لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۴

چشم انداز برگزاري نشست دفتر تحکيم وحدت و تلاش براي حفظ فراگيرترين تشکل جنبش دانشجويي، از ديد يک عضو


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): نشست دفتر تحکيم وحدت براي انتخاب شوراي مرکزي اين تشکل، طي چند روز آينده برگزار خواهد شد. نشستي که به دليل مخالفت محافظه کاران، با بيش از يک سال تاخير برگزار مي شود، و در نگاه صاحبنظران به بازسازي سازماني اين تشکل دانشجويي کمک بسيار خواهد کرد. کيوان حسيني (راديوفردا): بعد از بيش از دو سال، دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين تشکل دانشجويي در ايران، تا چند روز ديگر نشست عمومي درون تشکيلاتي خود را برگزار خواهد کرد. نشستي که در آن انتخابات شوراي مرکزي بار ديگر برگزار خواهد شد. اين نشست در نگاه صاحبنظران، جدي ترين تلاش دانشجويان ايراني براي حفظ فراگيرترين تشکل جنبش دانشجويي ايران ارزيابي مي شود. تشکلي که در دوسال اخير با رويکرد نقد حاکميت استبدادي، و تشکيل جبهه فراگير دمکراسي خواهي فعاليت کرده است، اما عملکرد دفتر تحکيم وحدت در اين راستا، با نقدهايي جدي روبرو بوده، تا آنجايي که حتي اعضاي فعال اين تشکل دانشجويي نيز خود به منتقدين بدل شده اند. امير پاکزاد، از فعالان شوراي عمومي دفتر تحکيم در اين باره چنين مي گويد: سيد امير پاکزاد (عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت، تهران): تحکيم که ما ديديم در سال 82، درعمل به شعارهاي مترقي خود، همچنان با مشکل روبرو بود، يعني طرح هايي نظير استقلال از قدرت، نفي حاکميت توتاليتر و تشکيل جبهه فراگير دمکراسي، تلاش براي آزادي دانشجويان و زندانيان سياسي، ما ديديم که کمتر محقق شد، و به نوعي وقتي که اين اتفاق براي هر گروه، تشکل يا حزبي رخ بدهد، خواه نا خواه اين مساله باعث مي شود که آن گروه تا سر حد اعمال انعکاسي پيش برود، يعني فقط منتظر ايجاد يک شرايط هست که واکنشي باشد، نسبت به اتفاقات، و نمي تواند خود به نوعي حرکت بکند و با گفتمان تازه اي، بتواند آوانگارد بودن خود را حفظ بکند. ک.ح.: با اين همه، اهميت جدي نشست دفتر تحکيم وحدت، شکست مقاومت مخالفاني است که براي جلوگيري از اين نشست، تلاش بسياري کرده اند. سيد امير پاکزاد: دفتر تحکيم وحدت به دليل اينکه با زياد شدن طول دوران شوراي مرکزي، از هم گسيختگي تشکيلاتي و به نوعي فاصه زيادي بين شوراي مرکزي و شوراي عمومي ايجاد شده بود، و باعث شده بود که شوراي مرکزي به نوعي در عرض انجمن هاي اسلامي حرکت بکند. نهايتا يک تحليلي را مي ديديم در محوريت فعاليت هاي جنبش دانشجويي به طور مشخص در سال 82. از آن بعد قضيه هم مساله اي بود که مشکل تربيت نيروهاي کارآمد و به نوعي شکل دهي کادرها و ايجاد هسته هايي که بشود با توسعه و افزايش فعاليت آنها، تحکيم را از حالت انفعال و واکنشي خارج کرد. ک.ح.: دانشجويان ايراني اميدوار هستند تا اين نشست خوني تازه در رگ هاي جنبش دانشجويي ايران باشد، جنبشي که اعضاي بسياري را در زندان مي بيند، وبا فشارهاي بسياري از سوي جمهوري اسلامي روبرو است. سيد امير پاکزاد: به هر حال چهره هاي تشکيلاتي و کساني که در چند سال آينده چهره تحکيم قرار است که بيايند و به نوعي راهبري آن را در اختيار بگيرند، به نوعي اين فضا وجود دارد که بشود با حضور همه اعضاي اتحاديه، طيف هاي مختلف درون مجموعه، و برگزاري انتخابات، به نوعي ما افتي که ما الان شاهد هستيم در کيفيت و حتي کميت مجموعه نيروهاي تحکيم وجود دارد، به نوعي سازماندهي شود. ک.ح.: آخرين خبرها حاکي است که عليرغم همه مخالفت ها، اين نشست در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي برگزار خواهد شد. بعد از بيش از دو سال، دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين تشکل دانشجويي در ايران، تا چند روز ديگر نشست عمومي درون تشکيلاتي خود را برگزار خواهد کرد. نشستي که در آن انتخابات شوراي مرکزي بار ديگر برگزار خواهد شد. اين نشست در نگاه صاحبنظران، جدي ترين تلاش دانشجويان ايراني براي حفظ فراگيرترين تشکل جنبش دانشجويي ايران ارزيابي مي شود. سيد امير پاکزاد، از فعالان شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که دفتر تحکيم وحدت در سال 82، درعمل به شعارهاي مترقي خود با مشکل روبرو بود، يعني طرح هايي نظير استقلال از قدرت، نفي حاکميت توتاليتر و تشکيل جبهه فراگير دمکراسي، تلاش براي آزادي دانشجويان و زندانيان سياسي، کمتر محقق شد. وي مي گويد که وقوع اين اتفاق براي هر گروه، تشکل يا حزبي رخ بدهد، خواه نا خواه باعث مي شود که آن گروه تا سر حد اعمال انعکاسي پيش برود، يعني فقط منتظر ايجاد شرايط باشد که واکنشي نشان دهد، و نمي تواند خود به نوعي حرکت کند و گفتمان تازه اي را به پيش بکشد.
XS
SM
MD
LG