لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۴۰

ناتواني مقامهاي دولتي و سازمان هاي غيردولتي در حل مشكل كودكان خياباني


(rm) صدا |
جمشيد چالنگي ( راديو فردا): علاوه بر منابع داخلي برخي از گزارشگران خارجي نيز كه در چند سال اخير از ايران ديدن كرده اند، خبر از افزايش كودكان بي سرپرست در تهران داده اند كه زندگي خود را شب و روز در خيابانها مي گذرانند. از اين كودكان به عنوان كودكان خياباني و كودكان مقوا خواب نيز نام برده مي شود. اداره بهزيستي ايران اعلام كرده است در سال گذشته 25 هزار كودك خياباني در تهران جمع آوري شد. آرش قويدل روزنامه نگار در تهران مي گويد: تا كنون اقدام موثري براي سامان دادن به زندگي كودكان خياباني انجام نگرفته است. آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): سال گذشته حدود 25 هزار كودك خياباني در تهران جمع آوري شدند كه بيش از 70 درصد آنها شهرستاني بودند. گزارشها در اين زمينه حاكي است اكثر كودكاني كه از ترمينالها جمع آوري شده اند، متعلق به استانهاي خراسان، همدان، تهران و لرستان بودند. سازمان بهزيستي استان تهران همچنين اعلام كرده كه بيش از 50 درصد كودكان جمع آوري شده را كودكان كار تشكيل مي دهند. به گفته مقامات اين سازمان، طي اين طرح تلاش شده تا از طريق ايجاد اشتغال كمكهاي موردي به خانواده هاي اين كودكان با اين پديده مقابله شود. گفتني است سازمان بهزيستي سال گذشته قصد داشت به ازاي هر كودك به اين خانواده ها تا مدت شش ماه ماهيانه 30 هزار تومان مستمري پرداخت كند، اما اين طرح به دليل كمبود اعتبار تنها براي 300 نفر اجرا شد و عملا با شكست روبرو شد. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، نگهداري از هر يك از اين كودكان ماهانه دو برابر اين مبلغ يعني 60 هزار تومان نياز دارد. با اين حال شوراي شهر تهران به همراه شهرداري هم با تشكيل ستادي براي رسيدگي به اين وضعيت و كمك بهزيستي آمدند. عمده کودکان خياباني در تهران را مي توان در اماكن عمومي از قبيل ترمينالها و پاركها ديد. سر چهارراهها هم به محض اينكه چراغ قرمز مي شود، آنها به سمت رانندگان هجوم مي آوردند. برخي از اين كودكان دستفروشي و برخي ديگر هم تكدي مي كنند. موارد متعددي هم پيش آمده كه آنها به دليل اينكه تمام وقت در خيابانها هستند، زير ماشين بروند و به شدت آسيب ببينند. وضعيت كودكان خياباني صحنه هاي دلخراشي را در خيابانها ايجاد كرده كه مردم تهران را افسرده مي كند. اما تا به حال چه دولت و چه ارگانهاي غير دولتي اقدامي موثر براي كمك به اين كودكان انجام نداده اند. اداره بهزيستي ايران اعلام كرده است در سال گذشته 25 هزار كودك خياباني در تهران جمع آوري شد كه بيش از 70 درصد آنها شهرستاني بودند. گزارشها در اين زمينه حاكي است اكثر كودكاني كه از ترمينالها جمع آوري شده اند، متعلق به استانهاي خراسان، همدان، تهران و لرستان بودند. سازمان بهزيستي استان تهران تلاش كرد از طريق ايجاد اشتغال كمكهاي موردي به خانواده هاي اين كودكان با اين پديده مقابله شود. اين سازمان قصد داشت به ازاي هر كودك به اين خانواده ها تا مدت شش ماه ماهيانه 30 هزار تومان مستمري پرداخت كند، اما اين طرح به دليل كمبود اعتبار تنها براي 300 نفر اجرا شد و عملا با شكست روبرو شد. تا به حال چه دولت و چه ارگانهاي غير دولتي اقدامي موثر براي كمك به اين كودكان انجام نداده اند.
XS
SM
MD
LG