لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۷

چشم انداز بررسي دوباره طرح الحاق ايران به ميثاق بين المللي منع شكنجه در مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
طرح الحاق ايران به ميثاق منع شكنجه و هرگونه رفتار تحقيرآميز انساني مجددا در مجلس شوراي اسلامي دوره ششم بررسي مي شود. علي سجادي ( راديو فردا): به نظر مي رسد نمايندگان مجلس ششم با استفاده از مطرح شدن گسترده و جهاني شكنجه و بدرفتاري با زندانيان ابوغريب در عراق، بار ديگر موقع را مناسب ديده و طرح الحاق ايران به ميثاق منع شكنجه و هرگونه رفتار تحقيرآميز انساني را روز يكشنبه مجددا در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بررسي مي كنند. اين طرح سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، ولي از سوي شوراي نگهبان رد شد. علت رد آن مخالفت مفاد طرح با شريعت اسلام اعلام شد. بر اساس آنچه در ميثاق بين المللي منع شكنجه مورد تاكيد قرار گرفته، هر يك از كشورهاي عضو ميثاق ملزم است اقدامهاي موثري در زمينه هاي قانونگذاري، اداري و قضايي براي جلوگيري از اعمال شكنجه در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود انجام دهد. اين طرح اول مردادماه سال گذشته با اكثريت آرا در مجلس ششم به تصويب رسيد، ولي سه هفته بعد در 21 مردادماه از سوي شوراي نگهبان به دليل مخالفت محتواي طرح با شريعت اسلامي رد شد. به موجب ماده واحده اين طرح، دولت مجاز است به اين ميثاق كه شامل يك مقدمه و 33 ماده است بپيوندد. بر اساس مفاد معاهده منع شكنجه و رفتارهاي غير انساني به هر عملي كه عمدا درد يا رنج جسمي يا روحي بر شخص وارد آورد تا از آن اطلاعات و اقرار اخذ شود يا آنها را تنبيه كند و بترساند، شكنجه گفته مي شود. نمايندگان مجلس ششم با استفاده از مطرح شدن گسترده و جهاني شكنجه و بدرفتاري با زندانيان ابوغريب در عراق، بار ديگر موقع را مناسب ديده و طرح الحاق ايران به ميثاق منع شكنجه و هرگونه رفتار تحقيرآميز انساني را روز يكشنبه مجددا در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بررسي مي كنند. اين طرح سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، ولي از سوي شوراي نگهبان رد شد. علت رد آن مخالفت مفاد طرح با شريعت اسلام اعلام شد. بر اساس مفاد معاهده منع شكنجه و رفتارهاي غير انساني، به هر عملي كه عمدا درد يا رنج جسمي يا روحي بر شخص وارد آورد تا از وي اطلاعات و اقرار اخذ شود يا او را تنبيه كند و بترساند، شكنجه گفته مي شود.
XS
SM
MD
LG