لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۰۱

گزارش ويژه راديوفردا: بيانيه فعالان فرهنگي و سياسي در پشتيباني از نامه 135 نماينده مجلس به رهبر جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
شيرين فاميلي: (راديو فردا): روز يكشنبه بيش از 250 فعال سياسي و فرهنگي در ايران با انتشار نامه اي حمايت خود را از نامه سرگشاده 135 نماينده شوراي اسلامي به آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي اعلام داشتند. نامه نمايندگان مجلس در تاريخ 31 ارديبهشت ماه سال جاري، چند دقيقه اي بر روي سايت اينترنتي خبرگزاري ايسنا قرار گرفت كه بلافاصله با واكنش سريع شوراي عالي امنيت ملي روبرو شد و از سايت خارج شد و از انتشار آن در رسانه هاي گروهي داخل ايران ممانعت به عمل آمد. در نامه برخي از فعالان سياسي و فرهنگي در ايران با اشاره به نامه 135 تن از نمايندگان مجلس آمده است كه نگارش پند نامه هاي مسئولانه زمامداران از سوي شهروندان، بويژه نمايندگانشان در حوزه هاي انتخابي، خصوصا مجلس شوراي اسلامي، اساسا سنتي است بايسته اما متاسفانه فراموش شده كه احياي آن را بايد به فال نيك گرفت. دكتر ماشاءالله آجوداني، مورخ ساكن لندن، ضمن اشاره به تاريخچه اين گونه نامه نگاري ها، آنرا سنتي شايسته ميداند. دكتر ماشاءالله آجوداني (مورخ، لندن): نوشتن نامه يا اعتراضات و درخواستها به حكام و حكومتگران در تاريخ ايران نمونه هاي متعددي دارد، مثلا در بين نامه هاي مولانا، جلال الدين محمد بلخي، شاعر معروف ايراني نامه هايي است كه به حكام نوشته در مورد وضع مردم و از آنها درخواست كرده كه به امور مردم رسيدگي كنند. در دوره هاي تاريخي ديگر هم مي بينيم كه وقتي ازبكها به ايران حمله ميكنند، علماي خراسان يك نامه خيلي مهمي مي نويسند و به نفع مردم ايران دادخواهي ميكنند و در دوره مشروطيت، ايران سرشار از اين نامه ها است و شايد نمونه بارز اين نامه ها، نامه اي است كه مستشارالدوله به مظفرالدين شاه مي نويسد، در دوره اي كه مظفرالدين شاه هنوز وليعهد بود و در آن از باب خيرخواهي مسائل ايران را متذكر ميشود. اين سنت نامه نگاري درواقع سنتي بود كه نشان ميداد عقلاي قوم در مواقعي كه مملكت دچار خطر است، مسائلي را كه بايد به نفع مردم با حكام درميان مي گذاشتند، در اين نامه ها مي نوشتند و از اين طريق آگاهي هاي تازه اي را هم به حكومت گران مي دادند، هم به مردم. اين سنت نامه نگاري دو سو داشت، يك سو اعتراضي كه به حكام ميكردند، يك سوي ديگرش آگاهيهايي بود كه نسبت به وضعيت جامعه در اين نامه ها درج ميشد و اين نامه ها در واقع يكي از سنتهاي پسنديده اي بود كه در گذشته وجود داشت و در دوره هاي جديد هم در شكلهاي متفاوت و به شيوه هاي متفاوت اين سنت عملي ميشد و اين نامه ها نوشته ميشد. ش ف: نامه فعالان فرهنگي و سياسي داخل ايران بر اين نكته تاكيد دارد كه مردم حق دارند هم بر عملكرد زمامداران نظارت كامل و جامع داشته باشند، هم زبان به انتقاد و نصيحت آنان بگشايند. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران و يكي از امضا كنندگان نامه اخير با استناد به نامه 135 تن از نمايندگان مجلس ميگويد: اگر مسئولان حكومتي اين عبارت سليس و دقيق نمايندگان را كه حرف دل مردم است، برنتابند، مردم به زبان ديگري صحبت خواهند كرد. دكتر نعمت احمدي(حقوقدان، تهران): در اين نامه گفته شده كه اين زبان مليح و اين عبارات دقيق از سر دلسوزي است. اگر قرار باشد مسئولان حكومتي اين عبارات دقيق و سليس را برنتابند، نمايندگاني كه از زبان مردم و موكلينشان آنها را بيان كردند، خدايي ناكرده به زباني ديگر صحبت خواهند كرد مردم. اولي تر اين است كه بپذيريم در يك جامعه اي جايگاه سه قوه و همچنين جايگاه ركن چهارم يعني مطبوعات به عنوان يك جايگاه اطلاع رساني را در نظر بگيريم، عامه مردم خودي هستند، با آنها بايد صحبت كرد. اگر قدرتي است ناشي از مردم است، اگر ماندني است خواسته و اراده مردم است و اگر كه رودرروي مردم بايستيم در هر مقام و هر فرد و منزلتي باشد، قطعا آينده خوبي پيش روي آن افراد و صاحبان قدرت نخواهد بود و مجبور هستند رو درروي مردم باشند. ش ف: انتشار نامه اخير جمعي از فعالان فرهنگي و سياسي در ايران همزمان است با اعتراضات اخير دانشجويان و مردم در تهران و شهرهاي ديگر. نعمت احمدي، حقوقدان معتقد است هركدام از اين اقدامات، يعني چه نگارش نامه از سوي برخي از فعالان سياسي و فرهنگي و چه اعتراضات اخير در تهران و برخي شهرها، ويژگيهاي خود را دارند. دكتر نعمت احمدي: اعتراضات دانشجويي و مردمي در يك بستر خاص خودش است و اعتراضات فعالان