لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۲

برگزاري بي سر و صداي همايش بين المللي حقوق بشر در دانشگاه مفيد قم


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديو فردا): همايش بين المللي حقوق بشر بست و هفتم و بيست و هشتم ارديبهشت ماه گذشته در دانشگاه مفيد قم برگزار شد. اما به دستور مقامهاي جمهوري اسلامي، خبر برگزاري اين همايش در رسانه ها منتشر نشد. در اين همايش که حقوقدانان آمريکايي و اروپايي و همچنين روحانيون حوزه علميه قم، از جمله آيت الله منتظري شرکت داشتند، مسايلي از جمله پيوستن ايران به کنوانسيونهاي بين المللي مطرح شد. احسان نراقي، جامعه شناس مقيم پاريس در اين همايش شرکت داشت که در گفتگو با مهدي خلجي از مسايل مطرح در آن مي گويد: احسان نراقي (جامعه شناس مقيم پاريس): در جلسه افتتاحيه، آقاي موسوي اردبيلي که مي دانيد سرپرستي به مسائل حقوقي اين دانشگاه دارد، شرکت داشتند و آيت الله منتظري هم در جلسه افتتاحيه آمدند، هم در جلسه اختتاميه آمدند. از 120 نفري که شرکت داشتند 40 نفرش خارجي بودند و 22 نفرش هم آمريکايي بودند، يعني استادان حقوق و ايران شناسان آمريکايي. ما مي دانيم که مسايلي که ما از نظر حقوقي داريم، قسمت عمده اش به فقه شيعه ارتباط دارد. قانون مدني مثلا" تبعيضاتي که راجع به زن وجود دارد، قصاص و اموري که موجب مي شود که در دنيا به ما بگويند شما تبعيض را در حقوقتان هنوز از بين نبرده ايد، انواع تبعيضات را مابين مسلمانها و غير مسلملانها و مابين زنها و مردها، ناشي از حقوق مدني و حقوق جزا است و حالا هم که قانون قصاصش در ايران جاري است. فشار اتحاديه اروپا بود که ايران مجبور شد که سنگسار را با اينکه از لحاظ قانوني هنوز پابرجا است، رييس قوه قضائيه بخشنامه کرد که ديگر سنگسار را عملي نکنند. البته بعضي دستگاهها خيلي احتياط مي کنند که زياد مسايل مطرح نشود، کما اينکه مثلا" خبر اين همايش را من نمي فهمم وزارت خارجه گفته بود يا ديگر ارگانها، سمينار به اين مهمي را نگفتند و بنده خيلي تعجب کردم. مثل اينکه يک وحشتي همه آقايان از حقوق بشر دارند. حتي وقتي خودشان در اين راه اقدام مي مي کنند جرات نمي کنند خبرش را منتشر کنند. مهدي خلجي (راديو فردا): آقاي نراقي، مهمترين مسائلي که در اين کنفرانس مطرح شد چه بود؟ احسان نراقي: روز آخر يکي از فضلا يک بحثي کرد درباره کرامت انسان در شريعت اسلامي در شيعه و در اين بحث نشان داد که مجموعه فرهنگ اسلامي به ما مي آموزد برابري در تمام زمينه ها چه ميان مرد و زن، چه ميان مسلمان و غير مسلمان وجود دارد و بنابراين تمام اين تبعيضاتي که الان قانوني است و ايران بايد بپيوندد به کنوانسيون رفع تبعيض. ايران مي تواند بپيوندد. مهدي خلجي: يعني اينکه اين علما و اين شرکت کنندگاني که جزو روحانيون حوزه علميه قم بودند، معتقد بودند که هيچ اشکال شرعي براي پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض وجود ندارد؟ احسان نراقي: تبعيض وجود ندارد. تبعيض را در قوانين مدني ايران مي توانيم بر طرف کنيم و هيچ مانعي ندارد که ايران به اين کنوانسيون ملحق شود و ما چاره اي هم نداريم. وقتي که آمريکا و انگليس به عراق حمله مي کنند، ما فريادمان به هوا است که آقا چرا بدون رعايت سازمان ملل، آمريکا و انگليس به عراق حمله کردند؟ خوب اگر ما اين رعايت را ضروري مي دانيم، خودمان هم بايد رعايت بکنيم ديگر. نمي توانيم به حقوق بشري که سازمان ملل تصويب کرده توجه نکنيم. در دنيا مهمترين پناهگاه ما سازمان ملل است. بايد ما خودمان رعايت بکنيم. ما مجبوريم به اين کنوانسيونهاي بين المللي بپيونديم. همايش بين المللي حقوق بشر 27 و 28 ارديبهشت ماه در دانشگاه مفيد قم برگزار شد. به دستور مقامهاي جمهوري اسلامي، خبر برگزاري اين همايش در رسانه ها منتشر نشد. احسان نراقي، جامعه شناس مقيم پاريس در اين همايش شرکت داشت و در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: از 120 نفري که شرکت داشتند 40 نفرش خارجي بودند و 22 نفرش هم آمريکايي بودند. ما مي دانيم که مسايلي که ما از نظر حقوقي داريم، قسمت عمده اش به فقه شيعه ارتباط دارد. تبعيض را در قوانين مدني ايران مي توانيم بر طرف کنيم و هيچ مانعي ندارد که ايران به کنوانسيون هاي جهاني ملحق شود و ما چاره اي هم نداريم. وقتي که آمريکا و انگليس به عراق حمله مي کنند، ما فريادمان به هوا است خوب اگر ما اين رعايت را ضروري مي دانيم، خودمان هم بايد رعايت بکنيم ديگر.
XS
SM
MD
LG