لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۲

گفتار حقوقي راديوفردا: زيان‌هاي تعدد زوجات مردان براي همسران و فرزندان


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديوفردا): در گفتار حقوقي امروز، مهرانگيز کار به شرح عوارض زيانبار حقوقي پرداخته است که به علت وجود جواز قانوني براي تعدد زوجات، شامل حال زنان مي شود. مهرانگيز کار (راديوفردا): اعلام موضع خانم فاطمه عاليا، نماينده مجلس هفتم، عليه حقوق زنان ايجاب مي کند تا اين موضوع را بررسي کنيم که اساسا تعدد زوجات چه زيانهايي را متوجه زنان و کودکان مي سازد. در ساختار قوانين ايران، مرد مي تواند چهار زن را همزمان در عقد دائم خود داشته باشد. اين مجوز قانوني زنان و فرزندان را از لحاظ عاطفي به شدت مورد آزار و شکنجه قرار مي دهد. ورود يک زن جديد به خانواده، نه تنها احساسات عاشقانه زن قبلي و عواطف فرزندان را به شدت جريحه دار مي کند، بلکه از امکانات رفاهي و مالي آنها نيز به شدت مي کاهد. زن قبلي هرگز نمي تواند از طريق دادگاه شوهر را ملزم کند تا در حق زنان عدالت جاري سازد. اين نشدني است و دادگاه اساسا نمي تواند، مثلا، شوهر را ملزم کند به اينکه اگر براي زن جديد خانه و اتومبيل خريده است، حتما براي زن قبلي هم چنين امکاناتي فراهم سازد. زن فقط حق دارد نفقه و مهريه مطالبه نمايد. تازه چون حق طلاق با شوهر است، اگر زن قبلي زياد بر حقوق خود پافشاري نمايد، او را طلاق مي دهند. بنا بر اين در اغلب موارد، زن قبلي مجبور است شاهد بريز و بپاش مرد در زندگي زناشويي جديد بشود و با نفقه بخور و نمير بسازد. به علاوه چند همسري براي زنان از حيث بهره هاي ارثي، بسيار زيانبار است. مي دانيم که سهم الارث زن از شوهر عبارت است از يک هشتم اموال منقول و نقدينه. به سخن ديگر از زمين و عرصه و ملک، زن ارث نمي برد. در صورتيکه مرد بيش از يک زن را در عقد دائم خود داشته باشد، همين مختصر سهم الارث، يعني يک هشتم اموال منقول و نقدينه هم به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود. يعني يک هشتم تبديل به دو هشتم نمي شود. بنابراين تعدد زوجات حق سلطه جويانه و مردانه اي ست که بر عواطف، عشق و حقوق مالي زن حمله ور مي شود و هر گاه چهار زن داشته باشد، ارث اندک و ناقابل يک زن، تقسيم بر چهار مي شود. حال جا دارد از خود بپرسيم که خانم فاطمه عاليا از کدام پشتيباني وسيع در ساختار سياسي کشور برخوردار است که جرات مي کند در برابر جامعه اي با تحولات اجتماعي ايران امروز، در محل پارلمان، تمام حيثيت عاطفي و حقوق مالي، و شرافتي، و انساني زنان کشور را مورد تعرض قرار بدهد. خانم فاطمه عاليا، نماينده مجلس هفتم، گفت که چند همسري بايد براي مردان آزاد شود. در ساختار قوانين ايران، مرد مي تواند چهار زن را همزمان در عقد دائم خود داشته باشد. اين مجوز قانوني زنان و فرزندان را از لحاظ عاطفي به شدت مورد آزار و شکنجه قرار مي دهد. ورود يک زن جديد به خانواده، نه تنها احساسات عاشقانه زن قبلي و عواطف فرزندان را به شدت جريحه دار مي کند، بلکه از امکانات رفاهي و مالي آنها نيز به شدت مي کاهد. زن قبلي هرگز نمي تواند از طريق دادگاه شوهر را ملزم کند تا در حق زنان عدالت جاري سازد. زن فقط حق دارد نفقه و مهريه مطالبه نمايد. تازه چون حق طلاق با شوهر است، اگر زن قبلي زياد بر حقوق خود پافشاري نمايد، او را طلاق مي دهند. به علاوه چند همسري براي زنان از حيث بهره هاي ارثي، بسيار زيانبار است.
XS
SM
MD
LG