لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۴۴

طومار فرهنگيان خطاب به دبيركل سازمان ملل، از ديد ابراهيم نبوي، طنر پرداز: تلاش براي جلوگيري از خشونت و بيرحمي جمهوري اسلامي عليه مردم ايران


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): شماري از فعالان فرهنگي و سياسي ايران، در نامه اي از دبيرکل سازمان ملل خواستند تا مانع از راه افتادن حمام خون در ايران شود. ماه منير رحيمي (راديوفردا): آقاي نبوي، شما نامه اي را امضاء کرديد و در آن از کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل متحد خواستيد که نگذارند در ايران حمام خون راه بيفتد. ممکن هست توضيح بيشتر در اين مورد بفرماييد؟ ابراهيم نبوي (نويسنده و طنز پرداز سياسي، پاريس): در سالهاي گذشته، به خصوص اتفاقي که در سه سال گذشته در 18 تير 1378 رخ داد، رهبري وقتي که دانشجويان و گروهي از جوانها رفته بودند پيششان، با حالت گريه و ناراحتي ابراز تاسف کردند از اين واقعه. دو سه روز بعد، دوستداران ايشان ريختند و اين بچه ها را کتک زدند و با شدت برخورد کردند. اين مال زماني بود که ايشان مي خواستند تحبيب قلوب بکنند. امسال چند روز پيش معلوم نيست ايشان بر اساس چه درايتي و بر اساس چه مملکت داري رسما اعلام کردند که با بيرحمي برخورد بکنيد و به دانشجويان برگشتند گفتند که اينها دشمنان دين هستند و عوامل خارجي هستند و اينها. بيم آن مي رود و هنوز هم اين مسئله حل و رفع نشده است که با برخورد تند و بي رحمانه عقده اي را که آقايان از عدم همراهي جامعه با جناح اقتدار گرا دارند و روز به روز هم اين عقده سنگين تر مي شود، بخواهند تلافي اش را سر بچه هاي 20 تا 25 ساله در بياورند. در خواست و استمداد از حکومت هم به جايي نمي رسد، مي گويند کسي را که خوابيده است مي توان بيدار کرد، اما کسي که خودش را به خواب زده نمي شود بيدار کرد. مجبوريم اين داستان را به مراجع بين المللي بکشانيم و از آنها بخواهيم که جلوي آنها را بگيرند. من فکر مي کنم که بسيار ضرورت دارد که دولتهاي جهاني، سازمان ملل، همه دولتها از ارتباطات بين المللي استفاده بکنند و اين دولتي و يا حکومتي را که ديوانه وار دارد با مردم خودش بي رحمي ميکند، اين را کنترل بکنند. به هر حال ما به عنوان کساني که به هر نحوي درگير نوشتن و توليد فکري هستيم همين از دستمان بر مي آيد. م.ر.ر.: از سازمانهاي بين المللي کمک خواستيد. دقيقا منظورتان اين هست که چه کمکي به ايران برسانند؟ ابراهيم نبوي: دولت ايران را تحت فشار افکار عمومي جهاني قرار دهند. محکوم کردن رفتارهاي ايران در مراجع بين المللي، کاستن روابط با حکومت ايران و به هر نحوي که مي توانند. ببينيد زمان آن گذشته است که تيمور لنگ از يک طرف دنيا بلند شود بيايد هر چه آدم کشت از يک طرف دنيا و برود. زمان آن گذشته که يک حکومت درهاي کشورش را ببندد به مدت 20 و 30 سال و مردم خودش را قتل عام کند يا هر کاري که مي خواهد بکند، کسي هم جلودارش نباشد. هيچ حکومتي حق ندارد بدون اتکاء به قواعد و قوانيني که تحت عنوان حقوق بشر بر زندگي انسان سايه انداخته است و راحتي انسان را تضمين مي کند، رفتاري را در کشورش انجام دهد. متاسفانه حکومتهايي که به نحوي رنگ ديکتاتوري دارند، از جمله حکومت جمهوري اسلامي، اينها به اسامي عجيب و غريبي به بهانه اينکه ما مسائل فرهنگي خودمان را داريم، ما استقلال خودمان را داريم، همان کاري را که حقوق بشر به عنوان رفتار غير انساني محکوم کرده است، اينها انجام مي دهند. شماري از فعالان فرهنگي و سياسي ايران، در طوماري از دبيرکل سازمان ملل خواستند تا مانع از راه افتادن حمام خون در ايران شود. ابراهيم نبوي، نويسنده و طنز پرداز سياسي در پاريس و يکي از امضاء کنندگان طومار در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که بعد از وقايع 18 تير سال 78 رهبر جمهوري اسلامي سعي کرد با تحبيب قلوب برخورد کند، اما اينبار معلوم نيست بر اساس چه درايتي اعلام کرد که با بي رحمي برخورد کنند و دانشجويان را دشمن دين و عوامل خارجي ناميد. بيم آن هست که تلافي عقده اي را که از عدم همراهي مردم با اقتدار جناح اقتدار گرا هست بر سر دانشجويان و جوانان در بياورند. به اين دليل مجبوريم که اين مسئله را به مجامع بين المللي بکشانيم تا بلکه از اعمال خشونت و بي رحمي توسط جمهوري اسلامي نسبت به مردم ايران جلوگيري کنيم.
XS
SM
MD
LG