لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۱

نرخ بالاي طلاق در ميان ايرانيان سوئد


(rm) صدا |
تحقيقات يک جامعه شناس ايراني در سوئد در مورد خانواده هاي ايراني نشان مي دهد كه آمار طلاق ميان ايرانيان بيشتر از خانواده هاي سوئدي است. دکتر مهرداد درويش پور استاد جامعه شناسي در دانشگاه استكهلم سوئد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: مهرداد درويش پور: من در واقع در رساله دکترايم که در هفته گذشته به چاپ رسيده، در آن بررسي کردم طلاق در ميان 9 گروه مهاجر را. ايرانيها، شيليايي ها، ترکها و ديگر گروهها که در آن مشاهده کرديم شيليايي ها 5 برابر بيشتر از سوئديها و ايرانيها 4 برابربيش از سوئديها جدا مي شوند و ديگر مليتها هم به همين ترتيب. اين از جهتي شگفت انگيز است با توجه به اين که سوئد يکي از بالاترين ارقام طلاق در دنيا را دارد، در صدر اروپا قرار دارد. اين سوال مطرح است که چگونه است که سوئديها به نسبت خانواده هاي مهاجرين، خانواده هاي بادوامتري دارند و مهاجرين تا اين حد از هم جدا مي شوند. مينا بهارمست: علت بالا بودن در صد طلاق ميان خانواده هاي ايراني و ساير مهاجرين در سوئد نسبت به خود سوئديها چه بوده؟ مهرداد درويش پور: اساسا من به سه دليل پرداختم. نخست اين که گروههاي مهاجر و از جمله ايرانيها از شرايط اقتصادي دشوارتري نسبت به سوئديها برخوردارند و شرايط اقتصادي دشوارتر به اين معني است که شما از درآمد پايين تر و يا سطح تحصيلات پايين تر يا حاشيه نشيني گسترده تريا سلامت بهداشت و کمتري برخوردار باشيم. اين مساله در مورد مهاجرين غيراروپايي که از کشورهاي جهان سوم آمده اند، گسترده تر است. به عبارت دقيقتر آنها به دليل شرايط اقتصادي وخيمتر ريسک جدايي درشان بيشتر است اين مسائل در زندگيشان تنش ايجاد مي کند. دسته دوم دليلها را مربوط به تقابل فرهنگي و شوک فرهنگي ناشي از مهاجرت؛ بررسي کردم. يعني هر چه گروههايي که به سرزمين جديد مي آيند از تقابل فرهنگي بيشتري برخوردار باشند، مهاجرت براي آنها نه تنها سفري در مکان بلکه سفر در زمان خواهد بود و تجربيات چند دهه را ناگزير در يک مدت کوتاه تجربه مي کنند و اين امر باعث مي شود که شوک فرهنگي و بحران هويت ميان اين گروههاي مهاجر شکل بگيرد. تاثير اين فشارهاي رواني اختلال در زندگي خانوادگي و جداييهاي بيشتر است. بنابراين اگر عامل اقتصادي از زاويه طبقاتي علت جداييها را توضيح مي دهد، عامل فرهنگي از زاويه قومي اين جدايها را توضيح مي دهد. عامل سوم از نظر من تعيين کننده تر است. مساله نبرد قدرت در خانواده هاي مهاجر ايراني و ديگران. مينا بهارمست: منظورتان برخورداري زنان از مزاياي قانوني و حقوقي هست که در جامعه سوئد براي زنان قائل مي شوند؟ دکتر درويش پور: دقيقا همين طور است. اجازه بدهيد بگويم منابع قدرت برتر زنان بسيار حوزه هاي گسترده اي را در بر مي گيرد. از استقلال افتصادي، شرايط بهتر حقوق که مثلا حق طلاق داشته باشند و حق سرپرستي کو دکان را داشته باشند. از حمايتهاي دولت، تا آزادي روابط، آزادي انتخاب زوج و آزادي روابط جنسي گسترده تر است. اين مجموعه به اين معني است که زن مهاجر ايراني يا ديگر گروههاي مهاجر وقتي جدا شدند اينها با شرايط يک شهروند درجه دو يا کسي که ارزش و اعتبارش را از دست داده روبرو نمي شوند، برعکس امکان اين را پيدا مي کنند که موقعيت خودشان را بهبود ببخشند. تحقيقات يک جامعه شناس ايراني در سوئد در مورد خانواده هاي ايراني نشان مي دهد كه آمار طلاق ميان ايرانيان بيشتر از خانواده هاي سوئدي است. دکتر مهرداد درويش پور استاد جامعه شناسي در دانشگاه استكهلم سوئد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: طلاق در ميان 9 گروه مهاجر ايرانيها 4 برابربيش از سوئديها جدا مي شوند. اين از جهتي شگفت انگيز است با توجه به اين که سوئد يکي از بالاترين ارقام طلاق در دنيا را دارد، در صدر اروپا قرار دارد. اين سوال مطرح است که چگونه است که سوئديها به نسبت خانواده هاي مهاجرين، خانواده هاي بادوامتري دارند و مهاجرين تا اين حد از هم جدا مي شوند.
XS
SM
MD
LG