لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۶

اظهارات فقيه شوراي نگهبان در باره عدم رقابت در برخي از حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس خبرگان، از ديد يک روزنامه نگار


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديو فردا): آيت الله امامي کاشاني، عضو مجلس خبرگان، امام جمعه موقت تهران، و عضو فقيهان شوراي نگهبان؛ در گفتگوي روز سه شنبه با خبرگزاري دانشجويان ايران گفته است که معني انتخابات اين نيست که افراد متعدد کانديدا باشند، البته اگر که متعدد باشند، انتخابات جدي تر است. آقاي امامي کاشاني گفته است در برخي از حوزه ها تنها يک فرد صالح براي خبرگان وجود دارد و حضور يک کانديدا مغاير معني انتخاب نيست. آقاي امامي کاشاني در بخش ديگري از سخنان خود گفته است: نيازي نيست که مردم در جريان ريزه کاري هاي مجلس خبرگان قرار بگيرند، مگر در مسائل کلي که مربوط به جامعه است. درباره اين سخنان آقاي امامي کاشاني، امير آرمين گفتگويي کرده است با حسن زرهي، سردبير روزنامه فارسي زبان شهروند در کانادا و از او مي پرسد: آيا با حضور تنها يک نامزد مي توان از انتخابات سخن گفت؟ حسن زرهي (سردبير روزنامه فارسي زبان شهروند، تورانتو): بارها من فکر کنم رهبران جمهوري اسلامي اعلام کرده اند که راي مردم و پروسه انتخابات را قبول ندارند، مگر آن که در راستاي آن چه آن ها علاقه مند هستند به آن، يا همخوان و همراه است با آن چه مي خواهند باشد، ولي در غير اين صورت مي گويند اگر همه مردم به چيزي راي بدهند که با آن چه ما به آن اراده مي کنيم يا علاقه داريم يا باورمان است، آن مورد تاييدمان نيست. من فکر مي کنم اين جا همان را دارند مي گويند. آن جا که ايشان اشاره مي کند رسما که يک کس اگر در جايي بود که واجد شرايط بود، همان را ما انتخاب مي کنيم و ديگران واجد شرايط نيستند، يعني ايشان، اين فکر در مجموع، به آن چه که باورهاي خودش هست پايبند است و به راي ملت مطلقا پايبند نيست. در انتخابات اخير اين ها ثابت کردند که، صدها يا هزاران نفر را در مجموع کنار گذاشتند، به دليل اين که با سليقه آن ها همخواني نداشتند. من معتقد هستم که آن ها دارند انتخابات را به عنوان يکي از ابزارهاي پيشبرد کار خودشان، نه به عنوان يکي از امکانات مشارکت مردم در سرنوشتشان به آن نگاه مي کنند و به همين دليل هم است که آن چه را که خود مي پسندند پيش مي برند؛ نه آن چه را که به سود جامعه است در مجموع. امير آرمين (راديو فردا): در انتخابات اخير خبرگان در بعضي از استان ها فقط يک نفر را کانديدا کردند و آقاي امامي گفتند شايد فقط يک نفر صالح باشد، نظر شما در اين باره چيست؟ حسن زرهي: اصلا من فکر مي کنم اين ها دارند همه ارکان دموکراسي را که به هر حال به زور و فشار و علاقه مردم مانده بود در اين دو دهه، از بين مي برند. يک حکومت در حقيقت ايدئولوژيک غير منتخب بدون حضور مردم را مي خواهند پيش ببرند. وقتي شما يک نفر را انتخاب مي کنيد، ديگر انتخاب نيست و من فکر مي کنم اين ها سر مجلس يک چنين نگاهي دارند، الان مجلس که شايد يکي از مهمترين مراجع قانوني جامعه دموکرات است، اين ها گفته اند اگر کل مجلس هم چيزي را بگويد بارها اتفاق افتاده است و همه ما شاهدش هستيم که آن چه را که خود نمي پسنديدند، با اين که تمام نماينده هاي مجلس تاييد کرده بودند و نماينده هاي مردم در حقيقت با آراء مردم تاييد کرده بودند، آن را رد مي کردند. اين ها دارند روز به روز محدود مي کنند هر آن چه را که نزديک است، همراه است، و کمک کننده است به نگاه، مشارکت، راي، و نظر مردم و نظر خودشان را. در واقع حکومت جمهوي اسلامي دارد حقيقتا به همان چيزي مي رسد که خودشان هميشه مي گفتند. آن ها يک مدنيتي را باور ندارند به گمان من، آن ها يک فضاي اعتقادي صرف مستبدانه مذهبي خشک را دارند دپيش مي برند که همخوان و همراه است با آن چه که حالا يا به آن اعتقاد دارند و يا سود و موقعيت کنونيشان بر آن حکم مي کند. ا.آ.: ايشان در همان گفتگويشان با خبرگزاري دانشجويان گفتند نيازي نيست مردم در جريان ريز گفتگوهاي مجلس خبرگان قرار بگيرند، آيا اين با مردم سالاري يا مردم سالاري ديني همخواني دارد؟ حسن زرهي: اتفاقا آن چه مهم است، ريز آن گفته است، براي اين که شما وقتي نتيجه را مي فرماييد ما اصلا نمي دانيم چه مراحلي طي شده است که به آن نتيجه رسيده است، آدم ها چه گفته اند، آدم ها با چه برخوردهايي به آن نتايج رسيده اند، چه کساني مخالفت کرده اند و چه کساني موافقت کرده اند، ريز آن مسائل است که اهميت عمومي دارد و جامعه اي را مي تواند همراهي و همدلي کند با آن چه که اتفاق افتاده است در مسير رسيدن به آن نتيجه. وقتي ايشان مي فرمايند ريز مسائل را در اختيار مردم و جامعه نمي گذارم، براي اين که به گمانشان يا حقيقتا و يا بنا بر مصلحت ان جه را که فکر مي کنند در اختيار مردم بايد گذاشته بشود حاصلش است، همان نگاه هميشگي حکومت جمهوري اسلامي به راي و نظر مردم است. يعني نظر و راي مردم مهم نيست، ما خبرگان مردم هستيم، ما نمايندگان خدا بر روي زمين هستيم، ما تصميم گيرندگان مردم هستيم. مي خواهم بگويم که اصلا نه جان، نه نگاه، نه راي، و نه حرمت مردم در جمهوري اسلامي در قياس با آن چه که علايق و عقايد آن ها است، اميدوارم که عقايدي هم باشد که اخيرا دارد ثابت مي شود که عقايدي در کار نيست و علايق بيشتر از عقايد است، اهميتي ندارد و اين هم در همان راستا است فکر مي کنم. آيت الله امامي کاشاني، عضو مجلس خبرگان، امام جمعه موقت تهران، و عضو فقيهان شوراي نگهبان، گفت که در برخي از حوزه ها تنها يک فرد صالح براي خبرگان وجود دارد و حضور يک کانديدا مغاير معني انتخاب نيست. حسن زرهي، سردبير روزنامه فارسي زبان شهروند کانادا در تورانتو، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که رهبران جمهوري اسلامي بارها اعلام کرده اند که راي مردم و پروسه انتخابات را قبول ندارند، مگر آن که در راستاي آن چه آن ها علاقه مند هستند به آن باشد. وي مي گويد که محافظه کاران مي خواهند ارکان دموکراسي را که به زور و علاقه مردم در اين دو دهه مانده بود، از بين ببرند و يک حکومت ايدئولوژيک غير منتخب بدون حضور مردم را پياده کنند.
XS
SM
MD
LG