لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۴۱

جنگ عراق: زيان كشورهاي در حال توسعه


(rm) صدا |
كشور هاي در حال توسعه ، و به ويژه صادر كنندگان مواد خام، از پيآمد هاي اقتصادي بحران عراق زيان ديده اند. فريدون خاوند نگاهي دارد به دلايل اين زيان و ابعاد آن. شمار زيادي از كشور هاي در حال توسعه، از ماه ها پيش به اين سو، از پيآمد هاي بحران عراق زيان فراوان ديده اند و اگر جنگ در منطقه خليج فارس طولاني شود، زيان هاي بيشتري را متحمل خواهند شد. اوجگيري چند ماه گذشته بهاي نفت در رابطه با بحران عراق، بار سنگيني را بر كشور هاي فقير وارد كنندهي نفت تحميل كرده است. از سوي ديگر تنش هاي ناشي از اين بحران، بازار گردشگري را نيز در بسياري از كشور هاي جهان بي رونق كرده، به ويژه در شمار زيادي از كشور هاي عرب از جمله در آفريقاي شمالي يا مصر كه با وجود دور بودن از كانون بحران، با عدم اقبال توريست هاي غربي روبرو شده اند. مصر زيان ناشي از كاهش شمار گردشگران و قطع صدور كالا به عراق را شش تا هشت ميليارد دلار ارزيابي كرده است. كشور هاي در حال توسعه صادر كننده مواد غذايي به عراق و منطقه خاورميانه هم از پيآمد هاي جنگ به شدت زيان مي بينند. ويتنامي ها و تايلندي ها از صدور برنج به بازار 24 ميليون نفري عراق باز مانده اند و حمل كالاي آنها به منطقه خليج فارس، به دليل افزايش شديد بيمه كالا هاي بازرگاني، با دشواري فراوان انجام ميگيرد. از كنيا خبر ميرسد كه توليد كنندگان و صادر كنندگان چاي از كاهش بازرگاني خود با كشور هاي پيرامون منطقه مخاصمات، بيمناكند. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از مدت ها پيش به اينسو از پيامد هاي بحران عراق زيان ديده اند و اگر جنگ خليج فارس ادامه داشته باشد، زيان هاي بيشتري متوجه آنها خواهد شد.
XS
SM
MD
LG