لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۲

ادعاهاي سازمان مجاهدين خلق درباره سلاحهاي شيميايي و زيستي ايران، از ديد يک عضو سابق


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): شوراي ملي مقاومت، وابسته به سازمان مجاهدين خلق، در کنفرانس خبري که روز گذشته در آمريکا برگزار شد، با ذکر نام موسساتي در ايران و افراد مشخصي که در گزارش خود ارائه کرد، مدعي شد که جمهوري اسلامي در حال ساخت سلاحهاي ميکروبي و شيميايي و مشغول پژوهشهاي هسته اي در جهت اهداف نظامي است. مسعود طيبي از مسئولان و اعضاي پيشين سازمان مجاهدين خلق که در سال گذشته به دليل اختلافاتي از اين سازمان جدا شد، درباره ادعاهاي اين سازمان در گفتگو با راديو فردا مي گويد: مسعود طيبي (عضو پيشين سازمان مجاهدين خلق): من اطلاعات دقيقي ندارم، ولي تحليلا و به عنوان يک نظرگاه فردي مي توانم اين را بگويم: سازمان مجاهدين هر موقع که در تحت شرايط بسيار مهلکي قرار مي گيرد، سعي مي کند براي گريز از اين شرايط، يک گزکي از رژيم بگيرد و اين به طور مشخص در نشستهاي دروني سازمان مطرح مي شد که ما از طريق نمايندگان کشورهاي و پارلمانها، بايد فشار بگذاريم روي رژيم براي اينکه فشار روي خودمان کم بشود. و به عنوان يک خط و يک استراتژي، پيوسته ساليان دراز، سازمان مجاهدين تلاش کرده که شکافي که وجود دارد بين تصميم گيرندگان و حتي نمايندگاني که در کشورها هستند، به طور مشخص همين الان، اختلاف سليقه اي که بين وزارت خارجه آمريکا و وزارت دفاع وجود دارد، از اين شکاف مي خواهد استفاده کند و اين را هم براي خود تئوريزه مي کند و مي گويد که ما حقمان است که به دليل اينکه در چنين شرايطي قرار گرفتيم و زمين نداريم، خاک نداريم و در بين کشورها هم در حال حاضر به عنوان گروه تروريستي شناخته شديم، بايد حداکثر تلاش خودمان را بکنيم تا نفس سياسيمان قطع نشود. بنابر اين من فکر مي کنم که اينها نمي تواند آنچنان که خودش ادعا مي کند، پايه و اساس جدي داشته باشد. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): اما تاسيسات نطنز را موقعي که آمدند اطلاعاتش را مطرح کردند، بلافاصله جمهوري اسلامي ايران گفت که بله و چنين تاسيساتي را دارد، تاسيسات هسته اي را، و استفاده مشروع مي کند از آن. مسعود طيبي: بله، اين تک مورد بود در تمام 20 سالي که سازمان تبليغ مي کرده، اين تک نمونه بود که صحبتهايش با واقعيت يکي شد و موارد ديگر را، مثلا من مورد اصل آنرا دارم. فرض کنيم که به طور مشخص کساني که از سازمان مجاهدين يا شوراي ملي مقاومت جدا مي شوند، سالهاي بسياري است که ناراضيان اين سازمان تلاش دارند که از اين سازمان جدا شوند. يا به زندان افتادند يا به هر طريقي اين موفقيت را پيدا مي کنند که از دست اين سازمان خلاصي پيدا کنند و فرار کنند. به محض اينکه اينها پايشان به خارج از کشور مي رسد، انواع تهمتها را به اينها مي زنند. وابستگي به وزارت اطلاعات و ديگر کانالهاي رژيم مي زنند وليکن هيچ موقع، هيچگاه نتوانستند بيايند در يک دادگاه حقوقي اينرا ثابت بکنند. اين مورد مشخصي که شما فرموديد، به نظرم تک موردي هست که اطلاعاتي که سازمان داده است و منطبق با واقعيت شده است. ا.م.ک.: ادعاهايي را که شما در مورد مجاهدين داريد و طرح مي کنيد، چه ها هست؟ مسعود طيبي: اولين خواست ما اين است که يک هيئتي از طرف سازمان عفو بين الملل در آنجا مستقر شود و اين امکان بوجود بيايد براي تمامي کساني که مي خواهند براي آينده زندگي شان تصميم مستقل و تصميم يک نفره بگيرند، که اين امکان را داشته باشند که از طريق مراجعه به اين مجامع، بتوانند به هر کشور ثالثي که خودشان مي خواهند خارج شوند. دومين خواست ما اين است که وضعيت فعلي زندانها، سلولهاي انفرادي و محاکمات، محل محاکماتي که در طي ساليان گذشته، ناراضياني که درون اين سازمان هستند و حداقل به گفته آقاي رجوي بيش از 400 تن برآورد شدند، اين امکان به وجود بيايد که ما بتوانيم به عنوان يک هيئت، با حفظ امنيت خودمان، به اين جاها برويم و اينها را در معرض ديد بين المللي قرار دهيم. ما مي توانيم اين اطلاعات را در اختيار افکار عمومي قرار دهيم. شوراي ملي مقاومت، وابسته به سازمان مجاهدين خلق مدعي شد که جمهوري اسلامي در حال ساخت سلاحهاي ميکروبي و شيميايي و مشغول پژوهشهاي هسته اي در جهت اهداف نظامي است. مسعود طيبي از مسئولان و اعضاي پيشين سازمان مجاهدين خلق در گفتگو با راديو فردا مي گويد: سازمان مجاهدين هر موقع که در تحت شرايط بسيار مهلکي قرار مي گيرد، سعي مي کند براي گريز از اين شرايط، يک گزکي از رژيم بگيرد. ادعاها در مورد تاسيسات نطنز، تک مورد بود در تمام 20 سالي که سازمان تبليغ مي کرد، و اين تک نمونه بود که صحبتهايش با واقعيت يکي شد. وي از مجامع بين المللي مي خواهد که هياتي از طرف سازمان عفو بين الملل در آنجا مستقر شود و اين امکان براي همه افراد مجاهدين خلق بوجود بيايد که به طور فردي، از طريق مراجعه به اين مجامع، بتوانند به هر کشور ثالثي که خودشان مي خواهند نقل مكان كنند. وي همچنين تحقيق در باره وضعيت فعلي زندانها، سلولهاي انفرادي و محاکمات داخل سازمان مجاهدين خلق را خواستار مي شود كه به گفته وي 400 نفر زنداني دارد.
XS
SM
MD
LG