لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۱:۰۰

واهمه جمهوري اسلامي از ارتباط اينترنتي ايرانيان با خارج از كشور، از ديد سردبير يك نشريه فارسي زبان در كانادا


(rm) صدا |
علي سجادي: (راديو فردا): آقاي حسن زرهي، روزنامه نگار ايراني مقيم تورنتوي كانادا مي گويد هجوم اخير جمهوري اسلامي به سايت هاي اينترنتي و وبلاگها در ايران، نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي از ارتباطي كه از اين طريق بين ايرانيان در داخل و خارج برقرار شده است، مي ترسد. همايون مجد: (راديو فردا): آقاي زرهي، اطلاع داريد كه بيش از يكصدنفر از شخصيتهاي سياسي و ملي مذهبي و دگرانديش در بيانيه اي هشدار دادند كه وضع مملكت بحراني است، در همين حال صحبت از استعفاي شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بين است و گروهي بر اين نظرند كه استراتژي ملي - مذهبي ها و اصلاح طلبان به طور كلي شكست خورده؟ شما چه فكر مي كنيد؟ حسن زرهي: من فكر مي كنم آنچه كه اهميت دارد در اين لحظات براي همه ما، اين است كه دچار هيجانات خاص اينطور مواقع نشويم. اين هيجانات باعث مي شود ما از آنچه كه حق است، بگذريم و به مصلحت هايي يا ضرورت هائي كه در آن محدوده خاص زماني يا شرايط خاص سياسي و اجتماعي بر جامعه و بر همه روشنفكران يا اهالي فكر و انديشه تحميل مي شود. يكي از اتفاقاتي كه الاندارد مي افتد همين است كه جامعه ايران به گونه اي خواهان اين است كه به هر قيمتي و به هر شكلي جمهوري اسلامي برود و شايد آنقدر هم به فكر اين نباشند كه چه به جاي آن بيايد. بخش بزرگي از نيروهاي مخالف دروني جمهوري اسلامي، گونه ديگري از جمهوري اسلامي را دارند تبليغ مي كنند. يعني شايد يكي از معضلات اصلي صد ساله اخير جامعه ايران، اين قيد مذهب رسمي در قانون اساسي ما است. بايد از اين قيد جامعه بتواند رها شود تا اين چندگانگي انديشه ها و مذاهب و مليتها و زبانها و همه آن ويژگي هايي كه خاص جامعه ايران است، محفوظ بماند و متاسفانه اين نمي ماند تا زماني كه ما از زير سايه سنگين يك مذهب، يا يك انديشه، يا يك ايدئولوژي رها نشويم. ه م: بنابراين چنين تغيير و رها شدني ايجاب مي كند كه كل قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي تغيير كند؟ حسن زرهي: نه تنها قانون اساسي جمهوري اسلامي، بلكه به گمان من جمهوري اسلامي چند سالي است كه ديگر از ذهن و باور و اعتقاد مردم ايران افتاده. من در همين مقاله اخيرم نوشتم كه دوگونه زندگي در ايران امروز جاري است: يكي زندگي زير سايه فشار و اختناق حكومت جمهوري اسلامي كه بر مردم تحميل كرده است، از جمله مجبورشان مي كند لباس خاصي را بپوشند، رفتار خاصي را رعايت كنند؛ و زندگي ديگر اين است كه در خانه ها و به اختيار خود مردم است كه هيچگونه همخواني و هماهنگي و همشكلي و هم رفتاري و نزديكي به آنچه كه حكومت تبليغ مي كند، ندارد و اين نشانگر آن است كه مردم گونه اي ديگر از حكومت، زندگي، سرنوشت سياسي يا شهري و اجتماعي خودشان را دارند رقم مي زنند. بي ترديد جمهوري اسلامي رفته، ولي آنچه كه قرار است جاي جمهوري اسلامي بيايد، مهمتر از آن چيزي است كه رفتن جمهوري اسلامي نامش است. ه م: در اين جايگزيني، كه ممكن است انجام شود، خيلي ها چشم به خارج دوخته اند و به نيروهاي خارجي نگاه مي كنند. اين نگاه از ديد شما چي هست؟ حسن زرهي: بي ترديد نزديك به سه ميليون ايرانيان خارج از كشور در تمام اين سالها به دليل كوچك شدن دنيا، به دليل روابط خيلي نزديك همه ما و به ويژه رسانه ها، شخصيتها، احزاب و سازمانهاي سياسي خارج از كشور با درون كشور، تاثير خودش را گذاشته و تاثيرها متقابل بوده. هم ما روز به روز و لحظه به لحظه از ايران خبر مي گرفتيم و آن خبر را منعكس مي كرديم و ياري ميداديم به آنچه كه در ايران در جريان بود، هم داخل ايران همين رابطه لحظه به لحظه اي را با ما داشت. آنچه كه بر سر سايتهاي اينترنتي و وبلاگها و اين بچه هاي جواني كه دارند از اين طريق كار مي كنند، مي آيد، حاصل ترسي است كه جمهوري اسلامي از همين رابطه بهش رسيده. بي ترديد اين تاثيرها متقابل است و شما اگر به سايتهاي ايراني مراجعه كنيد، بخش اعظم مراجعه كنندگان همه اين سايتها، از سايتهايي كه انبار اطلاعات هستند، مثل سايت هايي كه موضوع و نشريه و يا فكر و حزب و شخصيت خاصي را نشان مي دهند، بخش اعظم مراجعه كنندگانشان داخل ايران هستند و اين نشان مي دهد كه يك رابطه خيلي خيلي نزديك، هميشگي، محكم و تاثير گذاري ميان آنچه كه ايرانيان خارج از كشور و مخالف جمهوري اسلامي در خارج كشور هست و آنچه كه مبارزات داخلي ايران است، وجود دارد كه اين نه قابل انكار است و نه مي شود از هركدامش به راحتي گذشت، يا تاثير و اهميت و سرنوشت سازيش را دست كم گرفت. حسن زرهي، سردبير نشريه شهروند چاپ تورانتو، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد هجوم اخير جمهوري اسلامي به سايت هاي اينترنتي و وب لاگ ها نشان مي دهد كه حكومت ايران از ارتباطي كه بين ايرانيان داخل و خارج از كشور از اين طريق برقرار شده است، مي ترسد.
XS
SM
MD
LG