لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۴۶

ديدگاه يك نماينده اصلاح طلب مجلس ششم درباره پيآمد تلاش حكومت ايران براي دستيابي به قدرت هسته اي


(rm) صدا |
بمب هسته اي براي ايران امنيت نمي آورد. اين جمله اي است كه احمد شيرزاد به نقل از علي اكبر صالحي، نماينده سابق ايران در سازمان بين المللي انرژي هسته اي در آغاز مقاله اش آورده است. احمد شيرزاد نماينده اصفهان در مجلس ششم در اين مقاله كه در سايت اينترنتي رويداد منتشر شده، به تهديدهاي ناشي از عواقب تلاش براي دسترسي به سلاح اتمي پرداخته و مي گويد اجماع جهاني عليه قدرتهاي غير مسئولي كه در طي دستيابي به چنين سلاحي هستند موجبات اضمحلال آن قدرت را فراهم مي آورند. علي سجادي (راديو فردا): آقاي شيرزاد مي گويد: هر چند در عرصه سياست خارجي ميان اين موضع كه «فعاليتهاي هستهاي ايران صلحآميز است» و اين جمله كه «بمب هستهاي براي ايران امنيت نميآورد» نوعي همگرايي و تقارب معني وجود دارد اما در عرصه داخل كشور و به خصوص در سطح محافل تصميمگيري در مورد استراتژي دفاعي كشور جمله دوم داراي بار معنايي بسيار متفاوتي است. درواقع يك ديدگاه غيرقابل انكار در سطح كشورهاي در حال توسعه آن است كه دستيابي به يك سلاح كارساز و تعيين كننده حتي با اين فرض كه هيچگاه به كار گرفته نخواهد شد، باعث ميشود كه قدرتهاي جهاني براي كشور صاحب آن سلاح حساب ويژهاي باز كنند و در معادلات قدرت به آن كشور امتياز دهند. نويسنده تاکيد مي کند گه كره شمالي بر مبناي همين ديدگاه از پيمان NPT (با حفظ تعهدات و ملزومات مربوطه) خارج شد و هند و پاكستان نيز بدون ورود به اين پيمان، آشكارا مسير دستيابي به تسليحات هسته اي را در پيش گرفتند. وي سپس مي نويسد: نكته كليدي آنست كه تمام صاحبان انديشه سياسي، استراتژيستها و تصميمگيرندگان كشور، تكليف خود را با همين مسأله روشن كنند كه به زعم آنان «آيا سلاح هستهاي در اين عصر و زمان براي هر كشوري و به ويژه براي كشوري در موقعيت ايران، قدرت و امنيت ميآورد يا نه؟». اين بحثي است كه به دليل دشواري طرح و امكان سوءاستفاده بيگانگان از آن، به سختي ميتواند در عرصه علني و مطبوعاتي امكان طرح نظرات مختلف را فراهم آورد. اما به هر تقدير، اين موضوع امري بسيار كليدي است كه با زندگي و آينده تك تك ايرانيان و فرزندان آنها مرتبط است و صاحبان انديشه نمي توانند به دليل ملاحظات مختلف از آن طفره روند. پاسخ آقاي شيرزاد به اين سوال كليدي كه سلاح هسته اي در اين عصر و زمان براي هر كشوري بويژه براي كشوري در موقعيت ايران قدرت و امنيت مي آورد، انيست كه آري ديگر سلاح هستهاي يك قدرت نيست، نه براي ايران، نه براي هيچ كشور ديگري. وجود سلاح هستهاي براي كشورهاي جهان سوم تنها به يك كار خواهد آمد و آن عبارت است از: «ا يجاد ابزار فشار، تهديد و انزواي سياسي و حتي دستاويز تجاوز قدرتها». تجربه رژيم متلاشي شده صدام حسين پيش روي ماست. آن لافهاي دراز در زمينه تسليحات پيشرفته براي صدام نه امنيت آورد و نه قدرت، اما براي متجاوزان به عراق همه نوع توجيه براي تجاوز فراهم كرد و امروز بر زمين سوخته عراق كمترين ردپايي كه صحت آن گنده گويي هاي بعثي را اثبات كند يافت نمي شود. نويسنده مي افزايد : شايد اگر آن روزها در عراق نيز چهار نفر آدم عاقل پيدا مي شدند و جرأت مي كردند كه به صراحت به تصميم گيرندگان و افكارعمومي عراق بگويند سلاح هستهاي امنيت نمي آورد امروز عراق زير چكمه آمريكاييها نبود. «بمب هسته اي براي ايران امنيت نمي آورد» اين جمله اي است كه احمد شيرزاد به نقل از علي اكبر صالحي، نماينده سابق ايران در سازمان بين المللي انرژي هسته اي در آغاز مقاله اش آورده است. احمد شيرزاد نماينده اصفهان در مجلس ششم در اين مقاله كه در سايت اينترنتي رويداد منتشر شده، به تهديدهاي ناشي از عواقب تلاش براي دسترسي به سلاح اتمي پرداخته و مي گويد اجماع جهاني عليه قدرتهاي غير مسئولي كه در طي دستيابي به چنين سلاحي هستند موجبات اضمحلال آن قدرت را فراهم مي آورند. راديو فردا مروري دارد بر اين مقاله.
XS
SM
MD
LG