لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۵

گزارش اقتصادي: ايران و چشم انداز بازسازي عراق


(rm) صدا |
مر?م احمد? (را?وفردا): محافل اقتصادي ايران گزارش‌هاي مربوط به چشم انداز بازسازي عراق را با علاقه پيگيري مي‌كنند. راد?وفردا به چگونگ? مشارکت ا?ران در بازساز? عراق م?‌پردازد. دکتر فر?دون خاوند (راد?وفردا، پار?س): جنگ در عراق همچنان ادامه دارد، اما بازسازي اين كشور بعد از فروپاشي نظام سياسي آن از هم اكنون كشمكش‌هاي فراواني را در روابط ميان قدرت‌هاي بزرگ برانگيخته است. عراق بعد از جنگ، با توجه به ثروت‌هاي بالقوه‌ آن، يكي از بزرگترين بازار‌هاي بازسازي را در اختيار شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي قرار مي‌دهد و رقابت بر سر دستيابي به ده‌ها ميليارد دلار قرارداد براي رفع ويراني‌هاي بر جاي مانده از نظام بعثي و جبران خسارت هاي ناشي از سه جنگ مخوف، تنش هاي بسياري را در روابط ميان كشور‌هاي شركت‌كننده در ائتلاف ضد صدام حسين و كشور هاي مخالف جنگ، به وجود مي‌آورد. ايران در قبال فرآيند بازسازي عراق، چه جايگاهي خواهد داشت؟ ديپلماسي جمهوري اسلامي كه از مشاركت فعال ايران در بازسازي افغانستان جانبداري مي‌كرد، امروز به دليل مواضع بسيار پيچيده ي خود نسبت به بحران عراق، در پرداختن به آينده‌ نزديك اين كشور ابتكاري از خود نشان نمي‌دهد. ترديد نمي توان داشت كه بازار آتي عراق با امكانات بسيار محدود افغانستان، قابل مقايسه نيست و محافل اقتصادي تهران به خوبي مي‌دانند كه كشورهاي همسايه عراق خواه‌ناخواه بخشي از بازار بازسازي اين كشور را در اختيار خواهند گرفت. روزنامه‌ي «حيات نوي اقتصادي» چاپ تهران در شماره‌ امروز خود (شنبه 16 فروردين) از وزارت خارجه جمهوري اسلامي مي‌خواهد راه‌هاي لازم را براي مشاركت ايران در فرآيند بازسازي افغاستان تدوين كند تا مزيت‌هاي نسبي كشور در اين فرآيند ناديده گرفته نشود. موضع‌گيري «حيات نوي اقتصادي» بازتاب دلنگراني محافل اقتصادي تهران است كه مي‌ترسند كشور آنها به رقم برخورداري از امكانات مناسب، بازار بازسازي عراق را نيز به رقيبان منطقه‌اي خود رها كند. محافل اقتصادي ايران گزارش‌هاي مربوط به چشم انداز بازسازي عراق را با علاقه پيگيري مي‌كنند. عراق بعد از جنگ، با توجه به ثروت‌هاي بالقوه‌ آن، يكي از بزرگترين بازار‌هاي بازسازي را در اختيار شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي قرار مي‌دهد و رقابت بر سر دستيابي به ده‌ها ميليارد دلار قرارداد براي رفع ويراني‌هاي بر جاي مانده از نظام بعثي و جبران خسارت هاي ناشي از سه جنگ مخوف، تنش هاي بسياري را در روابط ميان كشور‌هاي شركت‌كننده در ائتلاف ضد صدام حسين و كشور هاي مخالف جنگ، به وجود مي‌آورد. محافل اقتصادي ايران، از جمله روزنامه حيات نو اقتصادي، از جمهوري اسلامي مي پرسند ايران در قبال فرآيند بازسازي عراق، چه جايگاهي خواهد داشت؟ موضع‌گيري «حيات نوي اقتصادي» بازتاب دلنگراني محافل اقتصادي تهران است كه مي‌ترسند كشور آنها به رقم برخورداري از امكانات مناسب، بازار بازسازي عراق را نيز به رقيبان منطقه‌اي خود رها كند.
XS
SM
MD
LG