لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۸

چشم انداز تجمع گروه‌هاي حقوق بشر در برابر مقر سازمان ملل در ژنو در اعتراض به نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): گروه هاي حقوق بشر در اروپا و آمريکا شمالي اعلام کردند که قرار است روز بيست و پنجم مارس، در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران، در برابر سازمان ملل متحد تجمع کنند. آنها خواستار رسيدگي جدي به وضعيت حقوق بشر و اعزام ناظر ويژه به ايران شدند. مريم اقوامي (راديوفردا، تورانتو): گروهي از سازمان هاي دفاع از حقوق بشر در اروپا، کانادا و آمريکا، در بيانيه اخير خود اعلام کردند که روز 25 مارچ، تجمع اعتراضي در برابر مقر سازمان ملل در ژنو برگزار خواهند کرد. در اين بيانيه که به امضاي 15 گروه و انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران رسيده است، ذکر شده است که با توجه به آغاز کار کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، ما فعالين حقوق بشر ايراني در اروپا و آمريکاي شمالي، از شما دعوت مي کنيم که در روز 25 مارس، صداي اعتراض خود را نسبت به نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران به گوش جهانيان برسانيم. حسين ماهوتي ها، هماهنگ کننده سازمان هاي دفاع از حقوق بشر در ايران، در گفتگويي با راديوفردا درباره بيانيه اخير مي گويد: حسين ماهوتي ها (هماهنگ کننده سازمان هاي دفاع از حقوق بشر در ايران): فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي، در 25 مارس، از ساعت 14 الي 18، در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو يک تجمع اعتراضي دارند که در آن تجمع اعتراضي، هدف شان اين است که صداي اعتراض ايرانيان به نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران را به گوش جهانيان برسانند. ما پس از تعطيلات ژانويه، با توجه به اينکه مي دانستيم کميسيون حقوق بشر تشکيل مي شود، ما بايد متناسب با برنامه هايي که خودمان داشتيم، تلاش مي کرديم، برنامه هاي مختلفي را در برنامه کاري خود گذاشتيم، از جمله اينکه در کشورهاي مختلف به نهادهاي حقوق بشري نامه نوشتيم و گزارشي آماده کرده بوديم که شش ماه نقض حقوق بشر در ايران در آن درج شده بود و از آنها خواسته بوديم که در رابطه با کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، به نمايندگان کشورهاي خود مراجعه کنند و از آنها بخواهند که در اين کميسيون، نقض حقوق بشر در ايران محکوم بشود و ايجاد يک نظارت دائمي توسط گزارشگر ويژه را هم درخواست کرده بوديم. م.ا.: اين سازمان ها در بيانيه پيشين خود ادعا کرده بودند که هر هشت ساعت يک مورد نقض حقوق بشر در ايران گزارش شده است. از آقاي ماهوتي ها در مورد سنديت و منبع چنين آماري مي پرسم: حسين ماهوتي ها: کتاب سال به زودي در مي آيد. ما هر ماه يک گزارش ماهانه تهيه مي کنيم از نقض حقوق بشر در ايران. آن چيزي که در رسانه هاي گروهي ايران در مي آيد. مثلا فرض بکنيم ماه اسفندماه، تنها 109 مورد را توانستيم شناسايي کنيم، که البته خيلي بيش از اينها است، و البته آن چيزي که ما توانستيم تهيه کنيم و آن چيزي که در رسانه هاي گروهي ايران منعکس شد، با بررسي که ما کرديم ما در سال پيش، بيش از هزاران مورد بوده است. ما فقط گفتيم به طور متوسط، هر هشت ساعت يک بار نقض شده، ولي واقعيت مساله را بخواهيم نگاه کنيم، مسلما بيش از اينها خواهد بود، ولي خوب اين چيزي است که ما توانستيم تهيه کنيم و شناسايي بکنيم. آن چيزي که بيش از اعداد و ارقام مهم است، نقض حقوق بشر در ايران است. م.ا.: اين گروه هاي مدافع حقوق بشر، در بيانيه خود خواستار محکوميت نقض گسترده و مستر حقوق بشر در ايران و نيز ايجاد نظارت دائمي گزارشگر ويژه سازمان ملل نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران شدند. گروهي از سازمان هاي دفاع از حقوق بشر در اروپا، کانادا و آمريکا، در بيانيه اي اعلام کردند که روز 25 مارچ، تجمع اعتراضي در برابر مقر سازمان ملل در ژنو برگزار خواهند کرد. در اين بيانيه که به امضاي 15 گروه و انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران رسيده است، ذکر شده است که با توجه به آغاز کار کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، ما فعالين حقوق بشر ايراني در اروپا و آمريکاي شمالي، از شما دعوت مي کنيم که در روز 25 مارس، صداي اعتراض خود را نسبت به نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران به گوش جهانيان برسانيم. حسين ماهوتي ها، هماهنگ کننده سازمان هاي دفاع از حقوق بشر در ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در خواست کرده اند که کميسيون حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کند و يک نظارت دائمي توسط گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز برقرار گردد.
XS
SM
MD
LG