لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۳۲

آخرين آمار گمرك: امارات متحده عربي و آذربايجان در راس جدول واردكنندگان كالاي غيرنفتي از ايران


(rm) صدا |
بر پايه آخرين آمار انتشار يافته از سوي گمرك جمهوري اسلامي، امارات متحده عربي و جمهوري آذربايجان از لحاظ جذب صادرات غير نفتي ايران به ترتيب در رديف هاي اول و دوم قرار ميگيرند. فريدون خاوند نگاهي دارد به همين آمار و نتايجي كه از آن در زمينه بازرگاني خارجي ايران به دست ميآيد. بر پايه داده هاي رسمي انتشار يافته از سوي منابع جمهوري اسلامي، ايران در سال گذشته خورشيدي (1381)، چهار ميليارد و 800 ميليون دلار كالاي غير نفتي صادر كرده است. پرسش مهم، براي همه ناظران علاقمند به بازرگاني خارجي ايران، اين است كه اين كالا ها به كجا مي روند؟ روزنامه «همشهري» چاپ تهران در شماره امروز خود (دوشنبه دوازدهم خرداد ماه)، به نقل از آخرين آمار منتشر شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي، تابلويي منتشر كرده مركب از ده كشوري كه در مجموع 58 در صد كالا هاي غير نفتي ايران را خريداري مي كنند. شكلبندي جغرافيايي بازار هاي صادراتي ايران، آنگونه كه در اين تابلو به نمايش گذاشته شده، در بر دارنده اطلاعاتي است گرانبها در باره گرايش هاي عمده حاكم بر صادرات كشور. نخستين نتيجه مهمي كه از اين تابلو به دست ميآيد، منطقه اي شدن تدريجي صادرات غير نفتي ايران است. در واقع امارات متحده عربي با جذب 641 ميليون دلار، معادل پانزده در صد صادرات غير نفتي ايران، نخستين مشتري و جمهوري آذربايجان، با جذب 313 ميليون دلار، معادل 7.5 در صد همان صادرات، دومين مشتري ايران است. البته بخش مهمي از خريد هاي امارات از ايران بعد ها به صورت صادرات مجدد رهسپار كشور هاي ديگر ميشود. نتيجه دومي كه از تابلوي منتشر شده در روزنامه «همشهري» به دست ميآيد، جايگاه نسبتا ناچيزي است كه اتحاديه اروپا در جذب صادرات غير نفتي ايران ايفا ميكند. در واقع اروپايي ها از ايران نفت مي خرند و به اين كشور به گونه اي انبوه كالا صادر ميكنند، ولي از لحاظ جذب صادرات غير نفتي ايران، علاقه چنداني از خود نشان نميدهند، تا جايي كه آلمان در رديف سوم قرار ميگيرد و حجم خريد هايش از ايران به نصف امارات هم نمي رسد. و سر انجام، سومين نتيجه حاصل از اين تابلو، حضور آمريكا است در فهرست ده كشور عمده خريدار كالا هاي غير نفتي ايران، البته در رديف دهم. در 1381 آمريكا از ايران 107 ميليون دلار كالا خريده، 25 برابر سال 1378 كه كل صادرات ايران به آمريكا از پنج ميليون دلار بيشتر نبود. بر پايه داده هاي رسمي انتشار يافته از سوي منابع جمهوري اسلامي، ايران در سال گذشته خورشيدي (1381)، چهار ميليارد و 800 ميليون دلار كالاي غير نفتي صادر كرده است. نتيجه مهمي كه از آخرين آمار منتشر شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي به دست ميآيد، منطقه اي شدن تدريجي صادرات غير نفتي ايران است. در واقع امارات متحده عربي با جذب 641 ميليون دلار، معادل 15 در صد صادرات غير نفتي ايران، نخستين مشتري و جمهوري آذربايجان، با جذب 313 ميليون دلار، معادل 7.5 در صد همان صادرات، دومين مشتري ايران است.
XS
SM
MD
LG