لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۶

به دار کشيده شدن هشت نفر در ملاء عام در مشهد از ديد يك روزنامه نگار


(rm) صدا |
همانطور كه شنيديد امروز در مشهد دو نفر را به جرم آدمربايي به دار آويختند و شش تا هفت نفر ديگر نيز در انتظار اجراي حكم مشابه در موردشان هستند صحت و سقم اين مطلب را از محمد صادق جوادي حصار، تحليلگر و روزنامه نگار در مشهد جويا شديم. محمد صادق جوادي حصار: خبر صحت دارد. امروز هشت نفر از يک باند 30 نفره که دو سال قبل در مشهد به اتهام آدم ربايي و تجاوز به عنف و فساد و فحشاء دستگير شده بودند، حکم اعدامشان تاييد شده و اجراء مي شود. صبح سه نفر از اينها اجرا شد حکمشان، و بعد از ظهر هم احتمالا پنج نفر ديگرشان حکمشان اجراء مي شود، در ملاء عام. ماه منير رحيمي (راديوفردا): انگيزه اين گروه براي آدم ربايي چه بوده است؟ محد صادق جوادي حصار: اين تيم، آنطوري که مسئولان ادعا مي کنند، بعضي وقتها حتي از دختر خانمها و خانمهايي که اغفالشان مي کرده اند يا جذبشان مي کرده اند، براي مطامع خوشان استفاده مي کردند، بعضي از آنها را هم مورد ضرب و شتم قرار مي دادند. شنيده شده است که اينها حتي در خارج از مشهد و استان خراسان هم فعاليتهايي داشته اند. مثلا در شمال کشور يکي دو مورد هم به قتل منتهي شده است. م.م.ر.: چون شنيده شده است که باندهايي وجود داشته اند که دخترها و زنان را مي ربودند براي فروش به کشورهاي خارجي. اينها جزو آنها نبودند؟ محد صادق جوادي حصار: جمعي را هم يکبار ديگر اعلام شد که در مشهد دستگير کردند. دخترهاي جوان را مي ربودند يا اغفال مي کردند و به کشورهاي حوزه خليج فارس يا پاکستان منتقل مي کردند. تحت عنوان ازدواج هم بعضي هايشان صورت مي گرفته، با غير ايرانيان، مثل بعضي از افاغنه و اينها مثلا براي مسافرت منتقل مي شدند به آن طرف و بعد هم مثلا سر از حاشيه خليج فارس در مي آوردند. ولي ظاهر قضايا مي گويد که اينها فقط يک گروهي بودند که بيشتر به عنوان شرور و مفسد به ايشان اتلاق مي شود. م.م.ر: بارها شاهد بوديم که اين اعدامها در ملاء عام به خصوص در سالهاي اخير زياد بوده است. شما به عنوان يک تحليلگر و ناظر مسائل اجتماعي، آيا کاهشي در ميزان جرايم اينگونه در بين مردم مي بينيد؟ محد صادق جوادي حصار: مثلا در گذشته اين اعدامها در پنهان انجام مي شده است يا مثلا اگر در ملاء عام بوده، اثرات آن ناخوشايند بوده و بعضي موارد هم ممکن است که کارشناسان مورد نظر مدعي باشند که اثر وضعي آن اثر خوبي بوده و مانع ادامه اين رفتارها در جامعه بوده. آنها براي شايد ايجاد تعادل بين فشارهاي رواني که جامعه به آنها مي آورد، به خاطر اين گونه نا امنيها، بعضي وقتها ناچار مي شوند که اين رفتارهاي تسکين بخش را انجام بدهند، ولي چه عواملي دست به دست هم داده است که در جامعه ما، امروز عده اي حتي نه از سر نياز، بلکه نوعي رفتار جنون آميز و ماليخوليايي، دست به آزار ديگران مي زنند براي تسکين خودشان. من گمان مي کنم که مجموع تعاملات اجتماعي، سياسي و اقتصادي و از همه مهمتر، مسير فرهنگي که ما پيموديم در اين سالها، بي تناسب با اينگونه مسائل نيست. مجموعه خانواده ها، مردم، مسئولين و دولتهايي که در اين چند سال زمام امور و برنامه ريزيهاي فرهنگي را به دست داشتند، در برابر اين رخدادهاي در حقيقت شکننده و آزار دهنده روان اجتماعي مسئول باشند. وقتي يک جواني از يک خانواده اي، آن هم در فرهنگ ايراني، روي دار مي رود، در حقيقت آن جوان نيست که به دار کشيده مي شود، يک خانواده به دار کشيده مي شوند. آنها در جامعه خودشان را سر افکنده، مغبون، شکست خورده و سر به زير مي بينند و واقعا زندگي در جامعه اي که يک جواني اينگونه از آن خانواده به دار کشيده شود، به خاطر مفاسد اجتماعي، بسيار سخت است. هشت نفر از يک باند 30 نفره که دو سال قبل در مشهد به اتهام آدم ربايي و تجاوز به عنف و فساد و فحشاء دستگير شده بودند، حکم اعدامشان تاييد شده و اجراء مي شود. محد صادق جوادي حصار، تحليلگر و روزنامه نگار در مشهد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: مسئولان براي ايجاد تعادل بين فشارهاي رواني که جامعه به آنها مي آورد، به خاطر اين گونه نا امنيها، بعضي وقتها ناچار مي شوند که اين رفتارهاي تسکين بخش (اعدام در ملاء عام) را انجام بدهند. وي مي افزايد: وقتي يک جواني از يک خانواده اي، آن هم در فرهنگ ايراني، روي دار مي رود، در حقيقت آن جوان نيست که به دار کشيده مي شود، يک خانواده به دار کشيده مي شوند.
XS
SM
MD
LG