لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۶

بحران عراق: چشم انداز پيآمد هاي جنگ بر اقتصاد جهاني


(rm) صدا |
وقوع جنگ در عراق چه پيآمد هايي براي اقتصاد جهاني خواهد داشت؟ همزمان با قطعي تر شدن و نزديك تر شدن جنگ، كشمكش ميان خوشبين ها و بد بين ها بر سر پاسخگويي به اين پرسش بالا گرفته است. فريدون خاوند نگاهي دارد به دلايلي كه هر يك از دو طرف ارائه ميدهند. فريدون خاوند: گمانزني درباره پيآمد هاي جنگ عراق براي اقتصاد جهاني اين روز ها مهم ترين موضوع مورد علاقه محافل مالي و بازرگاني و صنعتي در بسياري از كشور هاي جهان است. همزمان با بلند تر شدن صداي طبل جنگ در سواحل خليج فارس، رقابت ميان سناريو هاي خوشبينانه و بد بينانه در ستون هاي اقتصادي رسانه هاي بزرگ بين المللي غوغا مي كند. خوشبين ها، جنگ را كوتاه مدت مي دانند و در فرو ريزي بسيار سريع نظام سياسي بغداد ترديدي ندارند. آنها مي گويند كه به حركت در آمدن ماشين نظامي آمريكا و انگليس عليه صدام حسين بر ماه ها سر در گمي و ابهام نقطه پايان مي گذارد ، بهاي نفت را در سطحي قابل قبول براي مصرف كننده ها تثبيت مي كند، به بازار سهام جان مي دهد، نرخ بيمه بازرگاني را پايين مي آورد و، در يك كلام، فضاي اطمينان بخشي را بار ديگر براي سرمايه گذاري و مصرف فراهم مي آورد. بدبين ها خطر طولاني شدن درگيري ها، به آتش كشيده شدن چاه هاي نفت و اوجگيري سرسام آور بهاي طلاي سياه، گسترش حملات تروريستي، پيچيدگي هاي ناشي از اداره آتي عراق و بروز بي ثباتي در خاورميانه را پيش مي كشند. با تحولات اقتصادي چند روز گذشته، به ويژه بعد از اعلام ضرب الاجل آمريكا براي آغاز عمليات نظامي عليه عراق، خوشبين ها بر بدبين ها غالب آمدند زيرا بازار هاي بورس پر رونق شدند، بهاي نفت كاهش يافت و دلار تقويت جان گرفت. با اينهمه بدبين ها همچنان از فرا رسيدن روز هاي بسيار سخت خبر ميدهند. وقوع جنگ در عراق چه پيآمد هايي براي اقتصاد جهاني خواهد داشت؟ همزمان با قطعي تر شدن و نزديك تر شدن جنگ، كشمكش ميان خوشبين ها و بد بين ها بر سر پاسخگويي به اين پرسش بالا گرفته است. فريدون خاوند نگاهي دارد به دلايلي كه هر يك از دو طرف ارائه ميدهند.
XS
SM
MD
LG