لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۹

رئيس پارلمان صربستان خواستار برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن شد


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): يک مقام دولت صربستان روزيکشنبه اعلام کرد که درماه ژوئن آينده براي چهارمين بارانتخابات رياست جمهوري صربستان برگزارخواهد شد. سه انتخابات پيشين اين کشور به نتيجه درستي منجر نشده است. علي سجادي (راديوفردا): پردراک مارکوويچ، رئيس پارلمان صربستان، که درحال حاضر کفالت رياست جمهوري اين کشوررا نيزبرعهده دارد، خواستار آن شده است که انتخابات عمومي صربستان طبق مهلت هائي که قانون تعيين کرده است، روز13 ماه ژوئن برگزارشود. آقاي مارکوويچ درمصاحبه اي با خبرنگاران گفت: اکنون قطعي است که صربستان ديگرهرگزبدون يک رئيس جمهوري منتخب باقي نخواهد ماند. صربستان ازماه دسامبرسال 2002 که ميلان ميلوتينوويچ، متحد اسلوبودان ميلوسويچ رئيس جمهوري مقتدرپيشين يوگسلاوي ازمقام خود استعفا داد وخود را تسليم دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي يوگسلاوي سابق کرد، بدون يک رئيس جمهوري منتخب بوده است. سه انتخاباتي که در 17 ماه گذشته درصربستان برگزارشده است، به علت آن که تعداد شرکت کنندگان درآن ها به ميزان کافي نبوده، با شکست مواجه شده است. شکست انتخابات پيشين باعث شد که پيشنهاد شود قوانين انتخاباتي دوران ميلوسويچ تغييريابد. پارلمان صربستان درماه فوريه گذشته رعايت حد نصاب 50 درصد درانتخابات را که باعث شکست انتخابات پيشين شده بود لغوکرد وتحليلگران مي گويند انتخابات اين بار موفقيت آميزخواهد بود. نامزد برنده انتخابات بايد اکثريت آرائي را که به صندوق ها ريخته شده است، کسب کند. درصربستان 5/6 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند. اگرهيچ نامزدي حد اکثر آرا را به دست نياورد، انتخاباتي با شرکت دو نامزدي که بيشترين آرا کسب کرده اند، برگزار خواهد شد. تا اين لحظه فقط دونفرنامزدي خود را براي شرکت درانتخابات رياست جمهوري صربستان اعلام کرده اند. اين دونفرعبارتند از بوريس تاديچ ازحزب اصلاح طلب دمکراسي و توميسلاو نيکوليچ، ناسيوناليست افراط گراي وابسته به حزب راديکال صربستان. نظرسنجي هاي اخيرنشان مي دهد فقط يک نامزد مشترک نيروهاي اروپا مي تواند نيکوليچ را که حزب او تنها حزب نيرومند درانتخابات پارلماني دسامبرگذشته بوده است، شکست دهد. رئيس پارلمان صربستان، که در حال حاضر کفالت رياست جمهوري را نيز بر عهده دارد، خواستار آن شد که انتخابات رئيس جمهوري صربستان، طبق مهلتي که قانون تعيين کرده است، روز 13 ماه ژوئن برگزار شود. سه انتخابات پيشين اين کشور به نتيجه درستي منجر نشده است.
XS
SM
MD
LG