لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۰۲

آثار زيانبار بيماري حاد تنفسي يا سارس بر صنعت حمل و نقل هوايي


(rm) صدا |
به گفته يكي از مسئولان ارشد اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي، بيماري حاد تنفسي (سارس) حمل و نقل هوايي را با بزرگترين بحران تاريخ خود روبرو كرده است. ابعاد اين بحران در گزارشي از فريدون خاوند. فريدون خاوند (پاريس): خبرگزاري فرانسه ديروز به نقل از آندريو دريسدال، معاون منطقه اي اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) مي گويد كه با شيوع بيماري حاد تنفسي (سارس)، صنعت حمل و نقل هوايي با مخوف ترين بحران در تاريخ خود روبرو شده است. ويروس اين بيماري، كه تاكنون ششصد نفر را به ديار نيستي فرستاده، عمدتا از راه سفر هاي هوايي در جهان انتشار يافته است. دريسدال مي افزايد كه سارس براي صنعت حمل و نقل هوايي پيآمد هايي بسيار مهم تر از رويداد يازدهم سپتامبر، بحران مالي 1997 آسيا و جنگ عراق به بار آورده و هيچيك از شركت هاي حمل و نقل هوايي را بي نصيب نگذاشته است. او زيان حاصل از سارس و عدم النفع ناشي از آنرا ده ميليارد دلار ارزيابي مي كند و مي افزايد كه اگر شيوع اين بيماري به سرعت متوقف نشود، زيان بيشتري به بار خواهد آمد. معاون ياتا مي افزايد كه در بسياري از كشور هاي آسيايي، اقتصاد ها بر صنعت گردشگري تكيه دارند. به گفته يكي از مسئولان ارشد اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي، بيماري حاد تنفسي (سارس) حمل و نقل هوايي را با بزرگترين بحران تاريخ خود روبرو كرده است. خبرگزاري فرانسه به نقل از معاون منطقه اي اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) گفت با شيوع بيماري حاد تنفسي (سارس)، صنعت حمل و نقل هوايي با مخوف ترين بحران در تاريخ خود روبرو شده است. ويروس اين بيماري، كه تاكنون ششصد نفر را به ديار نيستي فرستاده، عمدتا از راه سفر هاي هوايي در جهان انتشار يافته است. اگر شيوع اين بيماري به سرعت متوقف نشود، زيان بيشتري به بار خواهد آمد. معاون ياتا مي افزايد كه در بسياري از كشور هاي آسيايي، اقتصاد ها بر صنعت گردشگري تكيه دارند.
XS
SM
MD
LG