لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۰۹:۴۶

توافق سازمان بين المللي كار با نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي براي تشكيل سنديكا هاي كارگري و كارفرمايي مستقل


(rm) صدا |
يك مقام بلند پايه سازمان بينالمللي كار ميگويد كه اين سازمان بر سر ايجاد سنديكا هاي كارگري و كارفرمايي مستقل بر پايه استاندارد هاي بين المللي، با نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي به توافق رسيده است. فريدون خاوند نگاهي دارد به چشم انداز بازسازي احتمالي تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در ايران. خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از برنارد جرنيگان، مدير كل بخش آزادي انجمن سازمان بين المللي كار مي گويد كه زمينه ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل بر پايه استاندار د هاي بين المللي در ايران فراهم آمده است. اين سخن كه ديروز چهارشنبه، در مراسم امضاي يك بيانيه مشترك از سوي وزارت كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي و هيات سازمان بين المللي كار در تهران عنوان شد، به معناي آن است كه قانون كار ايران در راستاي بازسازي تشكل هاي مستقل كارگري و كارفرمايي باز نويسي خواهد شد. در گزارشي كه نوامبر سال گذشته ميلادي در پايان ديدار هيأت مشاوره سازمان بين المللي كار از ايران انتشار يافت، وضعيت كنوني تشكل هاي كارگري در جمهوري اسلامي ناقض استاندارد هاي بينالمللي و به ويژه قوانين مندرج در مقاوله نامه ي شماره 87 سازمان بين المللي كار تشخيص داده شد. ماده دوم اين مقاوله نامه ناظر بر آزادي كارگران و كارفرمايان در ايجاد تشكل هاي دلخواه آنها است. گزارش هيأت مشاوره سازمان بي نالمللي كار در واقع شورا هاي اسلامي كار را در ايران نماينده واقعي كارگران ندانسته و به همين سبب با واكنش منفي خانه كارگر جمهوري اسلامي روبرو شد. با توجه به بيانيه مشتركي كه ديروز از سوي سازمان بين المللي كار و وزارت كار و امور اجتماعي ايران به امضا رسيد، به نظر ميرسد كه دولت جمهوري اسلامي حاضر شده است قانون كار خود را با قوانين بين المللي هماهنگ كند. جرنيگان ديروز گفت كه سازمان بينالمللي كار با همكاري دولت و گروههاي كارگري و كارفرمايي ايران موفق شده طرح اصلاح فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي را در راستاي استقلال سازمان هاي كارگري و كارفرمايي بر پايه اصول بين المللي، تدوين كند. فصل ششم قانون كار جمهور اسلامي ناظر بر تشكل هاي كارگري و كارفرمايي است و اصلاح آن بر پايه اصول بين المللي، راه را براي تشكيل سنديكا هاي آزاد در ايران باز خواهد كرد. با اينهمه تدوين طرح مورد نظر برنارد جرنيكان، همانگونه كه خود او مي گويد، تنها آغاز راه است و آزادي واقعي براي فعاليت سنديكايي در ايران به دگرگوني هاي بنيادي ديگري در اين كشور نياز دارد. يك مقام بلند پايه سازمان بين المللي كار مي گويد كه اين سازمان بر سر ايجاد سنديكا هاي كارگري و كارفرمايي مستقل بر پايه استاندارد هاي بين المللي، با نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي به توافق رسيده است. خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از برنارد جرنيگان، مدير كل بخش آزادي انجمن سازمان بين المللي كار مي گويد كه زمينه ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل بر پايه استاندارد هاي بين المللي در ايران فراهم آمده است.
XS
SM
MD
LG