لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۱۸

بيانيه گروههاي سياسي در تاييد نامه 135 نماينده مجلس به رهبر جمهوري اسلامي، از ديد يک تحليلگر


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): در ايران گروههاي سياسي با انتشار بيانيه اي با تاييد نامه انتقادي 135 نماينده مجلس به رهبر جمهوري اسلامي، نوشته اند که تنها راه جلوگيري از تهديدهاي خارجي تمکين در برابر راي مردم است. گروههاي موسوم به دوم خردادي که اين بيانيه را امضا کرده اند عبارتند از: حزب مشارکت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين، کارگزاران سازندگي، مجمع محققين و مدرسين حوزه انقلاب اسلامي، جبهه انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها، انجمن اسلامي جامعه پزشکي ايران، علميه قم، معلمان ايران، انجمن اسلامي مديران صنعتي و اقتصادي، و انجمن اسلامي روزنامه نگاران زن به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اشاره کردند. بيژن حکمت (تحليلگر مسايل ايران، پاريس): از چندي پيش بيانيه هاي مختلفي از سوي اصلاح گرايان منتشر مي شود و به نظر من اين يک گام بسيار مثبتي به پيش است. براي اينکه اصلاح گرايان درون حکومت، يعني جبهه مشارکت به خصوص، و عناصر ديگري از نمايندگان مجلس و اصلاح طلبان خارج از حاکميت در آن شرکت دارند. اين نشان مي دهد که در ايران يک توافق و همگرايي دارد بين کساني پيدا مي شود که واقعا خواستار استقرار دموکراسي در کشور هستند. نامه هايي که نوشته مي شود، بيشتر به عنوان نوعي اتمام حجت با آقاي خامنه اي است که به هر حال مردم در انتخابات گوناگون نشان داده اند که چه مي خواهند، و شما در حقيقت در مقابل آراي ملت تمکين نکرده ايد. بنابراين ما خواهان اين هستيم که به خواسته ملت احترام گذاشته شود و مردم بتوانند در مورد سرنوشت خودشان و حتي در مورد نظام سياسي تصميم بگيرند. البته همه جا به صراحت و روشني اين مطلب بيان نمي شود ولي به نظر من در اين سمت دارد سير مي کند. البته تمام اين متون داراي کاستي هاي زيادي هستند، هنوز اينکه چه راهکاري براي خروج از بن بست اصلاحات پيشنهاد شود در اينها به طور روشن نيامده است و به نظر من خواستها نسبت به وضعيت جامعه و راهکارهايي که جامعه طلب مي کند براي خروج از بن بست و بحرانهاي آتي که مملکت را تهديد مي کند، هنوز به اندازه کافي شفاف نيست. ولي به هر حال اين دوستان، مي توانند در مشورت و گفتگو با يکديگر، مواضع قاطع تر و روشنتري در آينده اتخاذ کنند. ماه منير رحيمي (راديو فردا): آقاي حکمت، همانطور که شما هم اشاره کرديد، اين اواخر نامه و بيانيه و اين طور ابراز نارضايتي و اعتراض زياد است. اما ما از آن سو چندان واکنش مثبت را نمي بينيم. پيش بيني شما در يک همچين وضعيتي که ايران دارد چه هست؟ بيژن حکمت: من فکر مي کنم که اگر قرار بود که اين آقايان به هر حال به ابراز نظر مردم که در انتخابات متبلور شده و نامه ها و ديدگاههايي که از سوي اصلاح طلبان چه در درون و چه از برون حکومت نشان داده شده تمکيني بکنند، تا کنون مي کردند. مگر اينکه مردم خودشان به صحنه بيايند، اصلاح طلبان، نيروهاي دموکرات و جمهوري خواهان بتوانند مردم را براي خواسته هايشان بسيج بکنند و يک فشاري از درون جامعه روي اين آقايان آورده شود. م.م.ر.: فکر نمي کنيد در اين صورت با توجه به هشدارهايي که آمريکا به ويژه به ايران مي دهد، وضعيت کشور بحراني شود؟ بيژن حکمت: وضعيت کشور بحراني هست، چون وقتي در اين بحران جناححهاي اقتدارگرا و ولايت فقيه فرا دستي دارند و هر کاري بخواهند مي کنند و مردم را به سکوت واردار مي کنند و از طريق ارعاب سعي مي کنند حل بحران را به تعويق بياندازند. يک وقت بحراني هست که در آن مردم هم به صحنه آمده اند، خواسته خودشان را نشان مي دهند، سازمانهاي سياسي هم اين خواسته ها را متبلور مي کنند. در اين صورت آنها مجبور به مصالحه مي شوند و اگر مصالحه هم نکنند باعث مي شوند که جنبش اجتماعي و حرکت سياسي مردم اوج بيشتري بگيرد، گسترش بيشتري پيدا کند و به هر حال اين نبرد در صحنه اجتماع ادامه پيدا کند. گروههاي سياسي با انتشار بيانيه اي با تاييد نامه انتقادي 135 نماينده مجلس به رهبر جمهوري اسلامي، نوشتند که تنها راه جلوگيري از تهديدهاي خارجي تمکين در برابر راي مردم است. بيژن حکمت، تحليلگر مسائل ايران مقيم پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: از چندي پيش بيانيه هاي مختلفي از سوي اصلاح گرايان منتشر شد و به نظر من اين يک گام بسيار مثبتي به پيش است. اين نشان مي دهد که در ايران يک توافق و همگرايي دارد بين کساني پيدا مي شود که واقعا خواستار استقرار دموکراسي در کشور هستند. نامه هايي که نوشته مي شود، بيشتر به عنوان نوعي اتمام حجت با آقاي خامنه اي است که به هر حال مردم در انتخابات گوناگون نشان داده اند که چه مي خواهند، و شما در حقيقت در مقابل آراي ملت تمکين نکرده ايد.
XS
SM
MD
LG