لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۶

بررسي سخنان رئيس جمهوري آمريكا در باره اهداف تغيير حكومت عراق، از ديد صادق زيبا كلام


(rm) صدا |
عليرضا طاهري (راد?وفردا): دكتر صادق زيبا كلام استاد دانشگاه تهران با تاكيد بر اين واقعيت كه رژيم بعثي حاكم برعراق نه تنها بر منطقه كه در چهار چوبي گسترده تر از جهان آثار سويي بر جاي گذاشته است به راديو فردا مي گويد: دكتر صادق زيبا كلام: اين يك واقعيتي است كه به هر حال رژيم عراق يك رژيم مستبدي است، رژيم خودكامه اي است، رژيم ديكتاتوري است و رژيمي است كه در گذشته هيچ رحم و شفقتي در مقابل مخالفينش از خود نشان نداده و تنها منطقي كه ساقط كردن حكومت صدام دارد اين است كه يك حكومت دردمنش از صحنه خاورميانه كم خواهد شد. البته بحث هايي ديگر مطرح مي شود كه اگر قراره حكومت هاي مستبد و ديكتاتور را سرنگون كرد چرا فقط عراق؟ عليرضا طاهري: به هر حال از يك جايي بايد شروع كرد؟ صادق زيبا کلام: بله از يك جايي بايد شروع كرد ولي اين كه مشخصا اينجا در عراق بايد باشد قابل بحث است. عليرضا طاهري: ولي همين صدام با ايران 8 سال جنگيد و به كويت لشكر كشي كرد و انباري مملو از گازهاي سمي وموشك دارد و سازمان ملل متحد درباره اين تسليحات قطعنامه صادر كرده. صادق زيبا کلام: من مي خواهم حتي يك مرحله به جلوتر بروم، ما هزاران تن از هموطنان و جوانانمان به دليل كاربرد سلاح شيميايي پرپر شدند و هر چند وقت يك بار ما شاهد اين هستيم كه عزيزاني كه مجروح جنگي و شيميايي هستند بازشهيد مي شوند و من هيچ ترديدي ندارم كه اگررژيم عراق داراي سلاح هسته اي بود، قطعا آن را عليه ايران به كار مي برد و ماهيت صدام بر كسي پوشيده نيست و من مي خواهم بگويم صدام تا روزي كه زنده است، تا آنجايي كه بتواند و برايش ممكن باشد، دست از رفتن به سوي سلاح هاي كشتار جمعي بر نمي دارد. دكتر صادق زيبا كلام استاد دانشگاه تهران با تاكيد بر اين واقعيت كه رژيم بعثي حاكم برعراق نه تنها بر منطقه كه در چهار چوبي گسترده تر از جهان آثار سويي بر جاي گذاشته است، به بررسي سخنان رئيس جمهوري آمريكا مي پردازد. وي مي گويد تنها توجيه ساقط كردن حكومت صدام حسين كم كردن يك حكومت ددمنش از صحنه خاورميانه است.
XS
SM
MD
LG