لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۴

ديدار رئيس جمهوري آمريكا با نخست وزير ژاپن: موضع مشترك عليه برنامه تسليحات اتمي كره شمالي


(rm) صدا |
همايون مجد (راديوفردا): پرزيدنت جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا وجونچيرو کويزومي نخست وزير ژاپن درگفتگوهاي خود در روزجمعه هشداردادند درصورتي کهک کره شمالي بحران ناشي ازسلاح هاي اتمي اين کشور را افزايش دهد، اقدامات سختگيرانه تري را عليه پيونگ يانگ به مورد اجرا بگذارند. امير آرمين (راديوفردا): پرزيدنت بوش گفت او و جونچيرو کوئي زومي نخست وزير ژاپن درمورد بحران اتمي کره شمالي دقيقا نظرواحدي دارند وآن اين است که به هيچ وجه به پيونگ يانگ اجازه داده نمي شود تبديل به يک قدرت اتمي شود. آقاي بوش به دنبال گفتگوهاي خود با نخست وزير ژاپن دريک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با وي درمزرعه شخصي خود درتگزاس به خبرنگاران گفت ما وجود سلاح هاي اتمي درکره شمالي را تحمل نمي کنيم. آقاي نخست وزير ومن توافق کرديم که گفتگو دراين باره را گسترش دهيم وژاپن وکره جنوبي نيز درآن شرکت کنند و چه بسا ديگران نيزبعدا به آن ملحق شوند. آقاي بوش گفت نخستين گام، متقاعد کردن چين به مشارکت دراين روند واعلام اين موضوع به کره شمالي بود که پذيرش اين کشوردرجامعه بين المللي و دريافت کمک هاي بالقوه، هنگامي عملي خواهد شد که آن ها رفتارونگرش خود را درقبال سلاح هاي اتمي تغييردهند. رئيس جمهوري آمريکا افزود ما تسليم باج خواهي نخواهيم شد وبه هيچ چيزکمترازبرچيده شدن کامل برنامه سلاح هاي اتمي کره شمالي به گونه اي که قابل تاييد وبرگشت ناپذيرباشد، رضايت نمي دهيم. آقاي بوش گفت ما اطمينان داريم که کوشش هاي ديپلماتيک ما به راه حل مسالمت آميزي منجرخواهد شد، درعين حال ما توافق کرديم هرگونه اقدام کره شمالي درتشديد وضعيت، اقدامات سختگيرانه ترجامعه بين المللي را به دنبال خواهد داشت. نخست وزير ژاپن نيزدراظهارات خود درکنفرانس مطبوعاتي، با ابرازنظراتي مشابه نظرات رئيس جمهوري آمريکا، گفت کره شمالي بايد درک کند که تهديد وارعاب هيچ گونه نتيجه اي دربرندارد. رهبران آمريکا وژاپن درگفتگوهاي خود دربعد ازظهر روز پنجشنبه ودرجريان ديدار از مزرعه شخصي آقاي بوش در روزجمعه و گفتگوهاي تجاري، درباره اقتصاد بيمار دو کشور، بازسازي عراق وافغانستان وتوسعه سيستم موشکي دفاعي آمريکا نيزبه مذاکره پرداختند. کره شمالي چندي پيش از پيمان جلوگيري از گسترش سلاح هاي اتمي خارج شد وبرخلاف توافق سال 1994 خود با آمريکا، گام هائي درجهت از سرگيري برنامه توليد سلاح هاي اتمي برداشت. رئيس جمهوري آمريکا ونخست وزيرژاپن هيچکدام توضيحي درباره اقدامات سختگيرانه عليه کره شمالي درصورت ادامه برنامه تسليحات اتمي اين کشور ندادند. رئيس جمهوري آمريكا و جون چيرو کوئي زومي نخست وزير ژاپن، روز جمعه در كرافورد، مزرعه شخصي رئيس جمهوري آمريكا در باره برنامه هسته اي كره شمالي به اظهار نظر پرداختند. رئيس جمهوري آمريكا گفت ژاپن نيز با تبديل كره شمالي به يك قدرت اتمي به شدت مخالفت است. رهبران آمريکا وژاپن درگفتگوهاي خود دربعد ازظهر روز پنجشنبه ودرجريان ديدار از مزرعه شخصي آقاي بوش در روزجمعه و گفتگوهاي تجاري، درباره اقتصاد بيمار دو کشور، بازسازي عراق وافغانستان و توسعه سيستم موشکي دفاعي آمريکا نيز به مذاکره پرداختند. معاون وزير امورخارجه روسيه در مسكو گفت بايد به كره شمالي در باره امنيت و بهبود شرايط اجتماعي و رشد اقتصادي تضمين كافي داده شود.
XS
SM
MD
LG