لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ تهران ۰۰:۲۱

12 فروردين، روز جمهوري اسلامي: ملالت، انفعال عمومي و فرسودگي نظام سياسي، از ديد ناظران


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): فردا در ايران، روز جمهوري اسلامي است. دوازدهم فروردين سال1358 خورشيدي طي رفراندمي اعلام شد که حدود98 درصد مردم ايران به جمهوري اسلامي به منزله جايگزيني براي نظام سلطنتي رأي دادند. مهدي خلجي (راديوفردا): تجربه جمهوري اسلامي اکنون با شکست روبه رو شده است. اين نظر بيشتر منتقدان جمهوري اسلامي است. منتقدان مي گويند جمهوري اسلامي در نظريه و عمل نتوانسته است طرحي موفق باشد. جمهوري اسلامي نتوانسته است نسبت خود را با دموکراسي و حقوق بشر معين کند و تنها در سال هاي اخير با افزودن پسوند اسلامي به دموکراسي و حقوق بشر تلاش کرده تا از فشارهاي سياسي عليه خود بکاهد، اما در اين تلاش نيز کامياب نبوده است. در عمل نيز اصلاحات که به منزله بديلي براي انقلاب عليه نظام حاکم پيشنهاد شد با انتخابات اخير شوراهاي شهر در ايران به افولي آشکار رسيد. اصلاحات به معناي حفظ قانون اساسي موجود و سلسله مراتب مبتني بر ولايت فقيه، نتوانست همراهي نخبه گان سياسي و مردم مشارکت کننده در امور سياسي را جلب کند. هرچه از عمر جمهوري اسلامي مي گذرد، مشکلات دروني و بيروني اين نظام بيشتر مي شود و تلاش براي حل آنها در چارچوب جمهوري اسلامي دشوارتر مي گردد. مسأله دموکراسي، حقوق بشر، تأمين نيازهاي اجتماعي جامعه اي جوان، مسأله آزادي فرهنگي و تبادل آگاهي و اطلاعات و سرانجام بحران عميق اقتصادي معضلات بنيادين جمهوري اسلامي هستند که روز به روز شدت مي گيرند. در عرصه خارجي، فقدان يک ديپلماسي مشخص و استوار بر منافع ملي، از نگاه کارشناسان وضعيت ايران را در مناسبات بين المللي دشوارتر مي کند. دهه اخير، دوره کارزار کم نظير جناح ها در درون جمهوري اسلامي بوده است. محصول اين نبرد طولاني، به نظر ناظران، ملالت و انفعال عمومي مردم و فرسوده تر شدن نظام سياسي بوده است. به نظر مي رسد يکي از ريشه هاي اصلي بحران، عدم انطباق نقشه گروه بندي هاي سياسي با خواست هاي اجتماعي ايران است؛ يعني گروه هاي سياسي، بخش هاي مشخص و قابل توجهي از جامعه را نمايندگي نمي کنند و در واقع اين گروه ها با بدنه اجتماعي ارتباطي ندارند. کارنامه جمهوري اسلامي امروزه براي بسياري از مدافعان و بنيان گذاران اصلي آن نيز قابل دفاع نيست. فردا در ايران، روز جمهوری اسلامی است. دوازدهم فروردين سال1358 خورشيدی طی رفراندمی اعلام شد که حدود 98 درصد مردم ايران به جمهوری اسلامی به منزله جايگزينی برای نظام سلطنتی رأی دادند. منتقدان می گويند جمهوری اسلامی در نظريه و عمل نتوانسته است طرحی موفق باشد. جمهوری اسلامی نتوانسته است نسبت خود را با دموکراسی و حقوق بشر معين کند. در عمل نيز اصلاحات که به منزله بديلی برای انقلاب عليه نظام حاکم پيشنهاد شد با انتخابات اخير شوراهای شهر در ايران به افولی آشکار رسيد. هرچه از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، مشکلات درونی و بيرونی اين نظام بيشتر می شود و تلاش برای حل آنها در چارچوب جمهوری اسلامی دشوارتر می گردد. دهه اخير، دوره کارزار کم نظير جناح ها در درون جمهوری اسلامی بوده است. محصول اين نبرد طولانی، به نظر ناظران، ملالت و انفعال عمومی مردم و فرسوده تر شدن نظام سياسی بوده است.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG