لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۰۵:۱۸

اخراج 13 هزار مهاجرغيرقانوني عرب و مسلمان از آمريكا


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): دولت آمريکا بيش از 13 هزار مرد مسلمان و عربي که به طور غيرقانوني در آمريکا ساکن بودند، اخراج خواهد کرد، هرچند ارتباطي بين آنها و گروه هاي تروريستي اسلامگرا وجود نداشت. بهنام ناطقي گزارش مي دهد. بهنام ناطقي (راديو فردا): مقامات دادگستري فدرال مي گويند نزديک به 16 درصد از مردان 16 سال به بالاي عرب و مسلمان که در اجراي مقررات جديد وزارت دادگستري در باره ثبت نام بيگانگان، طي سال جاري مسيحي خود را به ادارات مهاجرت در سراسر آمريکا معرفي کردند، مشمول مقررات اخراج از آمريکا قرار مي گيرند. از 82 هزار مرد عرب و ايراني مسلماني که ثبت نام کردند، تنها تعداد معدودي از نظر ارتباط با گروههاي تروريستي مورد سوءظن قرار گرفتند. اما 13 هزار تن به علت اينکه بدون رواديد يا ويزاي معتبر به اقامت خود در آمريکا ادامه داده بودند، مطابق مقررات ناظر بر اقامت غيرقانوني اتباع بيگانه، از آمريکا اخراج خواهندشد. بسياري از اين عده، از جمله گروه کثيري از ايرانيان مهاجر غيرقانوني که در جنوب کاليفرنيا بعد از مراجعه به شعبه هاي اداره مهاجرت بازداشت شده بودند، اميدوار بودند بتوانند به خاطر همکاري در مبارزه عليه تروريسم و مراجعه و ثبت نام داوطلبانه ، مشمول تخفيف قرار گيرند. با اين حال، گزارشهاي رسمي حاکي است که به هيچکدام آنها قول مساعدت داده نشده است. اخراج تقريبا همزمان 13 هزار نفر از آمريکا بزرگترين موج اخراج بيگانگان در سالهاي اخير است. گزارش خانم ريچل سوارنز، خبرنگارنيويورک تايمز از واشنگتن حاکي است که در شهرکهاي مهاجرپذير، موج خروج داوطلبانه خانوادههاي مهاجر عرب و مسلمان از هم اکنون شروع شده است، در حاليکه اخراج کساني که داوطلبانه بيرون نروند، مدتي به طول خواهد انجاميد. اين گزارش حاکي است که بافت شهرکهاي مهاجرنشين آمريکا از هم اکنون در شرف تغيير است. بعضي از خانوادهها که به طور غيرقانوني به اقامت خود در آمريکا ادامه ميدادند، به جاي مراجعه به اداره مهاجرت و ثبت نام، داوطلبانه خارج ميشوند و بعضي از خانوادهها نيز از هم جدا ميشوند، گروهي به کانادا و جمعي ديگر به کشورهاي مبدا بر ميگردند. موج اخراج مردان عرب و مسلمان بالاي 16 سال نمونهاي از مبارزه بيامان دولت بوش با تروريسم در داخل آمريکا است. مهاجرت غيرقانوني به آمريکا طي دههاي اخير اوج گرفته بود زيرا اداره مهاجرت از نفرات و وسايل کافي براي يافتن و اخراج مهاجراني که با گذشت مدت اقامت قانوني خود همچنان در آمريکا مانده بودند، بي بهره بود اما از بعد از فاجعه تروريستي 11 سپتامبر 2001 دولت بازداشت و اخراج مهاجران از کشورهائي که محل پرورش تروريستهاي اسلامگرا دانسته ميشوند را شدت بخشيده است. آقاي جيم چاپارو Jim Chaparro قائم مقام اداره انتظامي وزارت امنيت داخلي آمريکا که جاي اداره مهاجرت سابق را گرفته است، گفت اولويت هاي دولت آمريکا در اين مورد تغيير کرده است. وي گفت اگر مهاجران غيرقانوني بتوانند از نقص اجراي قانون براي ادامه اقامت در آمريکا استفاده کنند، طبعا تروريست ها هم ميتوانند به همين جهت ما ناچارهستيم بر اجراي قانون در مورد تهديدهاي بزرگ، تاکيد بيشتري بکنيم. سازمانهاي حامي مهاجران ميگويند تغيير اولويت دولت ميتواند به مقامات دولتي امکان سوء تعبير از قانون را بدهد. يک گزارش داخلي وزارت دادگستري که هفته پيش افشا شد حاکي است که هزاران مهاجرغيرقانوني که بعد از 11 سپتامبر دستگير شده بودند، مدت زيادي در زندان به سر بردند به خاطر اينکه ماموران اداره آگاهي فدرال، به خصوص در نيويورک، قادرنبودند به سرعت بين آنها که با گروههاي تروريستي ارتباط داشتند و ديگران تميز قائل شوند. دولت آمريکا بيش از 13 هزار مرد مسلمان و عربي که به طور غيرقانوني در آمريکا ساکن بودند، اخراج خواهد کرد، هرچند ارتباطي بين آنها و گروه هاي تروريستي اسلامگرا وجود نداشت. به گفته مقامات دادگستري فدرال نزديک به 16 درصد از مردان 16 سال به بالاي عرب و مسلمان که در اجراي مقررات جديد وزارت دادگستري در باره ثبت نام بيگانگان، خود را به ادارات مهاجرت در سراسر آمريکا معرفي کردند، از آمريکا اخراج مي شوند. از 82 هزار مرد عرب و ايراني مسلماني 13 هزار تن به علت نداشتن ويزاي معتبر مطابق مقررات از آمريکا اخراج خواهند شد. به گزارش خانم ريچل سوارنز، خبرنگار نيويورک تايمز از واشنگتن موج خروج داوطلبانه خانوادههاي مهاجر عرب و مسلمان از هم اکنون شروع شده است.
XS
SM
MD
LG