لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۴

کنفرانس خبري رييس جمهوري آمريكا و نخست وزير بريتانيا در بلفاست از ديد دو تحليلگر


(rm) صدا |
کنفرانس خبري آقايان بوش و بلر موضوع کنوني بحث در محافل ديپلماتيک و تفسيرهاي مختلف است. شماري از تحليلگران نگاهي خوشبينانه و شماري نظري بدبينانه به آن دارند. شهران طبري (راديو فردا): يکي از درخواستهاي عمده توني بلر نخست وزير بريتانيا در گفتگويش با جرج بوش رئيس جمهور آمريکا آن بود که خواست آمريکا را براي حفظ امنيت ملي خود با ضرورتي جهاني تر يعني عدالت اجتماعي همراه کند تا بين اين دو تعادلي ايجاد شود. به عبارت ديگر آقاي بلر بيش از هر چيز خواهان سپردن نقش لازم به سازمان ملل پس از جنگ عراق شد. پاسخ رئيس جمهور آمريکا را به اين درخواست مي توان به صحبتش در کنفرانس خبري به وضوح شنيد: در عراق بعد از جنگ سازمان ملل نقشي حياتي ايفا خواهد کرد. وقتي ما مي گوييم نقشي حياتي، منظورمان دقيقا همين کلمه است. يعني آنها همراه با نيروهاي متحدين در کمک به تشکيل دولت موقت عراق همراه خواهند بود. اما در نهايت اين فقط مردم عراق هستند که تصميم نهايي را در تعيين دولت خود مي گيرند. با وجودي که گفته رئيس جمهور آمريکا درباره نقش سازمان ملل براي بسياري کاملا روشن به نظر مي رسد، اما دکتر رزماري هاليس مدير کل بخش خاورميانه چاتنهام يا موسسه روابط بين الملل بريتانيا نظري متفاوت دارد. رزماري هاليس(مدير کل بخش خاورميانه بنياد سلطنتي روابط بين الملل بريتانيا):نتيجه اين مذاکرات را نميتوان معادل خواستهاي توني بلر دانست،چرا که خواست او آن بود که نقشي کاملا روشن براي سازمان ملل در نظارت بر تعيين دولت موقت در عراق به دست آورد. اما در عوض آنچه به دست آمده آن است که تمام تاکيد بر نقش خود عراق در تعيين دولت موقت و دولت آينده اين کشور گذاشته شده. به اين ترتيب در واقع مسئله دولت موقت و نقش سازمان ملل به نوعي در پرده ابهام برده شد و نقش سازمان ملل فقط به کمک در زمينه مسائل بشردوستانه محدود گشت. شهران طبري (راديو فردا): حتي اگر اينطور باشد که مي گوييد، اين بايد نتيجه مطلوبي باشد. آيا نمي توان نقش دادن به مردم خود عراق را در عوض سپردن آن به سازمان ملل يک قدم هم از خواست آقاي بلر جلوتر خواند؟ رزماري هاليس: من اين استدلال را مي فهمم که بگوييم چرا وقت را بيهوده به آن بگذرانيم که قدرت را از نيروهاي متحدين به سازمان ملل متحد و از آن به خود عراقيها منتقل کنيم، چرا مستقيما آنرا به عراقيها نسپاريم. اما اگر اينکار را بکنيم آنگاه اين بريتانيا و آمريکا خواهند بود که انتخاب مي کنند کدام عراقيها حکومت را به دست گيرند. در حال حاضر در خود آمريکا نظرات متفاوتي در اينباره وجود دارد، و گروههاي سياسي مختلف عراق شروع به لابي کردن اين نظرها خواهند کرد و نتيجه اين مي شود که حکومت تعيين شده آن مشروعيت بين المللي لازم را پيدا نکند. شهران طبري: آيا استنباط شما هم از سپردن حکومت به دست عراقيها اين است که آنها از طرف نيروهاي متحدين انتخاب مي شوند؟ مايکل وايت (سردبير سياسي روزنامه گاردين در مجلس عوام بريتانيا): من چند لحظه پيش از کنفرانس خبري در بلفاست بيرون آمدم و تا آنجا که من فهميدم هم عراقيهاي اپوزيسيون در تبعيد و هم عراقيهايي که در داخل عراق با نظام صدام مخالف بودند در فهرستي قرار داده مي شوند و درباره آنها بين نيروهاي متحدين و سازمان ملل بحث و گفتگو خواهد شد تا معلوم شود که چه کساني مسئول تشکيل دولت موقت عراق خواهند بود. قرائت مايکل وايت از سخنان جورج بوش و توني بلردر کنفرانس خبري بر خلاف دکتر رزماري هاليس و برخي تحليلگران ديگرخوشبينانه تر است. او به راديو فردا ميگويد: از آنچه آقاي بوش و آقاي بلر در هيلزبورو گفته اند واضح است که به نقل از خود آنها سازمان ملل نقشي حياتي در اين ميان ايفا خواهد کرد. دو رهبر چندين بار اين جمله را تکرار کرده اند. حال مانده است که جزئيات آنرا روشن کنند. اما با اين حال ترديدي نيست که برخي از اين هم راضي نباشند و بر سر جزئيات امور اختلافاتي بروز کند. کنفرانس خبري آقايان بوش و بلر موضوع کنوني بحث در محافل ديپلماتيک و تفسيرهاي مختلف است. شماري از تحليلگران نگاهي خوشبينانه و شماري نظري بدبينانه به آن دارند. رزماري هاليس، مدير کل بخش خاورميانه بنياد سلطنتي روابط بين الملل بريتانيا در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: نتيجه اين مذاکرات را نميتوان معادل خواستهاي توني بلر دانست،چرا که خواست او آن بود که نقشي کاملا روشن براي سازمان ملل در نظارت بر تعيين دولت موقت در عراق به دست آورد. اما در عوض آنچه به دست آمده آن است که تمام تاکيد بر نقش خود عراق در تعيين دولت موقت و دولت آينده اين کشور گذاشته شده. مايکل وايت به راديو فردا مي گويد: از آنچه آقاي بوش و آقاي بلر در هيلزبورو گفته اند واضح است که به نقل از خود آنها سازمان ملل نقشي حياتي در اين ميان ايفا خواهد کرد. دو رهبر چندين بار اين جمله را تکرار کرده اند. حال مانده است که جزئيات آنرا روشن کنند.
XS
SM
MD
LG