لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۰

ابراز همدردي رئيس جمهوري آمريكا درباره مرگ سربازان آلماني پاسدار صلح در كابل


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): پرزيدنت بوش درتماس تلفنی خود با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان، ازکشته و مجروح شدن ماموران حافظ صلح آلمان درجريان يک حمله انتحاری درافغانستان در روزشنبه ابرازتاسف کرد. ليلي صدر (راديو فردا): يک حمله کننده بمبی را ظاهرا دريک اتومبيل تاکسی درنزديکی اتوبوسی که حامل کارکنان حافظ صلح آلمان درکابل پايتخت افغانستان بود منفجرکرد ودست کم چهارنفر را کشت وبيش ازبيست نفر را زخمی کرد. اين نخستين حمله مرگباربه نيروهای بين المللی درافغانستان بود. آلمان وهلند درحال حاضردرفرماندهی اين نيروها شرکت دارند. جينی مامو سخنگوی کاخ سفيد گفت پرزيدنت بوش دريک تماس تلفنی با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان، مراتب همدردی خود را درمورد مرگ سربازان آلمانی درحمله درافغانستان ابرازداشت. رهبران دوکشور دراين گفتگو، تصميم خود را نسبت به ادامه مبارزه با تروريسم مورد تاکيد قراردادند. سخنگوی کاخ سفيد افزود گفتگوی تلفنی رئيس جمهوری آمريکا با صدراعظم آلمان، حدود هشت دقيقه به طول انجاميد. خبرگزاری آسوسيتدپرس درگزارشی نوشت از زمانی که آقای شرودر درجريان مبارزات انتخاباتی سال گذشته مخالفت خود را با سياست های آمريکا درمورد حمله به عراق ابرازداشت وهشدارداد حمله به عراق، خاورميانه را به آتش می کشد، رهبران آمريکا وآلمان روابط تيره ای داشته اند. هنگامی که رئيس جمهوری آمريکا حمايت سازمان ملل متحد را درمورد حمله به عراق خواستارگرديد وآلمان درمخالفت با اين درخواست به فرانسه ملحق شد، مناسبات آمريکا وآلمان دچارتيرگی بيشتری شد. هنگامی که دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا به علت مخالفت آلمان با يک اتحاديه جديد غربی هوادارتهاجم به عراق با عضويت کشورهای نظيرلهستان ازآلمان به عنوان بخشی از اروپای قديم نام برد، حساسيت های آلمان بيشتربرانگيخته شد. با اين حال رئيس جمهوری آمريکا درنخستين گفتگوهای خود با صدراعظم آلمان پس ازشش ماه در روزدوشنبه گذشته وپيش ازاجلاس سران کشورهای گروه هشت در فرانسه، صحبت دوستانه ای با آقای شرودر داشت. يك حمله كننده، بمبي را ظاهرا در تاكسي در نزديكي اتوبوسي كه حامل سربازان آلماني پاسدار صلح در كابل، پايتخت افغانستان بود منفجر كرد، دست چهار نفر را كشت و بيست نفر را زخمي كرد. اين نخستين حمله مرگبار به نيروهاي بين المللي در افغانستان بود. آلمان و هلند درحال حاضر در فرماندهي اين نيروها شركت دارند. سخنگوي كاخ سفيد گفت پرزيدنت بوش در يك تماس تلفني با گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان مراتب همدردي خود را در مورد مرگ سربازان آلماني در افغانستان ابراز داشت. رهبران دو كشور در اين گفتگو، تصميم خود را براي مبارزه با تروريسم مورد تاكيد قرار دارند. سخنگوي كاخ سفيد افزود گفتگوي تلفني رئيس جمهوري آمريكا با صدر اعظم آلمان حدود 8 دقيقه به طول انجاميد.
XS
SM
MD
LG