لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۰۹

گزينه هاي مجلس شوراي اسلامي پس از رد مصوبه تبيين اختيارات رياست جمهوري اسلامي توسط شوراي نگهبان


(rm) صدا |
به دنبال رد مصوبه مجلس شوراي اسلامي داير بر تببين اختيارات رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان اين سوال مطرح شده است که مجلس و اصلاح طلبان در برابر مخالفت محافظه کاران چه بايد بکنند. دکتر صادق زيباکلام استاد علوم سياسي دانشگاه تهران راه هاي پيش روي اصلاح طلبان را بررسي مي کند. دکتر صادق زيباکلام: اصلاح طلبان چه بايد بکنند، بعد از اينکه شوراي نگهبان اين لايحه را رد کرده است در حقيقت به تعبيري مي توان گفت که توپ در زمين مجلس افتاده است و مجلس دو کار مي تواند بکند. يکي اينکه بيايد و مطابق آنچه که شوراي نگهبان خواسته عمل کند که در آن صورت ديگر چيزي از اين لايحه باقي نمي ماند و شما بر مي گرديد به همان حالتي که رييس جمهوري هيچ اختياراتي ندارد. و کاري نمي تواند انجام دهد. کار ديگري که مجلس مي تواند انجام بدهد اين است که مجلس همچنان مصر باشد که اين لايحه بايد به تصويب برسد و مجلس مجبور است که اين را بيايد و بفرستند براي مجمع تشخيص مصلحت نظام. و من فکر مي کنم که مجلس تشخيص مصلحت نظام بيشتر جانب شوراي نگهبان را خواهد گرفت تا مجلس را. بنابر اين نمي دانم فکر مي کنم اين لايحه به همين صورت مسکوت بماند و مجلس اصراري نداشته باشد آن را بفرستد به تشخيص مصلت نظام. اما بهرحال اين لايحه تببين اختيارات هم اگر مسکوت بماند اين مشکل و معضل بايد حل شود که قواي مملکت بايد به يک جايي و نهادي پاسخگو باشند و به نظر من آن نهاد يا رييس جمهور است و اين البته نظر شخصي خود من است و به نظر من بايد کاري کرد که در نظام ايران بجاي آنکه رييس جمهور از اختيارات وسيعي برخوردار باشد، کاري کرد که مجلس شورا از اختيارات وسيع برخوردار باشد. براي اينکه خب ما مي توانيم رييس جمهوري پيدا کنيم که 2 سال ديگر يا 3 سال ديگر بشود رييس جمهور ايران و ما آرزو کنيم که اي کاش اين اختيارات را ما اينقدر به رييس جمهور واگذار نکرده بوديم. اما مجلس اين جوري نيست و بهرحال اينکه مجلس و 300 نفر به خطا بروند احتمال خيلي کمتر است ولي خب 1 نفر مي تواند به خطا برود. من فکر مي کنم که شايد راه ديگر اين کار اين باشد که مجلس بيايد و به نوعي اختيارات اين کار را از آن خودش بکند. يعني اگر قوه قضاييه، بعضي دادگاه ها و قضات در چارچوب قانون عمل نکردند مجلس قوانيني را به تصويب برساند که بتواند حساب و کتاب بکشد به عنوان امين ملت و نمايندگان ملت از قوه قضاييه يا ساير قوا. به دنبال رد مصوبه مجلس شوراي اسلامي داير بر تبيين اختيارات رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان اين سئوال مطرح شده است که مجلس و اصلاح طلبان در برابر مخالفت محافظه کاران چه بايد بکنند. دکتر صادق زيباکلام استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اما بهرحال اين لايحه هم اگر مسکوت بماند اين مشکل و معضل بايد حل شود که قواي مملکت بايد به يک جايي و نهادي پاسخگو باشند و به نظر من آن نهاد يا رييس جمهور است و يا، اين البته نظر شخصي خود من است بايد کاري کرد که در نظام ايران بجاي آنکه رييس جمهور از اختيارات وسيعي برخوردار باشد، مجلس شوراي اسلامي از اختيارات وسيع برخوردار باشد.
XS
SM
MD
LG