لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۴۹

تمايل سه طرف گفتگو براي ادامه مذاكرات مربوط به فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): ايران تهديد كرده است كه غني سازي اورانيوم را از سر خواهد گرفت و به همكاري با سازمان بين المللي انرژي اتمي ادامه نخواهد داد. همچنين اروپا را به عدم انجام تعهداتش در قبال ايران و تبعيت از آمريكا متهم مي كند. همكارم شهران طبري در گفتگويي با دكتر رضا تقي زاده، استاد روابط بين الملل در دانشگاه گلاسكو به جوانب بين المللي اين اختلافات پرداخته است. شهران طبري (راديوفردا): آقاي دكتر تقي زاده، آقاي خرازي به آژانس بين المللي و همچنين به سياست اروپا در قبال ايران حمله كرد و گفت آنها هر دو تحت فشار آمريكا قرار دارند. اما آنها مي گويند ايران به تعهدات خودش عمل نكرده و با اين حال ما براي ايران تا تابستان وقت خريديم. شما فكر مي كنيد كدام طرف در اين ميان حق دارد؟ دكتر رضا تقي زاده (استاد روابط بين الملل در دانشگاه گلاسكو): به نظر من هر سه طرف مي خواهند كه اين گفتگوها ادامه پيدا كند، از نتيجه اي كه به آن دست پيدا كردند، به صورت ضمني راضي هستند و نمي خواهند كه ارتباط موجود بخصوص ارتباط بين ايران و سازمان انرژي اتمي قطع شود. چرا كه انتظار دارند ارتباط با سازمان انرژي اتمي، به ادامه مطالعه بيشتر و دريافت اطلاعات بيشتر در مورد فعاليتهاي اتمي ايران بي انجامد و در اين شرايط آمريكا بخصوص احساس نمي كند كه پيگيري سياستهاي خشن تري كه در گذشته به آن نشان داده، مي تواند نتايج بيشتري بدست بدهد. آمريكا در سال انتخابات در موضع تقريبا دفاعي است و دلش نمي خواهد كه بحران تازه اي در روابط خارجي او پيش بيايد. اروپاييها اميدوارند كه با ادامه گفتگو با ايران از طريق جامعه اروپا و همينطور سازمان اتمي ايران را همچنان نزديك و در حال گفتگو نگاه دارند و بتوانند تدريجا به توافق نهايي با ايران براي قطع فعاليتهاي اتمي برسند. ايران هم با پذيرش قضيه ضمن ابراز نارضايتي، نشان داده كه به ادامه اين همكاريها در شرايط كنوني علاقه مند است. ش . ط : ولي با اين حال جناح راست جمهوري اسلامي تهديد کرد كه ايران بهتر است مانند كره شمالي از قرارداد منع ازدياد سلاحهاي اتمي بيرون بيايد و با دست باز به برنامه هاي هسته ايش ادامه دهد. فكر مي كنيد اگر ايران چنين اقدامي كند، با چه نتايجي روبرو شود؟ دكتر رضا تقي زاده: يقينا بهاي سنگيني براي اين كار خواهد پرداخت. احاله پرونده به شوراي امنيت و تحريم اقتصادي ايران، نخريدن نفت ايران و مسائل تبعي كه بعد از آن شاهد خواهيم بود، البته اين بها، بهاي فوق العاده سنگيني است و ايران علاقه مند نيست كه در اين مسير قرار بگيرد، ولي از استفاده تهديد، آنها اين نتيجه را انتظار دارند كه شايد سياستهاي خشنتر اروپا و اروپا تعديل شود و تا حدودي هم به اين نتيجه رسيدند. مي بينيم كه توافقي جاري است كه براي هر سه طرف وقتي خريده شده و احاله پرونده به شوراي آينده حكام واگذار شده و نتيجه نهايي براي اتخاذ به آن جلسه واگذار شده، حاكي از اين است كه ايران حداقل به نتيجه نسبي در اين مورد رسيده، ولي همچنان جناح راست مراتب نارضايتي خودش را اعلام مي كند. اظهارات آقاي خرازي تا حدودي بيان اين گرايش به سمت راست از داخل سياست ايران است، ولي همكاريها همچنان ادامه پيدا خواهد كرد و ايران علاقه مند است كه تا حدودي اگر كه امتيازات بيشتري در آينده بتواند از جامعه اروپا، بخصوص در مورد موارد اقتصادي بگيرد، همكاريهاي بيشتري نشان مي دهد. جمهوري اسلامي تهديد كرد كه غني سازي اورانيوم را از سر خواهد گرفت و به همكاري با سازمان بين المللي انرژي اتمي ادامه نخواهد داد. از سوي ديگر برخي مقامات جمهوري اسلامي اروپا را به عدم انجام تعهداتش در قبال ايران و تبعيت از آمريكا متهم كردند. دكتر رضا تقي زاده، استاد روابط بين الملل در دانشگاه گلاسکو در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: به نظر من هر سه طرف مي خواهند كه اين گفتگوها ادامه پيدا كند و نمي خواهند كه ارتباط موجود قطع شود. آمريكا به دليل انتخابات تمايلي به ايجاد بحران تازه در روابط خارجي اش ندارد. اروپاييها اميدوارند كه با ادامه گفتگو با ايران بتوانند به توافق نهايي با ايران برسند. ايران هم با پذيرش قضيه ضمن ابراز نارضايتي، نشان داده كه به ادامه اين همكاريها در شرايط كنوني علاقه مند است. وي معتقد است در صورت قطع گفتگوها و احاله پرونده به شوراي امنيت و تحريم اقتصادي ايران، نخريدن نفت ايران و مسائل تبعي بعد از آن، بهاي سنگيني است و ايران علاقه مند نيست كه در اين مسير قرار بگيرد.
XS
SM
MD
LG