لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۵۴

رشد بازرگاني بين المللي و ترديدهاي حاكم بر فضاي اقتصادي و سياسي جهان


(rm) صدا |
بر پايه آخرين گزارش «سازمان جهاني تجارت»، رشد بازرگاني بين المللي در سال جاري ميلادي همچنان با ترديد هاي حاكم بر فضاي اقتصادي و سياسي جهان رويرو است. فريدون خاوند نگاهي دارد به همين گزارش. آخرين گزارش آماري «سازمان جهاني تجارت»، كه سه شنبه شب انتشار يافت، نشان ميدهد كه بازرگاني بين المللي، بعد از كاهش يك در صدي ارزش آن در سال 2001، در سال 2002 ميلادي از يك افزايش 2.5 در صدي برخوردار شده، آنهم به دليل بالا ماندن نسبي سطح تقاضا در آمريكا و اقتصاد هاي بزرگ آسيايي. با اينهمه رشد بازرگاني بين المللي در سال گذشته محدود تر از آن است كه چشم انداز روشني را براي سال جاري وعده دهد، به ويژه از آن رو كه ترديد هاي فراواني همچنان بر اقتصاد جهاني سنگيني مي كند، از جمله تداوم كندي آهنگ رشد در شمار زيادي از كشور ها، پيآمد هاي جنگ عراق و گسترش اپيدمي بيماري حاد تنفسي (سارس). و اما مهم ترين رويداد بازرگاني بين المللي در سال 2002، آنگونه كه از گزارش «سازمان جهاني تجارت» بر مي آيد، اوجگيري چين است در نقش يك كشور بزرگ صادر كننده كالا. در واقع چين، در سال گذشته ميلادي، انگلستان را عقب رانده و با فاصله بسيار كم بعد از فرانسه، با صدور 326 ميليارد دلار كالا، 22 در صد بيش از سال ماقبل، پنجمين قدرت صادر كننده جهان بوده است. چين همچنين با 295 ميليارد دلار واردات به ششمين بازار جهان بدل شده و نقش مهمي را در پويايي اقتصاد جهاني بر عهده گرفته است. با توجه به آسيب هاي ناشي از گسترش بيماري حاد تنفسي (سارس)، آيا چين در سال جاري ميلادي خواهد توانست پيشروي شگفت خود را در عرصه هاي توليدي و بازرگاني ادامه دهد؟ بر پايه آخرين گزارش «سازمان جهاني تجارت»، رشد بازرگاني بين المللي در سال جاري ميلادي همچنان با ترديد هاي حاكم بر فضاي اقتصادي و سياسي جهان رويرو است. آخرين گزارش آماري «سازمان جهاني تجارت»، نشان مي دهد كه بازرگاني بين المللي، از يك افزايش 2.5 در صدي برخوردار شده، با اينهمه رشد بازرگاني بين المللي در سال گذشته محدود تر از آن است كه چشم انداز روشني را براي سال جاري وعده دهد. مهم ترين رويداد بازرگاني بين المللي در سال 2002، اوجگيري چين است در نقش يك كشور بزرگ صادر كننده كالا. اما آيا چين در سال جاري ميلادي خواهد توانست پيشروي شگفت خود را در عرصه هاي توليدي و بازرگاني ادامه دهد؟
XS
SM
MD
LG