لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۵:۴۹

وضعيت كنوني بازر كار در ايران و كمبود فرصت هاي تازه شغلي


(rm) صدا |
شوراي عالي اشتغال جمهوري اسلامي اعلام كرد مطابق برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، ايجاد 900 هزار فرصت شغلي تازه در ايران در سال جاري خورشيدي ضرورت خواهد داشت. در رابطه با اين هدف، فريدون خاوند نگاهي دارد به وضعيت كنوني بازار كار ايران. فريدون خاوند: شورايعالي اشتغال در ايران در آخرين نشست خود، كه سه شنبه با حضور محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي برگزار شد، بر ضرورت ايجاد نهصد هزار فرصت تازه شغلي در سال جاري خورشيدي (1382) تأكيد كرد. اين رقم در رابطه با هدف هاي برنامه ي پنجساله سوم مطرح شده كه بر پايه آن قرار بود در فاصله سال هاي 1379 تا 1383 خورشيدي هر سال به طور متوسط 765 هزار فرصت تازه شغلي در كشور ايجاد شود تا نرخ بيكاري ثابت بماند. در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي ايران درباره آخرين وضعيت بازار كار ايران، كه روز سه شنبه به نشست شورايعالي كاري ارائه شد، گفته ميشود كه در سه سال نخست اجراي برنامه سوم (1379 تا 1381)، سالانه 538 هزار فرصت تازه شغلي به وجود آمده، يعني هر سال دويست و بيست و هفت هزار فرصت شغلي كمتر از آنچه پيش بيني شده بود. براي جبران همين كمبود، سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارش خود مي گويد كه طي دو سال باقيمانده از برنامه سوم بايد سالانه نهصد هزار فرصت تازه شغلي به وجود آيد تا هدف برنامه سوم تحقق يابد. به بيان ديگر ايران بايد در سال جاري خورشيدي حدود چهار صد هزار فرصت شغلي بيش از سال گذشته به وجود آورد. چه تحولي در اقتصاد ايران روي داده كه زمينه پيدايش نهصد هزار فرصت شغلي را در آن، طي يك سال، فراهم آورده است؟ دستگاه دولتي ايران آنچنان انباشته از كارمند است كه امكان استخدام كارمندان تازه را ندارد. بخش خصوصي ايران، كه به رغم كوچك بودن آن شمار عمده فرصت هاي شغلي را فراهم مي آورد، از محدوديت هاي گوناگون به ويژه رقابت بخش گسترده دولتي رنج مي برد. بخش هاي صنعتي و خدماتي زاينده فرصت هاي شغلي، به ويژه در عرصه هاي صادرات و گردشگري، با تنگنا هاي گوناگون دست و پنجه نرم مي كنند و از سرمايه گذاري هاي خارجي نيز، كه مي تواند در كاهش تنش هاي بازار كار ايران مؤثر باشد، هنوز خبري نيست. شوراي عالي اشتغال جمهوري اسلامي اعلام كرد مطابق برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، ايجاد 900 هزار فرصت شغلي تازه در ايران در سال جاري خورشيدي ضرورت خواهد داشت. قرار بود هرسال بطور متوسط 765 هزار فرصت تازه شغلي در كشور ايجاد شود تا نرخ بيكاري ثابت بماند. بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي در سه سال نخست اجراي برنامه پنج ساله سوم، يعني از سال 1379 تا 1381 سالانه 538 هزار فرصت شغلي تازه ايجاد شده يعني هرسال 227 هزار فرصت شغلي كمتر از رقم پيش بيني شده. پرسش اينست كه چه تحولي در اقتصاد ايران روي داده كه مي تواند زمينه ايجاد 900 هزار فرصت شغلي را فراهم آورد؟
XS
SM
MD
LG