لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۹

بسيج نيروهاي شرکت مقاطعه کاري بکتل براي راه اندازي سيستم هاي برق و آب و تعمير راه هاي عراق


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): شرکت آمريکائي بکتل Bechtel که برنده مقاطعه بازسازي زيربناي عراق در دوران پس ازجنگ شده است، سه هفته است خود را براي انجام قرارداد وراه انداختن کارخانه هاي برق، سيستم هاي آب، تعمير راه ها وسايراقدامات درعراق به حال بسيج درآورده است. ليلي صدر (راديوفردا): شرکت بکتل که مقرآن درسانفرانسيسکو قراردارد وبيش از 100 سال است طرح هاي ساختماني عظيمي را دربخش عمومي ودربخش خصوصي درسراسرجهان زيرنظرداشته است، درعراق نيز تا زمان حمله ارتش صدام حسين به کويت درماه اوت سال 1990 کارمي کرد. واقعيت اين است که چند نفراز80 کارمند شرکت بکتل که هم اينک ازمقرطرح هاي اين شرکت درکويت راهي عراق هستند، مستقيما دربرخي طرح هاي عراق کارمي کردند و حتي يکي ازآن ها موسوم به جيم روچ درجريان اشغال کويت ونخستين جنگ خليج فارس، به مدت شش ماه درعراق به گروگان گرفته شد و وادار گرديد به عنوان سپرانساني خدمت کند. قرارداد کنوني بکتل براي بازسازي عراق، دومين قرارداد اين شرکت براي تعميرواصلاح خرابي هاي ناشي ازجنگ درمنطقه خليج فارس است. درمارس سال 1991 ، بکتل عهده دارخاموش کردن آتش 650 چاه نفت کويت شد که نيروهاي عراق پيش ازعقب نشيني ازکويت آن ها را به آتش کشيدند. بکتل درآوريل گذشته برنده يک مقاطعه 680 ميليون دلاري ازسازمان توسعه بين المللي آمريکا شد که ظرف 18 ماه زيربناي عراق را که درجريان جنگ اخيربه شدت آسيب ديده است، تعمير وبازسازي کند. اين شرکت که عهده دارمهمترين طرح بازسازي درخاورميانه شده است، چهارنسل است که در رشته خود فعاليت دارد وسابقه خدمات آن درخاورميانه به نيمه قرن گذشته وهنگامي بازمي گردد که فعاليت هائي درسال 1943 دربحرين و درسال 1944 درعربستان سعودي به عمل آورد. گزارش سالانه شرکت بکتل درسال 2002 نشان مي دهد که ارزش معاملات وقراردادهاي اين کشوربه 7/12 ميليارد دلاربالغ شده است. ترتيب مناطق جهان ازلحاظ ارزش قراردادهاي بکتل، اروپا، آفريقا وخاورميانه يا جنوب باختري آسيا با 1/3 ميليارد دلاربوده است. 7 ميليارد دلاراز قراردادهاي اين شرکت مربوط به آمريکاي شمالي بوده است. سخنگوي بکتل مي گويد به خاطروضعيتي که پس ازجنگ درعراق پيش آمده است وآشوبي که خيابان هاي شهرهاي اين کشور را فرا گرفته است، اقدامات شرکت براي بازسازي عراق بي سابقه است. بکتل که به نوبه خود با شرکت هاي آمريکائي وغيرآمريکائي ديگري قراردادهاي فرعي امضا خواهد کرد وانجام بخش هائي ازکار را به آن ها خواهد سپرد، فوري ترين اولويت هاي خود را دربازسازي عراق به شرح زيرتعيين کرده است: راه انداختن کارخانه هاي برق، برقرارکردن سيستم هاي آب واگو، تعمير پنج پل ولاروبي بندرام القصردرجنوب عراق. شرکت آمريکائي بکتل Bechtel که برنده مقاطعه بازسازي زيربناي عراق در دوران پس ازجنگ شده است، سه هفته است خود را براي انجام قرارداد وراه انداختن کارخانه هاي برق، سيستم هاي آب، تعمير راه ها و ساير اقدامات در عراق به حال بسيج درآورده است. مقر بکتل در سانفرانسيسکو قراردارد وبيش از 100 سال است طرح هاي ساختماني عظيمي را دربخش عمومي ودر بخش خصوصي درسراسرجهان زيرنظرداشته است این شرکت درعراق نيز تا زمان حمله ارتش صدام حسين به کويت درماه اوت سال 1990 فعالیت داشت.
XS
SM
MD
LG