لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۴۷

ابراز حمايت ايرانيان مقيم سوئد از دانشجويان زنداني، از ديد يك استاد دانشگاه


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): همزمان با پيشگامي دولت آمريکا از سرکوب جوانان در ايران، ايرانيان مقيم سوئد نخستين گروه از ايرانيان تبعيدي هستند که در پشتيباني ازد انشجويان معترض ايراني اقدام گسترده اي را آغاز کرده اند. دکترمهرداد درويش پوراستاد دانشگاه در سوئد در اين باره به راديو فردا مي گويد: دكتر مهرداد درويش پور (سوئد): در واقع جنبش همبستگي با دانشجويان که در صدد تدارک يک هفته بين المللي همبستگي با دانشجويان در سر تا سر کشور است، از تاريخ 6 جولاي تا شنبه بعد آن بود، در صدد بود که حمايت استادان دانشگاههاي سوئد را در حمايت از دانشجويان ايران، تامين بکند. اما حوادث و درگيريهايي که پريشب اتفاق افتاد باعث شد که ما به سرعت وارد عمل شويم و تماسهاي سريعي که توانستيم در فاصله چند ساعت با اساتيد و روساي 5 دانشگاه و مدارس عالي سوئد بگيريم، جملگي را به يک همبستگي به دانشجويان ايران فرابخوانيم و در نامه اي که خطاب به وزارت امور خارجه سوئد نوشته شده و امروز براي رسانه هاي سوئدي هم ارسال شده، خواسته شده که اساسا از دانشجويان ايراني حمايت شود و نسبت به دستگيري و سرکوب آنها اعتراض شود و خواستار آزادي و تضمين امنيت جاري آنها و تضمين حقوق بشر در ايران صورت بگيرد. از آنجا که ما در سه سال گذشته بازهم به اعتبار جنبش همبستگي کاري مشابه را انجام داده بوديم و وزارت خارجه سوئد هم برخورد بسيار مثبتي نشان داد نسبت به خواست اساتيد دانشگاه سوئد، اين بار فکر کرديم که با اين اقدام جامعه سوئد و بخصوص دانشگاهيان را که با دانشجويان سرو کار دارند، فرابخوانيم به حمايت گسترده از دانشجويان ايران تا بدانند که تنها نيستند و نسبت به سرکوب آنها، نه ايرانيان و نه افکار عمومي دانشگاهي سوئد، بي تفاوت نخواهند ماند و فکر مي کنيم اين واکنش بازتاب بسيار مثبتي پيدا کند و اين اقدام مورد توجه هم جامعه سوئد وهم جامعه ايراني خارج از کشور شود. ايرانيان مقيم سوئد نخستين گروه از ايرانيان تبعيدي هستند که در پشتيباني ازد انشجويان معترض ايراني اقدام گسترده اي را آغاز کرده اند. دکترمهرداد درويش پوراستاد دانشگاه در سوئد در اين باره به راديو فردا مي گويد: جنبش همبستگي با دانشجويان در صدد بود که حمايت استادان دانشگاههاي سوئد را در حمايت از دانشجويان ايران، تامين بکند. اما حوادث و درگيريهايي که پريشب اتفاق افتاد باعث شد که تماسهاي سريعي با اساتيد و روساي 5 دانشگاه و مدارس عالي سوئد بگيريم، و در نامه اي خطاب به وزارت امور خارجه سوئد، از وزيرامورخارجه خواستند که اساسا از دانشجويان ايراني حمايت شود و نسبت به دستگيري و سرکوب آنها اعتراض شود و خواستار آزادي و تضمين امنيت جاري آنها و تضمين حقوق بشر در ايران صورت بگيرد.
XS
SM
MD
LG