لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۴۹

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران خواهان برگزاري همه پرسي درباره آزادي بيان شد


(rm) صدا |
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران، در بيانيه اي خواهان برگزاري همه پرسي ملي درباره آزادي بيان در جمهوري اسلامي شد. امين بزرگيان، سردبير روزنامه توقيف شده گلستان، در گفتگويي با ماه منير رحيمي از راديو فردا مي گويد: بيانيه بر عدم رسيدگي به وضعيت روزنامه هاي توقيف شده تاکيد دارد. امين بزرگيان (سردبير روزنامه توقيف شده گلستان): انجمن دفاع از آزادي مطبوعات طي بيانيه اي به اعمال خلاف قانوني که در اين مدت نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران شده اعتراض کرده و بيشتر اعتراض هم شامل عدم رسيدگي به وضعيت روزنامه هاي توقيف شده است، چون بيشتر روزنامه ها با حکم توقيف موقت تعطيل شده اند و اين توقيف موقت هم طبق قانون فقط مدت کوتاهي بايد برقرار باشد و بايد سريعا به وضعيت روزنامه رسيدگي شود. همچنين در اين بيانيه مطرح شده است که کشور ايران با توقيف بيش از 90 نشريه، مقام نخست را در اين امر در جهان به خود اختصاص داده است. در مجموع قوانين کشور که بيان کننده خواست عمومي هستند، هر جا با منافع دولت و حاکميت در تضاد قرار بگيرد، بايد يک همه پرسي صورت بگيرد و راي مردم خواسته شود. ماه منير رحيمي (راديو فردا): آقاي بزرگيان، آيا ساختار قانوني و نظام جمهوري اسلامي، اجازه يک چنين همه پرسي را مي دهد؟ ا.ب.: هرگاه تعداد قابل توجهي از مردم نسبت به اين قرارداد اجتماعي مشکوک شوند يا به بخشي از آن معترض باشند، ديگر اسم آن قانون نيست، و هر چقدر هم سعي کنيم که بگوييم که اعمال و رفتار بايد قانوني باشد، اما مردم اين قانون را قبول نداشته باشند، اين قانون نيست. هر نوع تفسيري از اين قانون اساسي که ما در ايران داريم مي شود کرد. مهم اين است که ما نمي توانيم به اين سيستم رفتار کنيم که من از اين جناح، اينگونه قانون اساسي را تفسير مي کنم که مي شود در آن رفراندوم برگزار کرد، آن آقا از آن جناح قانون اساسي را آنطور تفسير مي کند که نمي شود. اين ايراد از خود قانون اساسي است به نظر من. بر اساس تفسير آقايان اطلاح طلب، ميشود رفراندوم برقرار کرد، و بر اساس تفسير مخالفان آنها، نمي شود. م.ر.: اگر قانون اساسي هم ظرفيت انجام يک چنين همه پرسي را داشته باشد، شما چقدر خوشبين هستيد به اجراي آن از طرف جناحهاي متفاوت و نتيجه آن در نهايت فکر مي کنيد که چقدر روي آزادي بيان موثر خواهد بود؟ ا.ب.: بهترين راه به نظر من اين خواهد بود که يک سري بيايند تن بدهند به رفراندوم قانون اساسي، و بخشهايي از قانون اساسي اصلاح شود و ما بيفتيم روي روند دمکراتيک. اما اينکه آيا اين واقعا عملي هست، يعني اينکه من خوشبين هستم به اين مسئله، نه! من فکر نمي کنم که حاکميت سياسي به اين سادگيها پايش را از حوزه عمومي خارج کند و دموکراتيک شود، چون ما متاسفانه اصلا اهرمهاي فشار داخلي نداريم. عدم وجود جامعه مدني مستقر، و عدم وجود نهادهايي که بتوانند مطالبات اساسي مردم را پيگيري کنند، آن اتفاق را ناممکن ساخته است، چون در اين چند سال اخير هم که اصلاح طلبان آمدند، نهاد سازي نکردند، يعني جامعه مدني ساخته نشده است و طبقه متوسط شهري فرو خرده اميد به اصلاح ندارد. پتانسيلهاي دروني اين قضيه به نظر من ضعيف هستند و اصلاح طلبان داخل حاکميت هم واقعا زورشان نمي رسد و نمي توانند. يعني تمام مجلس و تمام دولت در برابر اين قضيه متاسفانه قدرت تصميم گيري نهايي را ندارند. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران، در بيانيه اي خواهان برگزاري همه پرسي ملي درباره آزادي بيان در جمهوري اسلامي شد. امين بزرگيان، سردبير روزنامه توقيف شده گلستان، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات طي بيانيه اي به اعمال خلاف قانوني که در اين مدت نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران شده اعتراض کرده. در اين بيانيه مطرح شده است که کشور ايران با توقيف بيش از 90 نشريه، مقام نخست را در اين امر در جهان به خود اختصاص داده است.
XS
SM
MD
LG