لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۷:۰۱

خطر انهدام آثار باستاني ايران در جنگ عراق


(rm) صدا |
تيسمون در خطر است، آسور در خطر است، بقاياي طاق كسري با خطر نابودي كامل روبرو است. ادامه جنگ در عراق سازمانهاي جهاني پاسدار آثار باستاني را به شدت نگران ساخته است. خطر آسيب ديدن آثار تاريخي مقدس شيعيان در عراق نيز بر اين نگراني روز به روز مي افزايد. در اين حال بسياري از دوستداران تاريخ و فرهنگ در ايران معتقدند كه آثار باستاني در ايران بدون اينكه جنگي در كار باشد با خطر نابودي روبرو است. دكتر پرويز ورجاوند استاد دانشگاه و نخستين وزير فرهنگ و هنر ايران پس از انقلاب معتقد است كه يكي از علتهاي عمده رو به ويراني گذاشتن آثار باستاني ايران شمار هوش ربا و احتمالا بي مانند اين آثار در ايران است. از دكتر پرويز ورجاوند مي پرسم براي پيشگيري از ويراني اين آثار بي مانند چه بايد كرد: دكتر ورجاوند: امروز بستر توسعه به معناي يك توسعه واقعي در تمام ابعادش و يك توسعه گسترده و موثر و تاثير گزار در روند رشد اقتصادي و به طور طبيعي اجتماعي جامعه از مسير يك حركت بنياد فرهنگي مي گذرد كه ميراث هاي فرهنگي يك بخش عظيمي از اين مسئله را سامان مي دهد. امروز اين مسئله در دنيا عبارتست از اين كه فرهنگهاي كهني كه بارور بودند و در طول هزاره ها از خودشون اثر باقي گذاشتند و نقش آفرين بودند و در بافت فرهنگي دنيا نقش آفريدند، اين فرهنگها به دليل شرايط خاصي مه در دنيا حاكم شده مدتي است از دوران باروريشان يك مقدار فاصله گرفتند و براي اين كه به اين دوران باروري برگردند بار ديگر بايد به بنيادهاي فرهنگيشان توجه كنند. به اين اعتقاد دولتها ني بايست در تمام برنامه ريزي هايشان مسئله حفاظت و نگهداري از ميراثهاي فرهنگي را به عنوان يك اصل قرار بدهند و برايش هزينه هاي قابل ملاحظه و اعتبارهاي سنگيني را مطرح ميكنند. ولي با كمال تاسف شما وقتي برنامه توسعه پنج ساله اول و دوم جمهوري اسلامي را مي بينيد در كل اين برنامه با يك كلمه و يك واژه به نام ميراث فرهنگي برخورد نمي كنيد. يعني اصلا ذهنيت در اين حاكمان وجود نداشته كه به مسئله بپردازند. شيرين فاميلي: آقاي ورجاوند شما به گستردگي آثار باستاني اشاره كرديد كه فقط محدود به حوزه ايران نمي شود. اين بدون شك شامل عراق هم مي شود كه در آنجا ويراني هايي به بار خواهد داشت. ورجاوند: اصولا جمله آثاري كه در عراق هست، آثاري هستند كه به طور چشمگير مربوط به دوران اشكاني و ساساني متعلق به ايران است و آن چيزي كه مربوط به قبل از آن دوران است، آثاري مثل بابل و غيره آثاري هستند كه تحت تاثر فرهنگ و تمدن شرقي خودشان يعني ايران بوجود آمده اند كه اين يك بحث گسترده است. ولي همان زمان من اين فرياد را زدم، نامه هاي متعددي را نوشتم كه آقا تيسفون در خط است، كسرا در خطر است، آسور در خطر است و امروز هم اين فرياد را ميزنم كه اين مجموعه ها همه در خطرند، اينها مجموعه هاي شكوهمندي هستند كه ذهنيت جامعه قدرتمدار عرب در عراق زياد تمايلي به اين نداشته است كه اين مجموعه ها را حفظ كند. شيرين فاميلي: در اين زمينه يونسكو چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟ بايد اين سازمان به عنوان يك قدرت جهاني در اين زمينه حضور پيدا كند همانگونه كه سازمان ملل در زمينه هاي كمك رساني براي آوارگان و براي كودكان و غيره اقدام مي كند بايد يونسكو نيروهايش را آماده كند و من آن زمان پيشنهاد كردم كه به دليل شرايط استثنايي ايران، عراق و افغانستان بايد يك كميسيون ملي جديد مركب از چهره هاي سرشناس فرهنگي ملي اين كشورها بوجود بيايد و با يك اعتبارات و امكاناتي كه اينها قدرت مانور و خبر رساني داشته باشند و تلاش كنند و ذهن جهان را متوجه كنند كه اين آثار كم نظير به نابودي كشانده مي شوند. تيسمون در خطر است، آسور در خطر است، بقاياي طاق كسري با خطر نابودي كامل روبرو است. ادامه جنگ در عراق سازمانهاي جهاني پاسدار آثار باستاني را به شدت نگران ساخته است. خطر آسيب ديدن آثار تاريخي مقدس شيعيان در عراق نيز بر اين نگراني روز به روز مي افزايد. در اين حال بسياري از دوستداران تاريخ و فرهنگ در ايران معتقدند كه آثار باستاني در ايران بدون اينكه جنگي در كار باشد با خطر نابودي روبرو است. دكتر پرويز ورجاوند استاد دانشگاه و نخستين وزير فرهنگ و هنر ايران پس از انقلاب معتقد است كه يكي از علتهاي عمده رو به ويراني گذاشتن آثار باستاني ايران شمار هوش ربا و احتمالا بي مانند اين آثار در ايران است.
XS
SM
MD
LG