لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۲۹

اهداي جايزه به سه مقاله برگزيده درباره ساختمان‌هاي مسکوني ضربه پذير در مقابل زلزله از سوي يک کارشناس زلزله ايراني


(rm) صدا |
دکتر فرزاد نعيم (کارشناس جهاني زلزله در کاليفرنيا): براي اينکه تشويق بشود اين امر که متخصصان ساختمان هايي که مردم در آنها زندگي مي کنند و ضربه پذيرند را معرفي کنند و مدون کنند، جايزه اي در نظر گرفتيم که هر سال به سه مقاله از بهترين مقاله هايي که در آن اين ساختما ن ها مشخص مي شوند، داده مي شود. اولين جايزه امسال، در کنفرانس جهاني مهندسي زلزله که امسال در ونکوور کانادا در اول آگوست برگزار مي شود، به سه نفر از اين متخصصان تقديم مي شود. من چون به اصطلاح ويراستار نشريه علمي موسسه تحقيقات مهندسي زلزله هستم و به خاطر اين مقالاتي که منتشر مي شود و من ويراستاري مي کنم، در سال به من حق الزحمه اي مي دهند، من اين حق الزحمه را به جاي اينکه بگيرم، تبديل کرده ام به يک جايزه. اين جايزه هر سال به سه نفر داده مي شود که بهترين مقاله ها را در رابطه با خانه هاي مسکوني ضربه پذير به دايره المعارف ارائه مي دهند. فاطمه امان (راديوفردا): از ايران هم داوطلب داشتيد؟ فرزاد نعيم: بله از ايران هم داشتيم. از ايران در واقع سه تا مقاله داريم در دايره المعارف، که دو تا از آنها مربوط است به ساختمان هاي نسبتا شهري فلزي در ايران. يکي مربوط مي شود به نوع سازه اي که در زلزله بم مقدار زيادي صدمه خورد، يعني سازه خشتي که آنهم جديدا اضافه شده است. ف.ا. در مورد زلزله ايران که حتما شنيديد، چه مي گوييد؟ فرزاد نعيم: به نظر مي آيد که خوشبختانه تا حالا، ميزان تلفات در رابطه با شدتي که اين زلزله داشته، خيلي محدود بوده است. اين البته خوشحال کننده است براي اينکه يک زلزله 6.2 ريشتري در نزديکي مناطق شمالي مي توانست تلفات بيشتري داشته باشد. من خيلي خوشحالم چون به نظر مي آيد تلفات کم است. عمق زلزله حوالي 16 کيلومتر بوده که نسبتا سطحي ست و مي توانست صدمات بيشتر از اين بزند. حدس من اين است، البته اين فقط يک حدس است، که احتمالا جهت پاره شدن زمين در اين زلزله، بطرف جنوب بوده، بطرف تهران بوده که فاصله اش نسبتا زياد است. به همين دليل در تهران شيشه ها شکست و مردم زلزله را حس کردند و شايد به همين خاطر است که در مناطق شمالي که نزديکتر بوده به اين زلزله، ميزان صدمات زياد نيست. ف.ا.:توصيه اي داريد در رابطه با خطر يک زلزله احتمالي؟ فرزاد نعيم: خطر زلزله در ايران هميشه هست. ف.ا. البته من منظورم يک زلزله در تهران بود در واقع. فرزاد نعيم: بله البته زلزله اي که در شمال آمده، ربطي به زلزله در تهران نخواهد داشت. يعني اگر مردم نگران اين هستند که حالا زلزله در نزديکي چالوس آمده، پس بعدا به اين دليل يک زلزله در تهران مي آيد، يک چنين تصوري هيچ مبناي علمي ندارد. مردم بابت اين نبايد نگران باشند. يعني زلزله خيزي تهران با اين زلزله جديد عوض نشده است. ف.ا. پس هنوز از نظر علمي نمي شود زلزله را پيش بيني کرد. فرزاد نعيم: پيش بيني کوتاه مدت نمي شود کرد. مثلا اينکه بگوييد يک ماه ديگر زلزله مي آيد يا دو ماه ديگر زلزله مي آيد، خيلي مشکل و عملا غير ممکن است. ريسک مي شود تعيين کرد. يعني مي شود گفت که مثلا احتمالا آمدن زلزله در فلان منطقه درعرض ده سال آينده چهل درصد است، ولي پيش بيني روز و زمان و يک ماه ديگر، دو ماه ديگر نمي شود کرد. دکتر فرزاد نعيم، کارشناس جهاني زلزله در کاليفرنيا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: من ويراستار نشريه علمي موسسه تحقيقات مهندسي زلزله هستم و به خاطر مقالاتي که ويراستاري مي کنم، در سال به من حق الزحمه اي مي دهند، که من اين حق الزحمه را به جاي اينکه بگيرم، تبديل کرده ام به يک جايزه، و اين جايزه هر سال به سه نفر داده مي شود که بهترين مقاله ها را در رابطه با خانه هاي مسکوني ضربه پذير به دايره المعارف ساختمان هاي مسکوني براي مناطق زلزله خيز ارائه مي دهند. اين دايره المعارف توسط موسسه تحقيقات زلزله آمريکا، با همکاري موسسه بين المللي مهندسان زلزله دنيا منتشر مي شود. آقاي نعيم درباره زلزله روز جمعه در مناطق شمالي ايران مي گويد که خوشبختانه ميزان تلفات با توجه به شدت زلزله محدود بوده است، و وي حدس مي زند که جهت پاره شدن زمين در اين زلزله، بطرف جنوب يعني تهران بوده، به همين دليل در تهران شيشه ها شکست و مردم زلزله را حس کردند و مناطق شمالي که به اين زلزله نزديکتر بود، ميزان صدمات زياد نيست.
XS
SM
MD
LG