لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۱۴

مجلس خبرگان رهبري پديده «جهاني شدن» را بررسي مي كند


(rm) صدا |
اعضاي مجلس خبرگان رهبري در ايران به كار بررسي گلوباليزم يا جهاني شدن مي پردازند. دكتر احمد كرمي تحليلگر سياسي در قم به امير مصدق كاتوزيان از راديو فردا مي گويد بررسي پديده هايي از قبيل جهاني شدن در مجلس خبرگان رهبري كه به گفته او به خاطر تركيب راست گراي آن نفوذي در تصميمات رهبر ندارد، ممكن است كه به خاطر تلاش اين نهاد براي گسترش دامنه اختيارات خود داشته باشد. نهاد مجلس خبرگان قرار است قانونا به گونه ادواري به ارزيابي كارنامه رهبر جمهوري اسلامي بپردازد. دكتر احمد كرمي: نحوه انتخاب اعضاي مجلس خبرگان با توجه به اينكه شوراي نگهبان كه منسوبين رهبري هستند بايد روي صلاحيت آنها نظر بدهند. نحوه انتخاب اعضاي خبرگان به گونه اي است كه اينها در اندازه هايي نيستند كه بتوانند به طور جدي روي اعمال رهبر نظارت داشته باشند. به واسطه همين در عمل هم خودشان را بي اثر و خنثي حس مي كنند. شايد يه همين خاطر باشد كه از طريق گسترش دادن اختيارات خودشان به گونه اي فراقانوني بخواهند كه يك مقدار خودشان را موثر نشان بدهند و پرداختن به موضوعهايي مثل گلوباليزيشين يا جهاني شدن كه به هيچ وجه در چهارچوب عملكرد مجلس خبرگان نمي گنجد و با توجه به آنكه در نفس قانون اساسي است به هيچ وجه نمي توان تصور كرد كه مجلس خبرگان بخواهد در اين زمينه سياستگزاري كند. به علاوه اينكه اساسا سياستگزاري نقش مجلس شوراي اسلامي هست و در قانون اساسي صراحتا تصريح شده كه حتي مجلس نمي تواند خودش چنين اختياري را به نهاد يا شخص ديگري واگذار كند. به هرحال من فكر مي كنم چون اين مجلس اساسا نمي تواند وظيفه خودش را انجام بدهد، تلاش مي كند كه يكجوري خودش ار مفيد نشان بدهد. امير مصدق كاتوزيان: و هربررسي كه درباره جهاني شدن و نتايجي كه از آن اتخاذ بشود آيا الزامي براي نهاد رهبري بوجود مي آورد؟ دكتر احمد كرمي: قاعدتا اگر مجلس خبرگان تصميماتي را داشته باشد مي تواند بر اساس آن تصميمات روي وظايف رهبري نظارت داشته باشد و عملكرد رهبري را مورد ارزيابي قرار بدهد ولي بر اساس قانون اساسي با توجه به شرايطي كه اينها براي رهبري معين كردند اينطور نمي توان تصوير كرد كه مثلا مجلس خبرگان بخواهد يك آيين نامه يا مجموعه مقرراتي را براي رهبري تعيين كند كه رهبري براساس آنها عمل كند. قاعدتا رهبري بايد براساس آنچه كه در قانون اساسي مشخص شده عمل كند و هرجا از اين رويه خارج شد و عملكردش مغاير با قانون بود مجلس خبرگان بايد نظارت كند و نظارت خودش را اعلام كند. بعلاوه من اصلا اين تصور را ندارم كه با توجه به صنف و طبقه اي كه در مجلس خبرگان هست اينها در حد و اندازه آن درجه فكري در مسائل جهاني باشند كه در حدود گلوباليزيشين سياستگزاري كنند و در اين زمينه قانونگزاري كنند. مجلس خبرگان رهبري به بررسي پديده هايي مانند جهاني شدن يا globalization مي پردازد. دكتر اكبر كرمي، تحليل گر سياسي در قم در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: نحوه انتخاب خبرگان به نحوي است كه آنها در عمل نمي توانند كنترلي روي رهبري داشته باشند. بعلاوه من تصور نمي كنم با توجه به سن و طبقه اي كه در خبرگان هست اينها در حد و حدودي از نظر فكري و درك مستقل جهان باشند كه بخواهند درباره «گلوباليزاسيون» سياست گذاري كنند.
XS
SM
MD
LG