرده اند بر اين نقطه ضعف چيره بشوند و اين است که جنبش زنان ما امروز در ايران فاقد هماهنگي است، جنبشي است که دارد به شکل افقي پل خواست هايي که بعضا حتي ظاهرا مستقيما به مسائل زنان ربط ندارند، مثل مثلا محيط زيست، مثل مسائل کودکان خياباني؛ دارد حول اين مسائل به شکل افقي رشد مي کند، سازمان يابي زنان. هرچند که هسته اصلي اين جنبش هنوز به لحاظ کمي کوچک و محدود است، مي دانيد که ما اکثرهم ديگر را مي شناسيم، چه آن هايي که در داخل هستند و چه آن هايي که در خارج هستند و اين نشان مي دهد که هنوز آن هسته اصلي قابل شمارش است و کوچک است. اين هم البته يک نقطه ضعف است، ولي شايد ناشي از شرايط است. اما همين هسته اصلي که هنوز کوچک است و هنوز دچار يک نوع elitism است، توانسته است طيف وسيعي از زنان را در گوشه و کنار کشور، از شهرهاي کوچک و دهات گرفته تا شهرهاي بزرگ، دور خودش جمع بکند و اين نقطه مثبتي است. اين جنبش رهبر ندارد و به اعتقاد من اين بهترين ويژگي اين جنبش است. م. ا: خانم ايراني از ضرورت ايجاد يک شبکه سراسري مستقل جنبش زنان با مديريتي گردشي نيز صحبت کرد و خانم مريم خراساني ديگر سخنران اين سمينار از اين پيشنهاد خانم شعله ايراني استقبال کرد و در ادامه گفت ارتباطات يک وسيله است و مساله مهم اين است که ما با ارتباطات چه مي خواهيم بکنيم؟ مريم خراساني: بحث من روي آلترناتيوهاست. چون من فکر مي کنم مسائل و مشکلاتي که از طريق جنبش زنان مطرح مي شود، و مسائل زنان ايراني هست، کمابيش براي همه ما شناخته شده است. حتي براي جامعه ايران هم شناخته شده است. ضمن اين که يکي از کارهايي که جنبش زنان در طي اين ده پانزده سال گذشته کرده، اين بوده که مساله زن را در جامعه ايران تبديل به يک مساله ملي کرده و مساله از جامعه محدود روشنفکري خارج شده و در دستور کار جامعه در همه ابعادش قرار گرفته. آلترناتيوهاي مختلفي از هر جنبش زنان براي حل اين معضلات زنان پيشنهاد مي شود. راههاي مختلفي که مشابهت دارد با راههايي که در جنبش زنان در غرب هم تجربه و آزموده شده. تصور من اين هست که دو راه اصلي و اساسي در برابر جنبش زنان در ايران هست. چه در ايران و چه در جهان. و آن اين است که جنبش زنان آيا سياست رسمي، تغييرات قانوني، تغييرات سيستم مسلط را در همه ابعادش نه فقط حکومت مد نظر دارد، يا خارج از سيستمها و ساختارهاي کنوني مي خواهد استراتژيش را قرار دهد؟ م.ا: خانم سهيلا وحدتي با تاکيد بر همسايي حرکتهاي دموکراتيک و جنبش زنان چنين گفت: سهيلا وحدتي: حرکت جنبش زنان نبايد با هيچ حرکت سياسي گره بخورد. به طور مشخص در کشور ما حرکت اصلاح طلبان تا حدود زيادي همراه با حرکت زنان بود. اما اصلاح طلبان حکومتي در اين مرحله تا حدودي شکست خوردند. آيا جنبش زنان هم شکست خورده؟ به نظر من نه، البته ضربه خورده يعني يکي از حاميان خودش را از دست داده ولي جاي عقب نشيني ندارد و بايد به حرکتش ادامه دهد. م.ا: و محور سخنان پروين افشار وجه اجتماعي جنبش زنان بود: پروين افشار: به نظر من بايد اول يک سئوال اساسي را پيش روي خودمان بگذاريم که آيا جنبش زنان يک جنبش جنسي و فاقد روابط اجتماعي است و يا يک جنبش اجتماعي و متاثر از فعل و انفعالات اقتصادي سياسي جامعه مان. پاسخ من به اين سئوال اين است که جنبش زنان يک جنبش اجتماعي است و به همين دليل هم پاسخ اجتماعي مي طلبد. م.ا: نخستين سمينار آن لاين زنان ايران به مناسبت روز جهاني زن برگزار شده بود. در نخستين سمينار آنلاين سايت زنان ايران، زناني از داخل و خارج ايران شركت داشتند. نخستين سخنران، نيره توحيدي، استاد ايراني گروه مطالعات زنان در دانشگاه ايالتي كاليفرنيا، گفت خود همين حركت و اين كه زنان لزوم اين حركت را تشخيص دادند، حكايت از آن دارد كه زنان در تلاقي ناگزير شرايط بومي و ملي و محلي با شرايط جهاني و جنبش هاي جهاني زنان به آگاهي رسيده اند. دومين سخنران شعله ايراني، سردبير مجله آواي زن گفت جنبش زنان ساختار غيرمتمركز دارد و فاقد هماهنگي است و به شكل افقي حول خواستهائي مثل محيط زيست و كودكان خياباني كه به مشكل زنان هم مربوط نيستند، رشد مي كند. مريم خراساني، نويسنده و پژوهشگر ادبي، ديگر سخنران سمينار گفت جنبش زنان توانسته است مشكل را از محدوده قشر روشنفكري به همه جامعه گسترش دهد. سهيلا وحدتي، نويسنده ومترجم و همكار سايت زنان ايران، گفت سرنوشت جنبش زنان نبايد به سرنوشت هيچ حركت سياسي گره بخورد. پروين افشاري گفت جنبش زنان يك جنبش اجتماعي است و يك پاسخ اجتماعي مي طلبد. مرضيه مرتاضي لنگرودي، فعال سياسي در تهران از ديگر سخنرانان اين سمينار بود كه به مناسبت روز جهاني زن برگزار شده بود.
XS
SM
MD
LG