لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۲

استقبال از سخنراني درباره ادبيات مهاجرت ايرانيان (بخش دوم)


(rm) صدا |
زويا زاکاريان (راديو فردا)– پنجمين و آخرين روز سخنرانيهاي آقاي دکتر احمد کريمي حکاک در دانشگاه کليفرنياي جنوبي با نگرشي به اشعار و ادبيات ايرانيان مهاجر پايان يافت. نظر دو تن از امريکاييان حاضر در جلسه را در ارتباط با اين سخنرانيها مي شنويد: خانم ويلما اليس مي گويد اين سخنراني را بسيار جالب ديدم. زيرا که نشاندهنده منزلي ديگر از تجربيات ايرانيان در اين کشور است و بيانگر بسياري از مسائل. صداقت اين سخنران و سخنان او نه تنها از لحاظ فکري، بلکه از لحاظ احساسي و انساني هم بسيار تاثير گذار بود. خانم شيلا بناني هم در پيوند با سخنان آقاي کريمي حکاک نظري تحسين آميز داشت و اضافه کرد که مطالب اين سخنراني با نظم و دقت فراواني ارائه شده. آقاي کريمي حکاک نتيجه پنج روز اقامت و سخنراني خود را در شهر لس انجلس چنين بيان مي کند: من فکر مي کنم بهترين بخش آن براي من حضور يک عده مستمعاني بود که به راستي مرا بر سر ذوق آوردند. و پرسشهايي که کردند براي من جالب بود و صبح که از خواب بيدار مي شدم کوشش مي کردم اين پرسشها را در ذهنم مرور بکنم و يادداشت بکنم و سعي بکنم بر اساس اين پرسشها و کنجکاويها اين کتاب را که در حال نوشتن است، بهتر بکنم. و براي من بزرگترين سعادت حض.ر مستمعاني بود که با گشاده نظري و با فکر باز و با سطح بالايي از دانش و بينش به سخنرانيهاي من گوش دادند. در انتهاي اين جلسات چيزي که مورد نقد سخنران و تعجب حاضران در جلسه قرار گرفت، اين بود که هيچکدام از فرهنگدوستان ايراني تا امروز اقدام به جمعاوري آثار هنرمندان ايراني نکرده و براي کساني که مايل به تحقيق و تامل در اين امور مي باشند، دفتر يا کتابي براي مراجعه وجود ندارد. پنجمين و آخرين روز سخنرانيهاي آقاي دکتر احمد کريمي حکاک در دانشگاه کليفرنياي جنوبي با نگرشي به اشعار و ادبيات ايرانيان مهاجر پايان يافت. نظر دو تن از امريکاييان حاضر در جلسه را در ارتباط با اين سخنرانيها مي شنويد: خانم ويلما اليس مي گويد اين سخنراني را بسيار جالب ديدم. زيرا که نشاندهنده منزلي ديگر از تجربيات ايرانيان در اين کشور است و بيانگر بسياري از مسائل. صداقت اين سخنران و سخنان او نه تنها از لحاظ فکري، بلکه از لحاظ احساسي و انساني هم بسيار تاثير گذار بود. خانم شيلا بناني هم در پيوند با سخنان آقاي کريمي حکاک نظري تحسين آميز داشت و اضافه کرد که مطالب اين سخنراني با نظم و دقت فراواني ارائه شده. آقاي کريمي حکاک نتيجه پنج روز اقامت و سخنراني خود را در شهر لس انجلس چنين بيان مي کند: من فکر مي کنم بهترين بخش آن براي من حضور يک عده مستمعاني بود که به راستي مرا بر سر ذوق آوردند. و پرسشهايي که کردند براي من جالب بود و صبح که از خواب بيدار مي شدم کوشش مي کردم اين پرسشها را در ذهنم مرور بکنم و يادداشت بکنم و سعي بکنم بر اساس اين پرسشها و کنجکاويها اين کتاب را که در حال نوشتن است، بهتر بکنم. و براي من بزرگترين سعادت حض.ر مستمعاني بود که با گشاده نظري و با فکر باز و با سطح بالايي از دانش و بينش به سخنرانيهاي من گوش دادند. در انتهاي اين جلسات چيزي که مورد نقد سخنران و تعجب حاضران در جلسه قرار گرفت، اين بود که هيچکدام از فرهنگدوستان ايراني تا امروز اقدام به جمعاوري آثار هنرمندان ايراني نکرده و براي کساني که مايل به تحقيق و تامل در اين امور مي باشند، دفتر يا کتابي براي مراجعه وجود ندارد.
XS
SM
MD
LG