لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۷:۰۲

گزارش صندوق بين المللي پول از اقتصاد خاورميانه و آفريقاي شمالي


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): صندوق بين‌المللي پول در يك مجموعه‌ي ويژه‌ي تحقيقاتي، كه به تازگي انتشار يافته، نقاط ضعف اقتصاد هاي خاور ميانه و چگونگي اصلاح آنها را بررسي كرده است. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): مجله‌ Finance and development ، كه هر سه ماه يكبار از سوي صندوق بين‌المللي پول انتشار مي يابد، آخرين شماره‌ خود را، در پايان ماه مارچ، به بررسي اقتصاد هاي خاورميانه و آفريقاي شمالي اختصاص داده است. اين دو منطقه در ادبيات بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مجموعه‌اي را در بر ميگيرند مركب از كشور هاي عرب و نيز ايران، افغانستان، پاكستان و سرزمين هاي فلسطيني. اين مجموعه‌ي پانصد ميليون نفري از نيمه ي دهه‌ي 1980 ميلادي از نفس مي افتد و نرخ رشدش در سطحي بسيار پايين تر از اقتصاد هاي آسيا و حتي آمريكاي لاتين قرار ميگيرد. بيست و چهار كشور خاور ميانه و آفريقاي شمالي با هم تفاوت هاي فراوان دارند، ولي در مجموع از دو نظر به هم شبيه‌اند : نرخ رشد جمعيتشان در طول سه دهه‌ي گذشته بالا بوده، حال آنكه ميانگين نرخ رشد اقتصادي شان، طي همين مدت در سطحي بسيار نازل قرار داشته است. تفاوت ميان انفجار جمعيت از يكسو و نازل بودن نرح رشد از سوي ديگر، عامل اصلي اوجگيري بيكاري در شمار زيادي از كشور هاي متعلق به اين مجموعه است. كارشناسان صندوق بين‌المللي پول بر نقش منفي در آمد هاي نفتي در اقتصاد هاي مورد نظر اشاره مي كنند و مي نويسند كه «طلاي سياه»، همچون همه‌ ثروت هاي باد آورده، مي تواند بر اقتصاد تأثير منفي بگذارد. اما در وراي تنگنا هاي بر آمده از نفت، خاور ميانه و شمال آفريقا از نابساماني هاي ناشي از تأخير در اصلاحات سياسي، وجود يك بخش گسترده ي دولتي، واپس مانده بودن بازار هاي مالي، تضييقات حاكم بر بازرگاني و نادرست بودن نظام هاي پولي و ارزي رنج ميكشند. اصلاح اين نابساماني ها، از ديدگاه كارشناسان صندوق بين‌المللي پول، نيازمند پيشبرد دمكراسي، آزادسازي اقتصادي و همگرايي منطقه‌اي است. مجله‌ Finance and development ، كه هر سه ماه يكبار از سوي صندوق بين‌المللي پول انتشار مي يابد، نوشت بيست و چهار كشور خاور ميانه و آفريقاي شمالي با هم تفاوت هاي فراوان دارند، ولي در مجموع از دو نظر به هم شبيه‌اند : نرخ رشد جمعيتشان در طول سه دهه‌ي گذشته بالا بوده، حال آنكه ميانگين نرخ رشد اقتصادي شان، طي همين مدت در سطحي بسيار نازل قرار داشته است.
XS
SM
MD
LG