لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۸

سخنگوي صليب سرخ، ثبات در شهر را تنها عامل بازگشت كاركنان بيمارستانها به كار دانست


(rm) صدا |
ژان خاکزاد(راديوفردا): در پي سرنگوني رژيم صدام حسين در عراق، نا امني و غارت گسترده، کار بسياري از بيمارستانهاي بغداد را مختل کرده است. پيمان پژمان (راديوفردا، بغداد): نادا دوماني، سخنگوي کميته بين المللي صليب سرخ در بغداد مي گويد: وضع بيمارستانها از نقطه بحران گذشته و الان آنچه بدان نياز است، ثبات در شهر است تا کارمندان و دکترها بتوانند به کار خود باز گردند. نادا دوماني، سخنگوي کميته بين المللي صليب سرخ(بغداد): من فکر مي کنم چيزي که شديدا مورد نياز است، مسئولين اداره شهري است که کارها و خدمات اساسي عمومي را کاملا بگردانند. و براي اين نياز به آن است که کارمندان به کار خود باز گردند. هنوز مشکل کارمند وجود دارد. آنها حدود دو ماه است حقوق نگرفته اند و بيش از اين داوطلبانه کار نخواهند کرد. کميته صليب سرخ بين المللي، نقش مهمي را براي توزيع آب و دارو و وسايل جراحي و غيره را از ابتداي جنگ بازي کرده است و اکنون تقريبا نياز دارويي به غير از بعضي داروها براي امراض مخصوص وجود ندارد. صليب سرخ از ابتداي جنگ نگران امر خاصي بود. ما بسيار تقاضا کرديم که سعي شود موسسات درماني و بيمارستانها مورد حمله قرار نگيرند. ما خيلي نگران بوديم که سيستم درماني به خاطر کمبود آب و برق سقوط خواهد کرد. و وقتي غارت شروع شد، بسياري از بيمارستانها نيز غارت شدند. اکنون بيش از نيمي از 33 بيمارستان موجود در بغداد مورد حمايت نيروهاي آمريکايي هستند و در برخي از ديگر بيمارستانها، دکترها و کارمندان با سلاح خود از موسسات دفاع مي کنند. پ.پ.: علاوه بر مسائل درماني و آب، کميته بين المللي صليب سرخ درگير موضوعات ديگري از جمله اسراي جنگي، چه جنگ ايران و عراق، چه اشغال کويت از طرف عراق و چه جنگ اخير است. بين اين سه جنگ هنوز از وضع هزاران اسير جنگي خبري در دست نيست. در مورد تعداد مجروحين و کشته شدگان جنگ، خانم دوماني مي گويد: ن.د.: تعداد دقيقي در دست نيست، ولي مي شود گفت هزاران نفر مجروح شده اند. وي مي گويد بيمارستانها شايد منبع خوبي براي جمع آوري شمار کشتگان نباشند، چون بسياري از کشته شدگان به بيمارستان برده نمي شدند. نادا دوماني، سخنگوي کميته بين المللي صليب سرخ در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: وضع بيمارستانها از نقطه بحران گذشته و الان آنچه بدان نياز است، ثبات در شهر است تا کارمندان و دکترها بتوانند به کار خود باز گردند. کارمندان حدود دو ماه است حقوق نگرفته اند و بيش از اين داوطلبانه کار نخواهند کرد. کميته صليب سرخ، نقش مهمي را براي توزيع آب و دارو و وسايل جراحي و غيره را از ابتداي جنگ بازي کرده است و اکنون تقريبا نياز دارويي به غير از بعضي داروها براي امراض مخصوص وجود ندارد. اکنون بيش از نيمي از 33 بيمارستان موجود در بغداد مورد حمايت نيروهاي آمريکايي هستند و در برخي از ديگر بيمارستانها، دکترها و کارمندان با سلاح خود از موسسات دفاع مي کنند.
XS
SM
MD
LG