لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۲۷

گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس در باره درآمد و هزينه راديوتلويزيون جمهوري اسلامي: فراخوان تعقيب جزائي مسئولان


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديوفردا): گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از درآمدها و هزينه هاي صدا و سيما، امروز در صحن مجلس قرائت شد. اين گزارش شامل يک مقدمه، 12 فصل و يک بخش پاياني و 27 پرونده با دوهزار و 112 برگ است. به گزارش خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي ايران، هيات تحقيق و تفحص مجلس، خواستار تعقيب قضايي مسئولان صدا و سيما از سوي مراجع قضايي شده است. هيات تحقيق و تفحص از عملکرد صدا و سيما از عدم همکاري با اين هيات و امتناع از دادن اسناد و مدارک و شواهد لازم، تقاضاي تعقيب مدارک صدا و سيما را کرده است. اين هيات همچنين از تعيين تکليف خط مشيي که صدا و سيما براي هيات در نظر گرفته بود ابراز نارضايتي کرد. جليل سازگار نژاد (نماينده مجلس و عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي): با توجه به ارقام هنگفت مندرج در تفاوتهاي درآمد و هزينه که قابل قياس با جمع داراييهاي صورت حساب عملکرد سالانه سازمان نيست، ادعاي اوليه سازمان مبني بر اينکه تفاوت درآمد و هزينه شامل خريد داراييهاي جاري و سابق، اعتبارات اسنادي و بدهکاران بوده، نمي تواند مورد قبول واقع شود. و چون در اين باره نيز هيچگونه صورت حساب مشخصي از ارقام مربوطه اشاره نشده، بي ترديد اظهارات سازمان غير قابل قبول است و چون سازمان ارقام مذکور را متعلق به سود و زيان انباشته دانسته، قطعا مازاد کمک دريافتي از دولت است و مشمول ماده 69 قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره آن محسوب مي گردد. گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از درآمدها و هزينه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي، در صحن مجلس قرائت شد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، هيات تحقيق و تفحص مجلس خواستار تعقيب قضايي مسئولان صدا و سيما از سوي مراجع قضايي شده است. جليل سازگار نژاد، نماينده مجلس و عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي، گفت: ارقام هنگفت مندرج در تفاوتهاي درآمد و هزينه، قابل قياس با جمع دارايي هاي صورتحساب عملکرد سالانه سازمان نيست.
XS
SM
MD
LG