سياسي كشور به مسئولين از باب اينكه حق و حقوق نمايندگان كه به هر كيفيت منتخب مردم هستند، از طرف ديگر، جاي خودش را دارد. بايد اين نامه نوشته ميشد. فرض ميكنيم اين اعتراضات صورت نميگرفت و يا اين نامه نوشته نميشد. چون به هر صورت پاك كردن صورت مسئله، يعني نامه 135 نماينده مجلس كه اكثريت هم به مقام رهبري از درون اطلاع رساني، خودش يك نوع تضعيف مجلس، ناديده گرفتن حقوق مردم و از همه مهمتر عدم پاسخگويي و عدم شنوايي را در پي داشت. ش ف: در اين نامه تصريح شده است كه اين اراده عمومي است كه به قدرت سياسي مشروعيت مي بخشد. و در ادامه افزوده است: مردم حق دارند با همين مبنا كه آنان را در جايگاه قدرت موقت و مشروط نصب كرده اند، از آن ‌جايگاه عزل و نصب كنند. فضل الله صلواتي، روزنامه نگار در تهران معتقد است كه از آنجا كه در جمهوري اسلامي، مسئولان مستقيم و غير مستقيم انتخاب شده اند، حتي مجلس خبرگان نيز ميتواند عدم كفايت برخي مسئولان را تاييد و يا آنان را استيضاح و از مسئوليت بركنار كند. فضل الله صلواتي(روزنامه نگار، تهران): در كشور ما همه چيز انتخابي است و همه بايد براساس قانون اساسي و به طور مستقيم و غير مستقيم انتخاب شوند. مقام رهبري هم انتخاب خبرگان است و خبرگان ايشان را روي كار آورده و حتي تمام مقاماتي را كه روي كار مي آورند و انتخاب ميكنند، اينها راه كنار گذاشتنشان هم همه مشخص است. يعني در قانون اساسي گفته شده خود مجلس خبرگان هم ميتواند عدم كفايت برخي مسئولين را تصويب كند و آنها را استيضاح كند و يا از كار بركنارشان كند. والا مردم كوچه و بازار كه نه نميتوانند. ش ف: نامه جمعي از فعالان فرهنگي و سياسي، با اشاره به نامه 135 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هشدار ميدهد كه چنانچه اين نامه ملايم و محترمانه كه در آن همه شئون رسمي و متعارف لحاظ شده است، پسند عده اي قرار نگيرد، اي بسا بايد روزي را چشم داشت كه قلمهاي تيزتر براي نگارش عباراتي صريحتر و عاري از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش درآيد. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان در اين زمينه بر صبر و تحمل محدود مردم دراقدام به اعتراضاتي در بستر حقوقي اشاره دارد. دكتر نعمت احمدي: صبر و تحمل مردم در مقابل عدم توجه به آنها و عدم شنيدن اعتراضاتشان از مجاري قانوني و از بسترهاي مناسب حقوقي حد و اندازه هايي دارد. وقتي كه از اين ميزان بگذرد، طبيعي است كه واكنشها از مجاري ديگر خواهد بود. ما اين هشدارها را به اين علت مي دهيم كه نگذاريم در جامعه اي كه تحت اين شرايط قرار گرفته، اعتراضات از بستر عادي و از مجراي متناسب با يك جامعه دموكراسي، با يك جامعه اي كه مجلس دارد، منتخبين مردم دارد، حق نظارت دارد، حق اعمال اجرا برنظارت دارد را از آن سلب كنيم و خودمان را تافته جدابافته بدانيم و اجازه ندهيم مردم از آنچه كه ميگذرد با اطلاع باشند. ش ف: بي توجهي به خواست و اراده مردم و عملكردهاي نامناسب از سوي مسئولان، به عقيده فضل الله صلواتي، خشونت را در جامعه افزايش ميدهد و اعتراضات اخير دانشجويان و ساير گروههاي مردم در تهران و برخي از شهرها نتيجه همين عملكردهاي غلط است. فضل الله صلواتي: بالاخره اگر در هر جامعه اي خشونت اعمال شود، اين خشونتها، خشونتهايي را به دنبال خواهد آورد. لحن ها تندتر مي شود، بيانها شديد تر مي شود و به اصطلاح مشتها بيشتر گره مي شود و باعث ميشود كه مردم روز به روز رويشان بازتر شود و حملات بيشتري را به مقامات داشته باشند. در اين اغتشاشات چند روز اخير مي بينيم كه به تمام سران كشور مردم اهانت مي كنند. در صورتيكه پيش از اين هيچ وقت كسي اين كار را نمي كرد و اين نتيجه برخوردها و عملكردها است. ش ف: امضا كنندگان اين نامه كه جمع وسيعي از دانشجويان، دانشگاهيان، روزنامه نگاران و فعالان سياسي و فرهنگي هستند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده ميشود، از اقدام 135 نماينده مجلس در نوشتن نامه به رهبري به عنوان اقدامي مسئولانه پشتيباني كردند و آنرا پژواك دغدغه هاي ملي ناميدند. بيش از 250 تن از فعالان فرهنگي و سياسي در ايران، با انتشار بيانيه اي پشتيباني خود را از نامه سرگشاده 135 نماينده مجلس شوراي اسلامي به رهبري جمهوري اسلامي اعلام کردند. درگزارش ويژه امروز دکتر ماشاءالله آجوداني، مورخ در لندن، دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران و فضل الله صلواتي، روزنامه نگار در تهران به اظهار نظر درباره سنت نگارش اينگونه نامه ها و نکاتي که نويسندگان و امضاء کنندگان اين بيانيه مطرح کرده اند مي پردازند.
XS
SM
MD
LG