لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۹

جبهه ملي ايران خواستار تغيير حكومت از طريق همه پرسي شد، از ديد يك عضو هيات اجرائي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): جبهه ملي ايران در تهران با صدور يك بيانيه، خواستار تغيير حكومتي كنوني در ايران از طريق همه پرسي شده است. 16 تن امضا كنندگان اين بيانيه، كه خود را هيئت رهبري، هيئت اجرايي و هيئت رئيسه شوراي ملي ايران معرفي كرده اند در اين بيانيه آمريكا ستيزي و دخالت نابجا در امور عراق را در جهت مخالفت با منافع ملي ايران دانستند و نيز خواستار تعيين ميزان غرامت به ايران و اقدام فوري براي گرفتن آن از طريق اتخاذ ديپلماسي خردمندانه و پويا شدند. اديب برومند، عباس امير انتظام، داوود هرميداس باوند، تيمسار بازنشسته، ناصر فربد، و دكتر پرويز ورجاوند از جمله امضا كنندگان اين بيانيه اند. بكتاش خمسه پور به همين مناسبت گفتگويي دارد با دكتر هرميداس باوند و در آغاز از او مي پرسد كه چه زمينه اي جبهه ملي ايران را بر آن داشته كه به انتشار چنين بيانيه اي دست بزنند. بكتاش خمسه پور (راديو فردا): آقاي هرميداس باوند، با توجه به شرايط كنوني در منطقه به نظر مي رسد كه اطلاعيه جبهه ملي ايران برگزاري يك همه پرسي را به عنوان يك راهكاري ارزيابي كرده. آيا اصولا امضا كنندگان اين بيانيه كه رهبران جبهه ملي هستند، برگزاري يك همه پرسي كه خواهان تغيير حاكميت در ايران باشد، چشم انداز برگزاري چنين همه پرسي را در ايران مشاهده مي كنند؟ دكتر داود هرميداس باوند: بله ببينيد چنين درخواستي از سوي گروههاي ديگر هم مطرح شده و راه حل عاجل را اين همه پرسي تشخيص دادند. البته در چنين شرايطي من فكر نمي كنم كه برگزاري چنين همه پرسي امكان پذير باشد، ولي در عين حال يك راه حل منطقي و نهايي است كه به نفع جامعه ايران است. آنچه كه مد نظر است مصالح و منافع مردم ايران و منافع ملي و تاريخي ايران است. بسياري از مردم ايران و گروههاي سياسي بر اين باورند كه ارجاع به آراي عمومي مردم براي تجديد نظر در ساختار سياسي اجتماعي موجود يك امري است لازم و ضروري. جبهه ملي ايران در تهران با صدور يك بيانيه، خواستار تغيير حكومتي كنوني در ايران از طريق همه پرسي شد. امضا كنندگان اين بيانيه، كه خود را هيات رهبري، هيات اجرايي و هيات رئيسه شوراي جبهه ملي ايران معرفي كرده اند آمريكا ستيزي و دخالت نابجا در امور عراق را در جهت مخالفت با منافع ملي ايران دانستند و نيز خواستار تعيين ميزان غرامت به ايران و اقدام فوري براي گرفتن آن از طريق اتخاذ ديپلماسي خردمندانه و پويا شدند. اديب برومند، عباس امير انتظام، داوود هرميداس باوند، تيمسار بازنشسته ناصر فربد، و دكتر پرويز ورجاوند از جمله امضا كنندگان اين بيانيه اند. هرميداس باوند در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در چنين شرايطي من فكر نمي كنم كه برگزاري چنين همه پرسي امكان پذير باشد، ولي در عين حال يك راه حل منطقي و نهايي است كه به نفع جامعه ايران است.
XS
SM
MD
LG