لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۲۲

انفجار بمب صوتي مقابل دفتر نماينده رهبر جمهوري اسلامي در زاهدان


(rm) صدا |
در ميدان آزادي زاهدان، ساعت هشت به وقت تهران يك بمب دست ساز با صداي قوي منفجر شد. بر اثر انفجار كه در برابر دفتر رهبري صورت گرفت، شيشه هاي ساختمان هاي اطراف خورد شد. به گفته شاهدان انفجار بمب تلفات انساني همراه نداشت. يك زاهداني از مشاهدات خود به راديو فردا چنين مي گويد: يك ساكن زاهدان: ساعت تقريبا هشت شب بود به وقت ايران، در ميدان آزادي زاهدان روبروي دفتر نماينده رهبري در امور اهل سنت. جمشيد زند (راديو فردا): شما خودتان آنجا بوديد؟ يك ساكن زاهدان: ما توي خيابان دانشگاه زاهدان بوديم، كه صداي بمب را شنيديم و رفتيم در محل حادثه ديديم كه تقريبا ده دقيقه بعدش رسيديم. ج.ز: وضعيت چطور بود؟ يك ساكن زاهدان: وضعيت آرام بود، چيز خاصي مشاهده نمي شد. خيابان ها را بسته بودند، نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي هم ريخته بودند. بمب هم صوتي بود و قدرت تخريبي نداشت. ج.ز: يعني هيچ تلفات جاني و مالي نداشت؟ يك ساكن زاهدان: به جز شيشه هاي شكسته تلفاتي نداشت. شهروند ديگري مي گويد: انفجار يك بمب دستي ساز بود، تلفاتي هم نداشت. ماموران آن اطراف را محاصره كرده بودند و دنبال ... بودند و اينها. من تا چند دقيقه پيش آنجا بودم، تازه ماموران آن محل را خلوت كرده بودند و به ماشين ها اجازه تردد داده بودند. در ميدان آزادي زاهدان، ساعت هشت به وقت تهران يك بمب دست ساز با صداي قوي منفجر شد. بر اثر انفجار كه در برابر دفتر رهبر جمهوري اسلامي صورت گرفت، شيشه هاي ساختمان هاي اطراف خورد شد. به گفته شاهدان انفجار بمب تلفات انساني همراه نداشت. يكي از ساكنان زاهدان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: بمب صوتي در ميدان آزادي زاهدان روبروي دفتر نماينده رهبرجمهوري اسلامي در امور اهل سنت منفجر شد و تلفاتي هم نداشت. يكي ديگر از ساكنان زاهدان مي گويد من تا چند دقيقه پيش آنجا بودم، تازه ماموران آن محل را خلوت كرده بودند و به ماشين ها اجازه تردد داده بودند.
XS
SM
MD
LG