لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۴۰

توافق سران اروپا در باره قانون اساسي اتحاديه


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديوفردا): رهبران اتحاديه اروپا بر سر متن نخستين قانون اساسي اتحاديه بتوافق دست يافته اند و از اين توافق بعنوان موفقيتي تاريخي ستايش کرده اند. اين توافق، شامگاه جمعه در پايان نشست دو روزه رهبران اتحاديه اروپا در بروکسل بدست آمد. اين قانون اساسي براي برخورداري از جنبه اجرايي اينک بايد به تصويب هريک از 25 کشور عضو اتحاديه برسد. متن نهايي قانون اساسي اتحاديه اروپا که به تاييد رهبران اتحاديه رسيده است، تصميم گيريها و اقدامات اتحاديه اروپا در اغلب زمينه ها را بسته به راي اکثريتِ قابلِ کشورهاي عضو ميداند که بايد دستکم 15 کشور و 65 درصد از جمعيت 450 ميليوني اتحاديه را دربرگيرد. در متن قانون اساسي اتحاديه اروپا، در حوزه هايي چون ماليات گذاري و سياست خارجي و دفاعي، حق وتوي کشورهاي عضو محفوظ داشته شده است. دستکم ده کشور عضو اتحاديه اروپا در نظر دارند متن اين قانون اساسي را به همه پرسي گذارند. بگفته مقامات، رهبران اتحاديه اروپا اگرچه نتوانستند در زمينه گزينش رئيسي جديد براي کميسيون اجرايي اتحاديه اروپا بتوافقي دست يابند. تصميم گيري در اين زمينه تا تاريخ نامشخصي بتعويق افتاده است. رهبران اتحاديه اروپا بر سر متن نخستين قانون اساسي اتحاديه بتوافق دست يافته اند و از اين توافق بعنوان موفقيتي تاريخي ستايش کرده اند. اين توافق، شامگاه جمعه در پايان نشست دو روزه رهبران اتحاديه اروپا در بروکسل بدست آمد. اين قانون اساسي براي برخورداري از جنبه اجرايي اينک بايد به تصويب هريک از 25 کشور عضو اتحاديه برسد.
XS
SM
MD
LG