لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۱۹:۲۵

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): روزنامه «شرق» در سرمقاله اي با عنوان «ابوموسي و مام ميهن» به قلم مهران کرمي به تنش سياسي ميان ايران و امارات متحده عربي پرداخته و مي نويسد: تنش سياسي ميان ايران و امارات متحده عربي برگرفته از اختلافات ميان دو کشور ساحلي خليج فارس بر سر سه جزيره آهسته آهسته از مناقشه اي ديرپا به صورت بحراني حاد درآمده است. در روزها و هفته هاي گذشته چند رويداد در تشديد اين وضع موثر بوده است. در اين مدت امارات توانسته است در قالب دو اتحاديه منطقه اي شوراي همکاري و اتحاديه عرب، گامهاي بلندي در ايجاد پشتوانه سياسي و بين المللي براي ادعايش درباره جزاير مورد مناقشه بيابد و اتحاديه اروپا را با خواست خود بر لزوم گردن نهادن ايران به داوري بين المللي هم نوا سازد و در عين حال ارکستر ناهماهنگ عربي را دستکم در يک مورد همگن سازد تا با شدت بيشتري از ادعاي مالکيت امارات بر ابوموسي و دو جزيره کم اهميت تر تنب حمايت کنند. روزنامه «شرق» ادامه مي دهد: در عين حال تيراندازي به لنج ايراني و سپس دستگير کردن ملوانان آن در روز پنجشنبه به طور نسبي افکار عمومي ايران را در قبال موضوع جزاير تهييج کرده است. افکار عمومي در ايران شديدا به مسائل مربوط به حوزه تماميت ارضي واکنش نشان مي دهد که در مطبوعات و در بين چهره هاي فعال سياسي و عمدتا با گراييش ناسيوناليستي نمود بيشتري دارد. متوليان ديپلماسي هم به اين رويدادها واکنش نشان داده اند اما واکنش آنها از حد موضعگيري رسمي فراتر نرفته و نشانه اي از برنامه ريزي دراز مدت و حتي کوتاه مدت براي پايان دادن به مناقشه ديده نمي شود. روزنامه «جمهوري اسلامي» در سرمقاله اش به مجلس هفتم پرداخته و خط مشي آن را با توجه به مشکلاتي که اين مجلس در پيش رو دارد، به اين نحو تعيين کرده است: اگر بخواهيم به سراغ اولويتهاي مجلس هفتم برويم بي ترديد بايد حداقل سه مساله را مورد توجه قرار بدهيم که عبارتند از اشتغال، گراني و ناامنيهاي فکري و فرهنگي. محمد حسين روانبخش در ستون «..وچه خالي مي رفت» در روزنامه «آفتاب» به يکي از مقالات روزنامه کيهان تهران پرداخته که در آن حسادت آشکاري نسبت به روزنامه هاي پرفروش به چشم مي خورد. در اين مقاله آمده است: وقتي يک روزنامه صاحب مشت محکم سالها از تک فروشي بهره اي نبرده باشد و حياتش را با ارائه روزنامه اش با مراکزي خاص و با بودجه اي سرشار از خلوص نگهداري کرده باشد، عکس العملش در قبال فروش روزنامه ها و نشريات در کيوسکهاي مطبوعاتي، تنها جايي که فعلا تک فروشي مطبوعات دارند، چگونه است. نويسنده در اينجا بخشي از مقاله کيهان را نقل کرده است که مي گويد: همانند روزهاي قبل که صبحها نگاهي به تيترهاي صفحه اول روزنامه هاي مي انداختم، روز هفتم خرداد نيز به يکي از همين دکه هاي فروش انواع و اقسام روزنامه ها و مجله هاي رنگي و نيمه رنگي که در کنارش انواع و اقسام آدامس و شوکلات و بيسکويت و سيگار هم به فروش مي رود، نشانه رفتم. نويسنده سپس مي نويسد چه توقعي داريد؟ عزيزان مستقر در آن روزنامه بايد يک جوري خودشان را توجيه کنند که چرا روزنامه فوق حرفه ايشان در دکه ها فروش نمي رود. آن توجيه اين است که روزنامه با آدامس و شوکلات و بيسکويت و سيگار فرق دارد، پس واضح و مبرهن است که تک فروشيمان زير هزار نسخه است. روزنامه «شرق» مي نويسد: تنش سياسي ميان ايران و امارات متحده عربي بر سر سه جزيره آهسته آهسته از مناقشه اي ديرپا به صورت بحراني حاد درآمده است. «شرق» از تلاشهاي امارات براي ايجاد پشتوانه سياسي و بين المللي براي ادعايش درباره جزاير مورد مناقشه مي نويسد و اين که توانسته اتحاديه اروپا را با خواست خود بر لزوم گردن نهادن ايران به داوري بين المللي هم نوا سازد. «شرق» مي نويسد تيراندازي به لنج ايراني و سپس دستگير کردن ملوانان آن در روز پنجشنبه به طور نسبي افکار عمومي ايران را در قبال موضوع جزاير تهييج کرده است. «جمهوري اسلامي» اولويتهاي مجلس هفتم را اشتغال، گراني و ناامنيهاي فکري و فرهنگي دانسته است. روزنامه «آفتاب» با اشاره به يکي از مقالات کيهان که به روزنامه هاي پرفروش جسارت کرده، پرداخته است.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG