لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۱۶:۴۶

بررسي روزنامه هاي روز شنبه شرق آمريكا


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا): نيويورک تايمز در سرمقاله‌اي در باره دسترسي دولت‌هاي ياغي به سلاح‌هاي اتمي مي‌نويسد تنها تشخيص اين خطر و صحبت از آن کافي نيست. جهان آشکارا به سياست‌هاي موثري براي جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي کشتار جمعي نياز دارد. سرمقاله نويس روزنامه مي‌نويسد دسترسي حکومتي مانند رژيم کيم يونگ ايل کره شمالي به سلاح هاي اتمي خود هشدار‌دهنده است اما تصورکنيد اگر کره شمالي بتواند سلاح‌هاي اتمي خود را به ساير دولت‌هاي ياغي يا سازمان‌هاي تروريستي انتقال دهد، و مي‌افزايد مشکل کار اين جاست که جامعه بين‌المللي که اين خطر را تشخيص مي‌دهد، هنوز بر سر راهي براي اقدام عليه توسعه اين سلاح‌هاي وحشتناک به توافق نرسيده است. از نظر اين روزنامه، روش‌هاي تازه اي که حکومت جرج بوش براي همکاري جهاني پيشنهاد کرده است از اين نظر اهميت دارد که اين دولت سابقه ناپسندي دريکه‌تازي دارد، زيرا سلاح‌هاي متعارف مشکلي نيست که يک کشور به تنهائي بتواند با آنها مقابله کند. يک نمونه اين همکاري بين‌المللي ماه دسامبر گذشته آشکار شد، که به کمک اطلاعات دريافتي از آمريکا، يک ناو اسپانيائي راه بر کشتي حامل موشک‌هاي کره شمالي به يمن بست، اما وقتي معلوم شد بارکشتي به طور قانوني خريداري شده است، مجبور شدند آن را رها کنند اما به توافق هاي تازه بين‌المللي نياز است که زمينه قانوني‌تري براي جلوگيري از محموله‌هائي نظير آن بدست آيد. روزنامه واشنگتن پست مقاله‌‌اي مي‌نويسد هرچند عربستان سعودي متحد سرسخت غرب قلمداد مي‌شود اما بدبيني عميقي در نسل جوان اين کشور که اکثريت جمعيت آن را تشکيل مي‌دهد نسبت به غرب وجود دارد و يک دليل آن اين است که براساس يک تحقيق که توسط کميته يهودي آمربکا American Jewish Committee و وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودي انجام گرفت اهرمن‌سازي از مسيحيان، يهوديان و غربي‌ها به طور کلي، در کتاب‌هاي رسمي که در مدارس دولتي اين کشور تدريس مي‌شود، رايج است. اين روزنامه مي‌افزايد در پيامد حمله تروريستي هفته گذشته در رياض، خانواده سلطنتي عربستان سعودي بايد پاکسازي کتاب هاي درسي را در اولويت قرار دهد. روزنامه نيويورک پست، در يکي از سرمقاله‌هاي امروز خود هشدار مي‌دهد که مخالفت فعال ياسر عرفات و سازمان تروريستي حماس نسبت به نقشه راه صلح رئيس جمهوري آمريکا، ممکن است ناشي از آن باشد که آنها تعهد نخست وزير فلسطيني، آقاي محمودعباس را براي خاتمه بخشيدن به فعاليت سازمان هاي تروريستي فلسطيني و حرکت به سوي صلح با اسرائيل جدي گرفته‌اند اما ازطرف ديگر، اين مخالفت ممکن است به جنگ داخلي در ميان فلسطيني‌ها منجر شود. نيويورک پست مي‌افزايد قطع ناگهاني مذاکره ميان حماس و نمايندگان محمود عباس شايد به محمود عباس نشان دهد که طرح او براي پايان بخشيدن به تروريسم در منطقه از طريق مذاکره ممکن است خوش خيالي باشد و براي اين کار به چيزي بيش از حرف و مذاکره نياز است و توسل به زور ممکن است راه چاره باشد. سرمقاله نويس پست يادآور مي‌شود که عرفات براي بر هم زدن روند صلح هنوز به قدرت قابل ملاحظه اي دسترسي دارد. عرفات پليس فلسطيني را که خودش يک ارتش کوچک است، در اختيار دارد و علاوه بر آن بريگاد الاقصي و نيروي موسوم به تنظيم را هم کنترل مي‌کند و بيشتر مطبوعات فلسطيني نيز زير نظر اوست. دولتهاي خارجي بايد بکوشند عرفات را منزوي سازند اما پست مي نويسد دولتهاي اروپائي حاضر به ترک وفاداري خود نسبت به عرفات نيستند. اين روزنامه پيشنهاد مي‌کند که به محمودعباس براي درهم شکستن کامل و هميشگي مقاومت عرفات کمک شود. بهنام ناطقی (راديوفردا): نيويورک تايمز در سرمقاله‌اي در باره دسترسي دولت‌هاي ياغي به سلاح‌هاي اتمي مي‌نويسد تنها تشخيص اين خطر و صحبت از آن کافي نيست. جهان آشکارا به سياست‌هاي موثري براي جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي کشتار جمعي نياز دارد. سرمقاله نويس روزنامه مي‌نويسد دسترسي حکومتي مانند رژيم کيم يونگ دوم کره شمالي به سلاح هاي اتمي خود هشدار‌دهنده است اما تصورکنيد اگر کره شمالي بتواند سلاح‌هاي اتمي خود را به ساير دولت‌هاي ياغي يا سازمان‌هاي تروريستي انتقال دهد، و مي‌افزايد مشکل کار اين جاست که جامعه بين‌المللي که اين خطر را تشخيص مي‌دهد، هنوز بر سر راهي براي اقدام عليه توسعه اين سلاح‌هاي وحشتناک به توافق نرسيده است. از نظر اين روزنامه، روش‌هاي تازه اي که حکومت جرج بوش براي همکاري جهاني پيشنهاد کرده است از اين نظر اهميت دارد که اين دولت سابقه ناپسندي دريکه‌تازي دارد، زيرا سلاح‌هاي متعارف مشکلي نيست که يک کشور به تنهائي بتواند با آنها مقابله کند. يک نمونه اين همکاري بين‌المللي ماه دسامبر گذشته آشکار شد، که به کمک اطلاعات دريافتي از آمريکا، يک ناو اسپانيائي راه بر کشتي حامل موشک‌هاي کره شمالي به يمن بست، اما وقتي معلوم شد بارکشتي به طور قانوني خريداري شده است، مجبور شدند آن را رها کنند اما به توافق هاي تازه بين‌المللي نياز است که زمينه قانوني‌تري براي جلوگيري از محموله‌هائي نظير آن بدست آيد. روزنامه واشنگتن پست مقاله‌‌اي مي‌نويسد هرچند عربستان سعودي متحد سرسخت غرب قلمداد مي‌شود اما بدبيني عميقي در نسل جوان اين کشور که اکثريت جمعيت آن را تشکيل مي‌دهد نسبت به غرب وجود دارد و يک دليل آن اين است که براساس يک تحقيق که توسط کميته يهودي آمربکا American Jewish Committee و وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودي انجام گرفت اهرمن‌سازي از مسيحيان، يهوديان و غربي‌ها به طور کلي، در کتاب‌هاي رسمي که در مدارس دولتي اين کشور تدريس مي‌شود، رايج است. اين روزنامه مي‌افزايد در پيامد حمله تروريستي هفته گذشته در رياض، خانواده سلطنتي عربستان سعودي بايد پاکسازي کتاب هاي درسي را در اولويت قرار دهد. روزنامه نيويورک پست، در يکي از سرمقاله‌هاي امروز خود هشدار مي‌دهد که مخالفت فعال ياسر عرفات و سازمان تروريستي حماس نسبت به نقشه راه صلح رئيس جمهوري آمريکا، ممکن است ناشي از آن باشد که آنها تعهد نخست وزير فلسطيني، آقاي محمودعباس را براي خاتمه بخشيدن به فعاليت سازمان هاي تروريستي فلسطيني و حرکت به سوي صلح با اسرائيل جدي گرفته‌اند اما ازطرف ديگر، اين مخالفت ممکن است به جنگ داخلي در ميان فلسطيني‌ها منجر شود. نيويورک پست مي‌افزايد قطع ناگهاني مذاکره ميان حماس و نمايندگان محمود عباس شايد به محمود عباس نشان دهد که طرح او براي پايان بخشيدن به تروريسم در منطقه از طريق مذاکره ممکن است خوش خيالي باشد و براي اين کار به چيزي بيش از حرف و مذاکره نياز است و توسل به زور ممکن است راه چاره باشد. سرمقاله نويس پست يادآور مي‌شود که عرفات براي بر هم زدن روند صلح هنوز به قدرت قابل ملاحظه اي دسترسي دارد. عرفات پليس فلسطيني را که خودش يک ارتش کوچک است، در اختيار دارد و علاوه بر آن بريگاد الاقصي و نيروي موسوم به تنظيم را هم کنترل مي‌کند و بيشتر مطبوعات فلسطيني نيز زير نظر اوست. دولتهاي خارجي بايد بکوشند عرفات را منزوي سازند اما پست مي نويسد دولتهاي اروپائي حاضر به ترک وفاداري خود نسبت به عرفات نيستند. اين روزنامه پيشنهاد مي‌کند که به محمودعباس براي درهم شکستن کامل و هميشگي مقاومت عرفات کمک شود.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG