لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۶

كنفرانس سه روزه «ايران روياروي قرن جديد» در دانشگاه آكسفورد از ديد مدير بنياد فرهنگ ايران


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديوفردا): كنفرانس سه روزه ايران در برابر قرن جديد، كه از 5 تا 7 آوريل در دانشگاه آكسفورد برگذار شد، ديروز به پايان رسيد. در كنار دانشگاه اكسفورد، بنياد فرهنگ ايران، تامين كننده اصلي بودجه اين كنفرانس بود. راديوفردا مصاحبه اي دارد با دكتر اكبر قهاري، مدير بنياد فرهنگ ايران. شهران طبري (راديوفردا، لندن): بنياد فرهنگ ايران نهادي است متشكل از ايراني - آمريكائياني كه هدفشان در كنار اشاعه فرهنگ ايران، معرفي و حمايت از ايرانيان آمريكا، قدرت بخشيدن به آنها و متنفذ كردن آنها در نهاد و دستگاه هاي تصميم گيريده آمريكا است. اين بنياد فرهنگي، به همراه دانشگاه آكسفورد، بودجه كنفرانس سه روزه ايران در برابر قرن جديد را تامين كرد. با دكتر اكبر قهاري، مديربنياد فرهنگي ايران در فاصله جلسات كنفرانس گفتگوئي داشتم و ابتدا از او خواستم اهداف بنياد را براي شنوندگان راديوفردا توضيح دهد. دكتر اكبر قهاري (بنياد فرهنگ ايران، لندن): اهداف بنياد فرهنگي ايران نگهداري و معرفي فرهنگ ماست به جهانيان، مخصوصا به آمريكائي هاي هموطنانمان. در ضمن در مورد كارهاي اجتماعي و كارهاي فرهنگي عصر حاضر فعاليت مي كنيم با فيلمسازي و كارهاي توليد كتاب و توليد ويديوهاي مختلف كه زندگي روزمره ما را تقريبا نشان مي دهد و با كارهاي روزمره سر و كار دارد. ش.ط.: شما بيشتر به مسائلي توجه مي كنيد مربوط به ايرانيان برون مرزي، يا به مسائلي كه به داخل ايران مربوط مي شود؟ دكتر اكبر قهاري: بيشتر مسائل ما مربوط به ايرانيان خارج از مرز است. يعني داخل آمريكا به خصوص، هم از نظر كارهاي سياسي و هم از نظر كارهاي فرهنگي و سياسي كه مي گويم، مربوط به سياست داخلي آمريكاست. ولي در نتيجه آرزوي همه ما اين است كه يك ايران دمكرات داشته باشيم و بنابراين همينطور كه فعاليت هامان را در خارج انجام ميدهيم، در ضمن پيمام مان را هم كه پيام دمكراسي است به داخل ايران مي فرستيم. ش.ط.: فرموديد كه مسئله شما بيشتر ارتباط با سياست آمريكا است. آيا تلاش شما بيشتر براي اين است كه جامعه ايراني آمريكائي را تقويت كنيد و جا بيندازيد درون آمريكا به عنوان يك نيروي تاثير گذارنده در خود آمريكا و هم در دنيا و هم در ايران؟ دكتر اكبر قهاري: بله، در نهايت ما مي خواهيم ايراني هائي كه در خارج از ايران زندگي مي كنند، آمريكائي هاي ايراني را، داراي قدرتي بكنيم كه اين قدرت شان تاثير گذار باشد در سياست هاي داخلي كشور آمريكا و بعد از آن طريق بتوانيم نه تنها مسائل خودمان را حل كنيم، در ضمن يك يار و ياور هم براي خواهران و برادران خود در داخل ايران باشيم. ش.ط.: درواقع اين همين كاري است كه مهاجران مختلفي كه به آمريكا رفته اند، مثل مهاجران ايرلندي، مهاجران يوناني، مهاجران يهودي، انجام داده اند براي جامعه خودشان. آيا شما هم يك همچنين الگوئي در نظر داريد؟ دكتر اكبر قهاري: بله همان الگو هست و ما يك مقدار هم زودتر شروع كرده ايم. براي اينكه آنها معمولا بعد از نسل سوم كردند، ما نسل اول و اول و نيمي هامان اين كار را كردند. ما الان يك Political Action Committee درست کرده ايم شايد يکی از جوانترين PAC هاي آمريكا باشد و يكي از قدرتمندترين PAC هاي آمريكا خواهد شد و درآمد سالانه اين PAC در حدود نيم ميليون دلار است كه ما را در رديف ده PAC اول آمريكا قرار مي دهد. ش.ط.: منظورتان از PAC چيست؟ دكتر اكبر قهاري: PAC يعني Political Action Committee يعني كميته اقدام ها يا حركات سياسي. ش.ط.: شما يكي از حاميان اين كنفرانس بوديد. اين كنفرانس چطور در چارچوب برنامه شما جاي مي گيرد؟ دكتر اكبر قهاري: گفتم يكي از مسائل ما تبليغ و معرفي دمكراسي است و ما فكر ميكنيم كه يكي از مسائلي كه ايران مي تواند خيلي زودتر به نقطه اي برسد كه همه ما آرزو داريم، اين است كه دمكراسي را به صورت واقعي اش ياد بگيرند. چون دمكراسي با هرج و مرج يك مقدار فرق دارد و بعضي وقت ها آزادي هاي بي بند و بار را با دمكراسي اشتباه مي كنند و اين كنفرانس شروع يك همچنين حركاتي بود كه ما از اين راه شروع كنيم و ادامه بدهيم. بخشي از هزينه كنفرانس سه روزه «ايران در برابر قرن جديد» كه ديروز در دانشگاه آكسفورد پايان رسيد، از سوي بنياد فرهنگ ايران تامين شده بود. دكتر اكبر قهاري مدير بنياد فرهنگ ايران، كه نهادي است ايراني آمريكايي، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اهداف بنياد فرهنگي ايران حفظ و معرفي فرهنگ ايران به جهانيان و آمريكاييان است. توليد كتاب، فيلم و ويديوهاي مختلف از هدف هاي اين بنياد است. بيشتر مسايل ما مربوط به ايرانيان خارج از كشور است. چه از نظر سياسي چه فرهنگي. در نهايت هدف ما اينست كه به آمريكايي هاي ايراني را داراي قدرت بيشتري بكنيم كه قدرتشان تاثيرگذار باشد در سياست هاي آمريكا و از آن طريق بتوانيم به ايرانيان در ايران هم كمك كنيم. ما يك PAC يا كميته فعاليت هاي سياسي political action committee درست كرديم كه جوانترين PAC در ميان كميته هاي مشابه مليت هاي مختلف آمريكاست. وي مي گويد يكي از اهداف اين بنياد معرفي و پيشبرد دموكراسي در ايران است.
XS
SM
MD
LG